WYPALENIE ZAWODOWE BIEGŁYCH REWIDENTEK I REWIDENTÓW W POLSCE

SKALA, PRZYCZYNY, SKUTKI

Aleksandra Baszczyńska, Przemysław Kabalski, Marta Nowak, Marzena Syper-Jędrzejak, Joanna Szwajcar

Publikacja dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej TUTAJ.

KSIĘGOWOŚĆ W POLSCE JAKO ZAWÓD KOBIECY

SKALA, PRZYCZYNY, OKOLICZNOŚCI, SKUTKI

Przemysław Kabalski

Publikacja dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej TUTAJ.