Komisja Biur Rachunkowych jest stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji Biur Rachunkowych w kadencji 2019 – 2022

  1. Aneta Lech – przewodnicząca
  2. Aleksander Wala – wiceprzewodniczący
  3. Sylwia Rzepka – sekretarz
  4.  Beata Szlachetka – członek

Komisja  działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji Biur Rachunkowych uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji Biur Rachunkowych jest opiniowanie i doradztwo w obszarze funkcjonowania i działalności biur rachunkowych finansów na rzecz Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.