W procesie weryfikacji efektów uczenia się wykorzystywane są następujące metody walidacyjne:

  • test wiedzy (pytania testowe jednokrotnego wyboru),
  • studium przypadku (zadania sytuacyjne).

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest w oparciu o zestawy egzaminacyjne, które zawierają pytania testowe oraz zadania sytuacyjne pokrywające wszystkie kryteria weryfikacji.

Potwierdzenie wszystkich kryteriów weryfikacji i uzyskanie 60% punktów możliwych do osiągnięcia jest warunkiem uzyskania certyfikatu.

Poniżej znajdą Państwo przykładowe testy i zadania (stan prawny na dzień 1.10.2021 r.).