Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2023–2026

  • Anita Tomaszewska – przewodnicząca,
  • dr Marek Mazur – zastępca przewodniczącej,
  • dr Jerzy Łopacki – członek,
  • dr Grzegorz Matysek – członek,
  • Ewa Anna Skórzewska – członek,
  • Elżbieta Woźnicka – członek,
  • Zbigniew Wypych – członek.

Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich oraz sprawy przekazane mu przez okręgowe sądy koleżeńskie z wnioskiem o ich rozpatrzenie.