Biuletyn informacyjny nr 5/2023     

9 maja 2023

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Prace nad projektem ustawy

Prawdopodobnie projekt ustawy trafi na posiedzenie Sejmu w dniach 24–26 maja 2023 r. Trudno jednak w tej chwili ocenić, jaki będzie ostateczny kształt projektu skierowanego do Sejmu, ponieważ nawet pobieżna analiza niektórych przepisów wskazuje na szereg problemów wymagających rozwiązania (..)" - Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego i Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu.

Działający Zespół do spraw opiniowania aktów prawnych SKwP, aktywnie włączył się w procesu konsultacji projektowanych przepisów ustawy o KSeF. Część uwag została przez ustawodawcę uwzględniona. Szczegóły dotyczące procesu legislacyjnego, dostępne są w poniższym linku.

 

Studio KSeF

Zapraszamy do wysłuchania dyskusji moderowanej przez Michała Smagowicza z THINK TANK, dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur. Ekspertami przedstawiającymi najważniejsze funkcjonalności system był Krzysztof Rogowski, Kierownik Projektu Krajowego Systemu e-Faktur oraz Bogdan Zatorski, Kierownikiem ds. Analiz Biznesowych i Wymagań Prawnych w Symfonii.

 

„KSeF - nowa era w księgowości czy tylko niewielka zmiana"

W kwietniu SKwP O/O w Warszawie zorganizował konferencję w całości poświęconą tematyce KSeF. Zachęcamy do obejrzenia relacji z konferencji, w której udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów: Anna Mytyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług oraz Krzysztof Rogowski, Kierownik Projektu Krajowego Systemu e-Faktur.

 

 

Wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia w sprawie nieuwzględniania w podstawie wymiaru składki zdrowotnej dodatnich różnic remanentowych za 2022 r.

Stowarzyszenie wielokrotnie poruszało problem rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne po zmianach od 1 stycznia 2022 r. W celu jego rozwiązania zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia o wyjaśnienia.

Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia  20 marca 2023 r. w sprawie zgłaszanych problemów dotyczących składki na ubezpieczenie zdrowotne udzieliło odpowiedzi, dotyczącej między innymi nieuwzględniania w podstawie wymiaru składki zdrowotnej dodatnich różnic remanentowych za 2022 r. Temat ten jednak nadal budzi wątpliwości, dlatego SKwP ponownie zwróciło się do Ministerstwa z prośbą o jego doprecyzowanie.

 

Miesięcznik Rachunkowość

Mamy dla Was niespodziankę :-)

SKwP wraz z Miesięcznikiem Rachunkowość przygotowało 2 paczki - ponad 50 artykułów dostępnych bezpłatnie do 20 maja 2023 r. W paczkach znajdują się artykuły dotyczące m.in: estońskiego CITu, pracy zdalnej, badania trzeźwości pracowników, podróży służbowych oraz work-life balance.

Aby skorzystać, należy kliknąć w poniższe linki oraz wpisać kod odblokowujący artykuły: 45817

 

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułami w całości udostępnionymi przez Miesięcznik Rachunkowość.

 

 

Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

W krajach w których zawód księgowego nie jest uregulowany, etyka nabiera o wiele większego znaczenia. Stanowi ona filar, w zapewnieniu godnego wizerunku i prestiżu zawodu oraz jest gwarantem wysokich kompetencji, uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności.

Etyka zawodu, znajduje swoje odzwierciedlenie w działalności SKwP i jest jednym z jego priorytetów. Dlatego też, upowszechniając Kodeks Etyki w Rachunkowości, zachęcamy do udziału w IX edycji Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości. Prace w formie pisemnej, audio bądź video, można składać do 31 maja 2023 r.

 

Zapraszamy do obejrzenia zeszłorocznych prac konkursowych nadesłanych w formie video, które zostały wyróżnione przez Kapitułę Konkursu Rady Naukowej SKwP:

nagroda I stopnia dla Amelii Niezgody, Adrianny Pietryki, Dominiki Tarabasz, Karoliny Tusień oraz Anny Wojtaś, za film pt. „Ploteczki przy kawie"

 

nagroda II stopnia dla Sylwii Rzepki, Anity Tomaszewskiej oraz Janiny Pokazkiej, za film pt. „Dylematy etyczne o Polskim Ładzie"

 

KONKURS do konkursu #naszlakuzskwp

Na zakończenie majowego Biuletynu, pragniemy przypomnieć o trwającym konkursie, zorganizowanym przez SKwP O/O w Gdańsku. Więcej informacji o konkursie znajduje się w załączonej grafice.

