W procesie weryfikacji efektów uczenia się wykorzystywane są następujące metody walidacyjne:

  • test wiedzy (pytania testowe jednokrotnego wyboru),
  • studium przypadku (zadania sytuacyjne).

Weryfikacja efektów uczenia się prowadzona jest w oparciu o zestawy egzaminacyjne, które zawierają pytania testowe oraz zadania sytuacyjne pokrywające wszystkie kryteria weryfikacji zawarte w załączniku do Obwieszczenia w sprawie włączenia danej kwalifikacji rynkowej do ZSK.

Potwierdzenie wszystkich kryteriów weryfikacji i uzyskanie 60% punktów możliwych do osiągnięcia jest warunkiem uzyskania certyfikatu.

Poniżej znajdą Państwo przykładowe testy i zadania.

close