Wszyscy mamy świadomość tego, że nieuregulowanie zawodu księgowego oraz działalności biur rachunkowych, niesie za sobą poważne konsekwencje. Efektem tego, jest znaczący spadek jakości oraz ceny outsourcingu księgowego, niski prestiż zawodu, podwyższone ryzyko obrotu gospodarczego oraz nieszczelny system podatkowy. Zawód księgowego przestaje być zawodem prestiżowym, a działalność biur rachunkowych, zaczyna być postrzegana jak zło konieczne.

Dlatego dla poprawy sytuacji księgowych prowadzących biura rachunkowe, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, zdecydował się powołać Komicję Biur Rachunkowych.  Komisja ma za zadanie pełnienie funkcji inspirującej, opiniodawczej i doradczej, na rzecz Zarządu Głównego oraz jego Prezydium.

Podstawowym zadaniem Komisji, będą działania na rzecz uregulowania zawodu księgowego oraz usługowego prowadzenia ksiąg. Jej celem, jest nie tylko podwyższenie rangi oraz prestiżu zawodu, ale również ochrona samych biur rachunkowych.

Ale to nie wszystko. W ramach działalności Komisji, mieszczą się również działania wspierające, integrujące i promujące biura rachunkowe. W tym celu, Komisja będzie się w słuchiwać w obecne problemy istniejące w biurach rachunkowych oraz wspierać ich, poprzez organizację wszelkiego rodzaju odczyty i webinaria, Komisja będzie dążyć również do inicjowania aktywności oraz koordynowania działań w kołach/klubach biur rachunkowych, istniejących w poszczególnych Oddziałach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zaś promocja biur rachunkowych wśród przedsiębiorców, będzie miała zadanie uświadamiające, obecnej roli outsourcingu księgowego.

Pragniemy, aby zawód księgowego stał się zawodem publicznego zaufania, a prowadzona działalność przez biura rachunkowe szanowana. Pragniemy, by postrzegano nas jako partnera biznesowego, którego działalność jest prawnie uregulowana. Który nie musi się zastanawiać co mu wolno – a czego nie wolno. Gdyż jego działalność jest chroniona i ma szeroko rozumiane wytyczone granice.

Jako Komisja, będziemy potrzebowali Waszego wsparcia – pomysłów oraz inspiracji, które nie tylko wspomogą nas w działaniach na rzecz biur rachunkowych, ale również pomogą nam wykreować nowy wizerunek outsourcingu księgowego. Wizja lepszej przyszłości należy do nas i tylko do nas …do właścicieli biur rachunkowych.

Czekamy zatem na Wasze idee oraz propozycje, dotyczące nie tylko regulacji zawodu, ale również obejmujące obecną problematykę poruszaną w biurach rachunkowych - komisjabr@skwp.pl

Komisja Biur Rachunkowych jest stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji Biur Rachunkowych w kadencji 2023–2026

  • Małgorzata Pyrc – przewodnicząca
  • Sylwia Rzepka – wiceprzewodnicząca
  • Agata Ptaszyńska – sekretarz
  • Janina Pokazka – członek
  • Stanisław Rzeszutek – członek
  • Sławomir Szuba – członek
  • Katarzyna Tomczyk – członek

Komisja  działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji Biur Rachunkowych uchwał Zarządu Głównego.

close