Biuro Zarządu Głównego
ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa

NIP 526-030-79-56

Sekretariat
e-mail: sekretariat@skwp.pl
+48 22/ 583 49 30
Jolanta Roszczyk
dyrektor Biura Zarządu Głównego
e-mail: jolanta.roszczyk@skwp.pl
+48 22/ 583 49 30
Ewa Sender
ówna księgowa, zastępca dyrektora Biura Zarządu Głównego
e-mail: ewa.sender@skwp.pl
+48 22/ 583 49 30

 

 

DZIAŁ PROMOCJI i KOMUNIKACJI

dr Michał Hendryk
rzecznik prasowy
e-mail: rzecznik@skwp.pl
+48 22/ 583 49 30
Renata Krasowska-Kłos
kierownik 
e-mail: renata.klos@skwp.pl 
+48 22/ 583 49 40, +48 506 785 007
 

Mariusz Łukasik
specjalista ds. promocji
e-mail: mariusz.lukasik@skwp.pl
+48 22/ 583 49 40, +48 662 230 791

DZIAŁ PREZYDIALNY
Katarzyna Krzywina-Papiewska
kierownik
e-mail: katarzyna.krzywina@skwp.pl
+48 22/ 583 49 45
Dorota Wyczółkowska
zastępca kierownika
starszy specjalista ds. współpracy z zagranicą
senior specialist in cooperation with foreign countries
e-mail: dorota.wyczolkowska@skwp.pl
+48 22/ 583 49 38
Karolina Czerska-Tapek
inspektor
e-mail: karolina.czerska-tapek@skwp.pl
+48 22/ 583 49 47
Łukasz Jasiński
specjalista
e-mail: lukasz.jasinski@skwp.pl
+48 22/ 583 49 41
DZIAŁ CERTYFIKACJI
Paweł Krzywina
specjalista
e-mail: pawel.krzywina@skwp.pl
+48 22/ 583 49 53 - poniedziałek, środa
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
Biuro Zarządu Głównego nie wystawia faktur za usługi szkoleniowe.
W sprawie faktur za szkolenia prosimy kontaktować się z właściwym oddziałem okręgowym.
Beata Rzepkowska
kierownik
e-mail: beata.rzepkowska@skwp.pl
+48 22/ 583 49 36
Marek Dominik
inspektor
e-mail: marek.dominik@skwp.pl
+48 22/ 583 49 32
Monika Pokorska
inspektor
e-mail: monika.pokorska@skwp.pl
+48 22/ 583 49 37
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
Katarzyna Bernat
kierownik
e-mail: katarzyna.bernat@skwp.pl
+48 22/ 583 49 42
Monika Waliszewska
inspektor
e-mail: sekretariat@skwp.pl 
+48 22/583 49 30

DZIAŁ WYDAWNICTW ⇒ SKLEP 

Monika Smoczyńska
kierownik
e-mail: monika.smoczynska@skwp.pl
+48 22/ 521 32 80
Jakub Górka
inspektor
obsługa zamówień
e-mail: jakub.gorka@skwp.pl
+48 22/ 521 32 81
DZIAŁ IT
Paweł Rybarczyk
specjalista ds. IT
e-mail: pawel.rybarczyk@skwp.pl 
+48 22/ 583 49 55
Centrum Edukacji Nauczycieli
CEN
e-mail: sekretariat@skwp.pl
+48 22/ 583 49 30
 


MIESIĘCZNIK RACHUNKOWOŚĆ
Michał Flont
prezes
e-mail: mflont@rachunkowosc.com.pl
+48 22/ 826 56 21, 828 42 33
Anna Koleśnik
redaktor naczelna
e-mail: akolesnik@rachunkowosc.com.pl
+48 22/ 826 56 21, 828 42 33
close