Stowarzyszenie Księgowych w Polsce posiada 25 oddziałów okręgowych, zrzeszających członków Stowarzyszenia, zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Chcąc zapewnić Państwu jak największy komfort członkostwa, zachęcamy do złożenia deklaracji w oddziale najbliższym miejscu Państwa zamieszkania. W tym celu prosimy o wybranie z zamieszczonej poniżej listy odpowiedniego powiatu lub miasta na prawach powiatu, co umożliwi przekierowanie Państwa zgłoszenia do właściwego oddziału okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.