Rozdział 1 Postanowienia ogólne
Rozdział 2 Cele i sposoby ich realizacji
Rozdział 3 Członkowie Stowarzyszenia
Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia
Rozdział 5 Organy naczelne władz Stowarzyszenia
Rozdział 6 Organy okręgowe władz Stowarzyszenia
Rozdział 7 Majątek i gospodarka finansowa
Rozdział 8 Przepisy końcowe