Swoje funkcje realizuje w szczególności przez:
 1. opiniowanie założeń organizacyjno-programowych dla poszczególnych stopni kwalifikacyjnych certyfikacji zawodu księgowego,
 2. opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu ustawicznego doskonalenia zawodowego,
 3. inspirowanie nowych kierunków kształcenia księgowych oraz przedsiębiorców z dziedzin związanych z rachunkowością,
 4. bieżącą współpracę z władzami Stowarzyszenia w zakresie promocji certyfikacji zawodu księgowego i rangi tytułu dyplomowanego księgowego,
 5. wspieranie działań służących upowszechnianiu zasad zawodowej etyki w rachunkowości w środowisku przedsiębiorców,
 6. inne zadania w zależności od potrzeb, podejmowane z inicjatywy Rady i uzgodnione z Zarządem Głównym Stowarzyszenia.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele:

 1. pracodawców zatrudniających osoby zajmujące się rachunkowością,
 2. stowarzyszeń pracodawców oraz innych organizacji zawodowych i biznesowych,
 3. jednostek świadczących usługi w zakresie rachunkowości,
 4. środowisk biegłych rewidentów,
 5. innych środowisk gospodarczych.

Skład Rady Pracodawców w kadencji władz 2023 – 2026

 1. Sebastian Goschorski – przewodniczący
 2. Wiktor Doktór – członek
 3. Robert Kremser – członek
 4. Anita Michel-Lelental – członek
 5. Beata Radomska– członek
 6. Agata Wąsowska – członek
Rada działa na podstawie Regulaminu Rady Pracodawców. Rada spełnia funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością.