__________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane szkolenia, kursy, spotkania klubów organizowane przez oddziały okręgowe SKwP zostają zawieszone do 10 kwietnia br. w związku z zrozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492).

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy bezpośrednio na strony oddziałów okręgowych SKwP.

Jednocześnie informujemy, że do 10 kwetnia br. nieczynne będzię biuro Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

Prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
+48 782 903 019,
+48 606 631 700,
lub pod adresem mailowym: sekretariat@skwp.pl, biuro@skwp.pl.

__________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zarząd Główny

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

Sekretariat
22 583 49 30, e-mail: sekretariat@skwp.pl

Dział szkoleń
22 745 04 35, 22 521 32 93, 22 521 32 94

Dział wydawnictw
22 521 32 80, 22 521 32 81, 22 521 32 82

Dział prezydialny
22 583 49 45, 22 583 49 46, 22 583 49 47

Rzecznik prasowy
22 583 49 41, 662 040 041

Dział współpracy krajowej i zagranicznej
22 583 49 38, 583 49 48,

Dział finansowo-księgowy
22 583 49 36, 22 583 49 37, 22 583 49 32

Dział organizacyjny
22 583 49 42

Informatyk
609 775 554, 22 583 49 55

Recepcja
22 622 77 39, 22 622 77 40, 22 583 49 50

Faks
22 622 77 81