Komisja ds. Organizacyjnych  jest stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji ds. Organizacyjnych w kadencji 2023 – 2026

  1. Dorota Kania – przewodnicząca
  2. Kazimierz Jarosz – zastępca przewodniczącej
  3. Anna Waśko – sekretarz
  4. Grzegorz Bosy – członek
  5. Łukasz Drewniak – członek
  6. Halina Gąsior-Mikulska – członek
  7. prof. dr hab. Waldemar Gos – członek

Komisja działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce , na podstawie Regulaminu działania Komisji ds. Organizacyjnych i uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji jest pełnienie funkcji opiniodawczej i doradczej na rzecz Zarządu Głównego i jego Prezydium.