Główna Zawodowa Komisja Egzaminacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na uzyskanie tytułu dyplomowanego księgowego. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny.

Skład Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej w kadencji 2019–2022:
dr hab. Józef Pfaff, prof. UE – przewodniczący
dr Władysław Fałowski – wiceprzewodniczący
Katarzyna Tomala – sekretarz
Dorota Kania – członek
dr hab. Grażyna Voss – członek

Komisja działa na podstawie Regulaminu Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej.

Podstawowym zadaniem GZKE jest przeprowadzanie egzaminów wymaganych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na dyplomowanych księgowych.