Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Biuro Zarządu Głównego 

 

                                            ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa

                                         Sekretariat
                                            tel. 22/ 583 49 30, faks 22/ 622 77 81, e-mail: sekretariat@skwp.pl

                                         Recepcja
                                            22/ 583 49 50

                                         NIP: 526-030-79-56

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
tel. 22/ 583 49 36, 22/ 583 49 37, 22/ 583 49 32
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
tel. 22/ 583 49 42
DZIAŁ PREZYDIALNY

tel. 22/ 583 49 45, 22/ 583 49 46, 22/ 583 49 47, 22/ 583 49 44

DZIAŁ PROMOCJI

tel. 22/ 583 49 41, 506 785 007

RZECZNIK PRASOWY

tel. 22/ 583 49 41, 662 040 041, e-mail: malgorzata.szczepanska@skwp.pl

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ / INTERNATIONAL COOPERATION 

tel. +48 22/ 583 49 38, e-mail: dorota.wyczolkowska@skwp.pl

INFORMATYK

tel. 22/ 583 49 55

Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych 

DZIAŁ CERTYFIKACJI

tel. 22/ 521 32 90, 22/ 521 32 93, 22/ 521 32 61

DZIAŁ WYDAWNICTW

tel. 22/ 521 32 80

Obsługa zamówień

22/ 521 32 81, 22/ 521 32 82

Centrum Edukacji Nauczycieli

tel. 22/ 583 49 30, faks 22/ 622 77 81, e-mail: sekretariat@skwp.pl