Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na uzyskanie tytułu dyplomowanego księgowego. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny.

Skład Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej w kadencji 2023 – 2026

  1. dr Teresa Cebrowska – przewodniczący
  2. dr Władysław Fałowski – członek
  3. dr Krzysztof Jonas – członek
  4. Dorota Kania – członek
  5. dr hab. Małgorzata Rówińska-Kral, prof. UE – członek
  6. Katarzyna Tomala – członek

Komisja działa na podstawie Regulaminu Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej.

Podstawowym zadaniem GZKE jest przeprowadzanie egzaminów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na dyplomowanych księgowych.