Komisja ds. Współpracy z Zagranicą  jest  stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji ds. Współpracy z Zagranicą w kadencji 2023 – 2026

  1. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca
  2. Sebastian Goschorski – członek
  3. dr hab. Radosław Ignatowski prof. UŁ – członek
  4. prof. dr hab. Anna Karmańska – członek
  5. Joanna Krasodomska – członek
  6. Sebastian Kuś – członek
  7. Sylwia Rzepka – członek

Komisja  działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji jest ścisłe współdziałanie i uczestnictwo w kontynuowaniu i rozszerzaniu współpracy zagranicznej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.