Komisja ds. Współpracy z Zagranicą  jest  stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji ds. Współpracy z Zagranicą w kadencji 2023 – 2026

  1. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca
  2. prof. dr hab. Anna Karmańska – wiceprzewodnicząca
  3. Sylwia Rzepka – sekretarz
  4. dr hab. Radosław Ignatowski prof. UŁ – członek
  5. dr hab. Joanna Krasodomska, prof. UEK – członek
  6. Sebastian Goschorski – członek
  7. Sebastian Kuś – członek

Komisja  działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji jest ścisłe współdziałanie i uczestnictwo w kontynuowaniu i rozszerzaniu współpracy zagranicznej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

close