AKTUALNOŚCI "RACHUNKOWOŚĆ" 


 

 

 

Zmiany w aktach osobowych pracowników – nowelizacja rozporządzenia

O nowe dokumenty związane z kontrolą trzeźwości i pracą zdalną powiększy się część B akt pracowniczych. W teczkach personalnych należy też zorganizować piątą część (E), w której w osobnych zakładkach będą przechowywane informacje z każdej kontroli trzeźwości.

Dopłata składki zdrowotnej przez ryczałtowca korzystającego z uproszczenia – kiedy z odsetkami za zwłokę, a kiedy bez

Ryczałtowiec, który płacił składki zdrowotne w kwocie ustalonej na podstawie przychodów z roku ubiegłego, lecz ostatecznie „wpadł” w wyższy próg przychodowy, w rozliczeniu rocznym dopłaca składkę bez odsetek za zwłokę.

Księgowanie spóźnionych dokumentów kosztowych w księdze przychodów i rozchodów

Jeśli dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania kosztu uzyskania przychodu został otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego z opóźnieniem, może być ujęty w księdze przychodów i rozchodów w miesiącu, w którym podatnik go otrzymał bądź przekazał do biura, byle do końca roku podatkowego, w którym koszt ten może być potrącony. Nie ma potrzeby korygowania zapisów księgowych.

Także na małych wspólnotach mieszkaniowych ciążą obowiązki podatkowe

Posiadanie statusu „małej wspólnoty mieszkaniowej” nie zwalnia z wymogu posiadania numeru NIP czy złożenia zeznania rocznego CIT-8.

Wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przez spółkę na estońskim CIT

Brak straty podatkowej to jeden z warunków uniknięcia obowiązków dokumentacyjnych przez podmioty powiązane. W przypadku podatników CIT rozliczających się w formie ryczałtu od dochodów spółek chodzi o stratę netto ustaloną na podstawie przepisów o rachunkowości.

Więcej aktualności znajdziesz na rachunkowosc.com.pl

AKTUALNOŚCI


 

Informacje na temat Krajowego Systemu e-Faktur
Jest ostateczna wersja projektu ustawy wprowadzającej obowiązkowy Krajowy System e-Faktur
Bezpłatne szkolenie z KSR Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów" Bezpłatne szkolenie z KSR Nr 15 - „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów"

Szczegółowe informacje na stronie konferencji ⇒https://kadryiplace2023.skwp.pl

Projekt Stanowiska KSR w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat Projekt Stanowiska KSR w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania  lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat

 

SKwP DLA KSIĘGOWYCH


 

#ZawodowyKsiegowy

Tu znajdziesz opinie zebrane przez SKwP ws. zdefiniowania zawodu księgowego

 

#SłuchamyKsięgowych

Tu znajdziesz informacje o konsultacjach prowadzonych w środowisku księgowych ws. zdefiniowania zawodu księgowego (i nie tylko).

 

#MuremZaKsiegowymi

Tu znajdziesz informacje o wybranych inicjatywach SKwP wspierających księgowych.

 

Podnosimy swoje kwalifikacje

Tu znajdziesz Informacje o działalności szkoleniowej SKwP.

 

Akcja BILANS 2022

Tu znajdziesz informacje o szkoleniach, które pomogą prawidłowo przygotować sprawozdanie finansowe.

 

Poczytaj o księgowych

Tu znajdziesz publikacje o zawodzie księgowego.

close