 

Podczas trwania konkursu, Komisja organizacyjna ogłasiła "konkurs do konkursu" na hasło promujące #naszlakuzskwp .

Na zwycięzcę czekają nagrody ufundowane przez Miesięcznik Rachunkowość - „Zamknięcie roku 2022” oraz roczna prenumerata czasopisma! Hasła konkursowe można nadsyłać do 25 maja 2023 r. poprzez załączony poniżej formularz.

 

Sylwia Rzepka,

dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Biuletyn informacyjny nr 4/2023     

12 kwietnia 2023

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Aktualności KSeF

„Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wprowadza obowiązek stosowania faktur ustrukturyzowanych (KSeF) prawdopodobnie trafi na posiedzeniu sejmu w kwietniu lub maju bieżącego roku. Jego poprawiona wersja (z 22 lutego 2023 r.) zawiera wiele zmian w stosunku do wersji pierwotnej z 30 listopada 2022 r. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) aktywnie włączyło się w proces konsultacji projektowanych przepisów i z satysfakcją może odnotować, że część zgłoszonych uwag została uwzględniona (..)” - Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego i Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej SKwP. Utworzyliśmy dla Państwa specjalną zakładkę, w której publikujemy najważniejsze aktualności związane z Krajowym Systemem e-Faktur. Bezpośredni link przedstawiamy poniżej.

 

Konferencja KSeF – nowa era w księgowości czy tylko niewielka zmiana

Wprowadzenie w Polsce obligatoryjnego systemu wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) za pośrednictwem Krajowego Systemu Elektronicznych Faktur (KSeF) to spore wyzwanie. Z punktu widzenia księgowych obsługa faktur ustrukturyzowanych (wystawianych i otrzymywanych w KSeF) powinna być znacznie mniej pracochłonna. Przygotowania do wdrożenia e-faktury wymagają wielu zmian o charakterze organizacyjnym, merytorycznym i mentalnym.

W siedzibie SKwP O/O w Warszawie odbyła się konferencja „KSeF – nowa era w księgowości czy tylko niewielka zmiana”. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów Anna Mytyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług oraz Krzysztof Rogowski, Kierownik Projektu Krajowy System e-Faktur w Ministerstwie Finansów, przedstawili punkt widzenia administracji skarbowej na projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF.
O tym w jaki sposób przygotować firmę i biuro rachunkowe do KSeF, podpowiadały Agnieszka Gajewska, biegły rewident, Wiceprezes Zarządu SKwP O/O w Warszawie oraz Aneta Lech, doradca podatkowy, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy SKwP.

 

E-faktura wymagać będzie również zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych, także do komunikacji pomiędzy obecnie funkcjonującymi w księgowości programami. Dlatego też do udziału w konferencji zostali również zaproszeni przedstawicieli firm informatycznych: Symfonia, Enova, SaldeoSMART oraz In4mates , którzy przedstawili swoje pomysły na funkcjonowanie e-faktury i elektroniczny obieg dokumentów. Opowiedzieli także o tym jak będzie wyglądało ich wsparcie dla księgowych przy tym projekcie.

Dziękujemy wszystkim ekspertom za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, ale również i obawami związanymi z KSeF. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom konferencji.

 

Studio KSeF

Studio KSeF to spotkania ekspertów, dzięki którym skuteczniej będzie można przygotować swoją firmę na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur. Na wydarzeniach będą również inicjowane dyskusje o nowych technologiach, stanie cyfryzacji polskich przedsiębiorstw, rozwiązaniach chmurowych i automatyzacji procesów.

Organizatorem jest THINKTANK, partnerem cyklu Symfonia oraz PFR Fundacja. Partnerem merytorycznym jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Więcej informacji dostępne jest w załączonej grafice.

Zapraszamy również do obejrzenia pierwszego spotkania Studia KSeF, które skupiało się głównie wokół roli, jaką odgrywa technologia w obszarze MŚP. Omówiono zatem wyzwania, szanse i zagrożenia stojące przed przedsiębiorcami. Gośćmi pierwszej debaty był Krzysztof Rogowski - Kierownik Projektu Krajowy System e-Faktur w Ministerstwie Finansów, Jerzy Koniecki - Prezes Zarządu Głównego SKwP oraz eksperci cenionych firm i organizacji.

