Rada Naukowa jest stałym organem Stowarzyszenia.

Do głównych zadań Rady Naukowej należy:
Inicjowanie oraz prowadzenie badań w zakresie nauki i praktyki w dziedzinie finansów i rachunkowości.
Udział w opracowaniu programów nauczania rachunkowości, rewizji finansowej i finansów w szkołach średnich i wyższych.
Opiniowanie projektów i rozwiązań w zakresie rachunkowości, podatków i finansów.
Pomoc w organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu zainteresowania rachunkowością i finansami wśród uczniów średnich i wyższych szkół ekonomicznych.