Komisja Biur Rachunkowych jest stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji Biur Rachunkowych w kadencji 2023–2026

  1. Małgorzata Pyrc – przewodnicząca
  2. Sylwia Rzepka – wiceprzewodnicząca
  3. Agata Ptaszyńska – sekretarz
  4. Janina Pokazka – członek
  5. Stanisław Rzeszutek – członek
  6. Sławomir Szuba – członek
  7. Katarzyna Tomczyk – członek

Komisja  działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji Biur Rachunkowych uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji Biur Rachunkowych jest opiniowanie i doradztwo w obszarze funkcjonowania i działalności biur rachunkowych finansów na rzecz Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.