 

SKwP kontynuuje wyjaśnianie problemów wywołanych przez Polski Ład

SKwP kontynuuje wyjaśnianie problemów wywołanych przez uregulowania tzw. Polskiego Ładu. Uzyskana odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na pismo SKwP z 16 lutego 2023 r. (ZG/SEK/LL/168/2023) dotyczy przepisów przejściowych do nowelizacji z 9 lutego 2022 r. (Dz.U. poz.807) w zakresie rozliczenia sprzedaży środka trwałego oraz różnic remanentowych. Uzyskaliśmy również potwierdzenie korzystnego stanowiska w sprawie składki na ubezpieczenia zdrowotne od wynagrodzeń osób, pełniących różne funkcje w stowarzyszeniach (chodzi o osoby wyłonione w wyborach).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią obu pism. które dostępne są w załączonej grafice.

 

Współpraca z zagranicą

Order św. Michała i św. Jerzego dla Alana Johnsona

W dniu 8 marca b.r. w zamku Windsor, Jej Królewska Wysokość Księżniczka Anna wręczyła byłemu prezesowi IFAC Alanowi Johnsonowi Order św. Michała i św. Jerzego. Król Karol III przyznał Alanowi Johnsonowi ten zaszczyt za jego zasługi dla zawodu księgowego. W imieniu SKwP składamy serdeczne gratulacje!

 

Spotkanie kierownictwa organizacji zrzeszonych w IFAC

Od 1989 r. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest na pełnych prawach członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Od tego czasu przedstawiciele naszej organizacji czynnie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i spotkaniach które stanowią forum wymiany idei, doświadczeń, dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami.

Z końcem lutego w siedzibie IFAC w Nowym Jorku, odbyło się spotkanie kierownictwa organizacji zawodowych zrzeszających księgowych. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci stowarzyszeń profesjonalnych księgowych, w tym biegłych rewidentów z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Afryki, Australii, Azji i Europy. Z ramienia SKwP w spotkaniu wziął udział prof. dr hab. Stanisław Hońko, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Więcej informacji znajduje się w załączonej grafice.

 

Walne Zgromadzenie członków Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)

„Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, które od 1989 roku jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), ma obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach członków IFAC, posiada prawo głosu i prawo zasiadania przedstawicieli organizacji we władzach IFAC, oczywiście po uprzednim przejściu właściwej procedury kwalifikacyjnej. 45. Roczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Council Meeting – CM) członków IFAC poprzedziło 21. Światowy Kongres Księgowych” - Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu z najnowszego wydania pisma „Świat Księgowych”, dostępnym w załączonej grafice.

 

Biura Rachunkowe

Kluby Biur Rachunkowych SKwP

„Problemy, z jakimi stykają się osoby usługowo prowadzące księgowość, przypominają niekończący się roller coaster. Bez wymiany doświadczeń, integracji i wzajemnego wsparcia trudno byłoby w tym pędzie choć na chwilę się zatrzymać albo nie wypaść z torów. Bezpiecznymi przystankami okazują się Kluby Biur Rachunkowych, działające w strukturach oddziałów okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) na terenie całego kraju” - Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP.

 

Kluby Biur Rachunkowych SKwP są prowadzone w ramach działalności statutowej. Oznacza to, że członkowie SKwP mają prawo nieodpłatnie uczestniczyć w odczytach, prelekcjach i dyskusjach, przeprowadzonych w ramach spotkań klubowych. Aktualna lista Klubów Biur Rachunkowych prowadzonych przez poszczególne Oddziały SKwP, dostępna jest na stronie Komisji Biur Rachunkowych SKwP. Bezpośredni link zamieszczamy poniżej.

 

Spotkanie grupy Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych (CEUK)

Motywowanie pracowników to kwestia, z którą zmaga się wielu z nas i to nie tylko w biurze rachunkowy. O tym jak skutecznie motywować pracowników oraz co nie działa i dlaczego, Certyfikowani Eksperci Usług Księgowych mogli dowiedzieć się na warsztatach grupy CEUK, realizowanych przez Wielkopolski Oddział SKwP w Poznaniu.

