Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Rozdział 2. Cele i sposoby ich realizacji
Rozdział 3. Członkowie Stowarzyszenia
Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia
Rozdział 5. Organy naczelne władz Stowarzyszenia
Rozdział 6. Organy okręgowe władz Stowarzyszenia
Rozdział 7. Majątek i gospodarka finansowa
Rozdział 8. Przepisy końcowe