KADRY I PŁACE

  • Zarządzanie obsługą spraw kadrowych (PRK 5)

- OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

- DECYZJA w sprawie nadania SKwP uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej

- R E G U L A M I N przebiegu procesów weryfikacji efektów uczenia się na kwalifikację rynkową

  • Zarządzanie procesami płacowymi (PRK 6)

- OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami płacowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

 

KSIĘGOWOŚĆ

  • Wspomaganie obsługi procesów księgowych (PRK 3)

- OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Wspomaganie obsługi procesów księgowych”
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

  • Obsługa procesów księgowych (PRK 3)

- OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Obsługa procesów księgowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

  • Zarządzanie procesami księgowymi (PRK 4)

- OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zarządzanie procesami księgowymi” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji