Komisje Walidacyjne nadzorują proces weryfikacji efektów uczenia się uczestników walidacji i wydawania certyfikatów, a także zapewnienia jakości tych procesów.

Do zadań Komisji Walidacyjnej należy w szczególności:

 1. opracowanie standardu egzaminu,
 2. prowadzenie i aktualizacja baz egzaminacyjnych,
 3. podejmowanie decyzji kończącej walidację lub udzielanie pełnomocnictw w tym zakresie,
 4. nadzorowanie procesu weryfikacji efektów uczenia się uczestników walidacji oraz wydawania certyfikatów,
 5. wspieranie merytoryczne doradców walidacyjnych,
 6. przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i sporządzanie z niej raportu,
 7. prowadzenie sprawozdawczości.

 

Komisja Walidacyjna dla kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych” na okres kadencji 2023-2026:

 1. Małgorzata Szulc – przewodnicząca
 2. Włodzimierz Lurka – członek
 3. Anna Staszel – członek
 4. Paweł Zieniuk – członek

 

Komisja Walidacyjna dla kwalifikacji rynkowej „Obsługa procesów księgowych” na okres kadencji 2023-2026:

 1. Leszek Lewandowicz – przewodnicząca
 2. Elżbieta Chojenka – członek
 3. Dawid Kułakowski – członek
 4. Tomasz Lach – członek

 

Komisja Walidacyjna dla kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami księgowymi” na okres kadencji 2023-2026:

 1. Jadwiga Godlewska – przewodnicząca
 2. Teresa Fołta – członek
 3. Agnieszka Gajewska – członek
 4. Małgorzata Mazurkiewicz– członek
 5. Ksenia Magierska – członek

 

Komisja Walidacyjna dla kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami płacowymi” na okres kadencji 2023-2026:

 1. Elżbieta Młynarska-Wełpa – przewodnicząca
 2. Monika Jędrzejkowska – członek
 3. Elżbieta Stepaniuk – członek

 

Komisja Walidacyjna dla kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” na okres kadencji 2023-2026:

 1. Maria Marek – przewodnicząca
 2. Jacek Kędziora – członek
 3. Marcin Świerżewski – członek

 

 

close