Komisja ds. Szkolenia i Wydawnictw  jest  stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.  Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji ds. Szkolenia i Wydawnictw w kadencji 2023 – 2026

  1. Zdzisława Wołek – przewodnicząca
  2. Elżbieta Chojenka – członek
  3. Agnieszka Gajewska – członek
  4. Joanna Gawrońska – członek
  5. dr Małgorzata Kamieniecka – członek
  6. dr Wojciech Krawiec – członek
  7. dr Anna Kuzior – członek
  8. dr Jadwiga Szczotka – członek
  9. dr Małgorzata Szulc – członek

Komisja  działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji ds. Szkolenia i Wydawnictw oraz uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji ds. Szkolenia i Wydawnictw jest inspirowanie i opiniowanie kierunków działalności szkoleniowo-wydawniczej prowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.