W drugiej części warsztatów Certyfikowani Eksperci Usług Księgowych mogli stać się mistrzami w wyzwalaniu osobistego magnetyzmu podczas tworzenia zawodowej pewność siebie, budowania umiejętności autoprezentacji, właściwego wykorzystywania mowy ciała i skutecznego zwalczania stresu.

Odbywające się co dwa miesiące spotkania Grupy CEUK, mają na celu podnoszenie kompetencji miękkich, budując tym samym wizerunek eksperta oraz umacniania pozycji biura rachunkowego na rynku lokalnym. Więcej o spotkaniach grupy CEUK oraz samym kursie, można przeczytać w najnowszym wydaniu pisma Świat Księgowych”, dostępnym w załączonej grafice.

 

Konferencja wyjazdowa Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych

Z początkiem marca Oddział Okręgowy SKwP w Warszawie, zorganizował XXI konferencję wyjazdową Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych. W konferencji uczestniczyło ponad 100 członków, którzy poszerzali swoją wiedzę w zakresie zmian w podatkach dochodowych, VAT oraz w naliczaniu wynagrodzeń.

„Konferencje wyjazdowe naszego koła mają wieloletnią tradycję. Ich wartość merytoryczna zawsze była oceniana bardzo wysoko. Nie inaczej było tym razem” – Małgorzata Pyrc, prezeska Koła Członkowskiego, członek Komisji Biur Rachunkowych SKwP.

Zapraszamy do zapoznania się z całą relacją dostępną w grafice, opublikowaną w piśmie Świat Księgowych”.

 

Miesięcznik Rachunkowość

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami udostępnionymi przez Miesięcznik Rachunkowość :-)

 

15. Bieg o „Puchar Księgowego” podczas 47. Biegu Piastów 2023

Za nami kolejny rok zmagań o Puchar Księgowego. W 2023 roku, już po raz 15., Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zorganizowało Bieg Księgowych w ramach 47. Biegu Piastów, który jak zawsze odbył się na pięknych trasach w Górach Izerskich ze startem i metą w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach.

W kategorii „Księgowi” zgłosiło się około sześćdziesięciu biegaczy i biegaczek, którzy rywalizowali w dniach 3-5 marca 2023 r. na czterech dystansach: 6, 25, 30 i 50 km. Wszyscy zwycięzcy otrzymali statuetki oraz pamiątkowe medale ufundowane przez SKwP, a pozostali biegacze - dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

Organizacją związaną z obsługą biegu, jak i wręczaniem nagród zajął się, jak co roku, Oddział SKwP w Jeleniej Górze, a dekoracja uczestników odbywała się już po raz kolejny w Hotelu Jakuszyce Sport & Spa.

W pierwszym dniu zawodów w biegu na 6 km techniką klasyczną wśród pań księgowych zwyciężyła Irena Nowak, a wśród panów księgowych Wojciech Krawiec, z Zarządu SKwP w Jeleniej Górze. W kolejnym dniu na koronnym dystansie 50 km techniką klasyczną trasę najszybciej pokonali Izabela Pawlik z Wilkowic oraz Maksym Gładkow z Gryfina. Natomiast w niedzielę 5 marca, w biegu na 25 km techniką klasyczną, wśród kobiet tryumfowała ponownie Izabela Pawlik, a wśród mężczyzn zwyciężył Jerzy Krol mieszkający w Szwecji.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy wygranej, a Księgowym startu i ukończenia rywalizacji. Cieszymy się też, że grono pasjonatów narciarstwa biegowego co roku powiększa się, dzięki czemu możemy poznać nowe osoby startujące w kategorii Księgowi i przekazać im ideę działania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jako najstarszej i największej polskiej organizacji skupiającej przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami.

 

Spotkajmy się „Na szlaku z SKwP” - konkurs!

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków SKwP do udziału w konkursie!

Zmagania konkursowe będą służyły promowaniu zawodu księgowego oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, integracji jego członków, a także propagowaniu aktywnego trybu życia!

Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa 12 miesięcy. Wyniki będą rejestrowane do 10 kwietnia 2024 r. Sprawy organizacyjne, związane z konkursem, prowadzi Oddział Okręgowy SKwP w Gdańsku – inicjator przedsięwzięcia.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączonej grafice.

 

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Rusza IV edycja unikatowego badania kondycji branży księgowo-podatkowej w cyklu LEXOMETR Prawno-Gospodarczy.

Obecna sytuacja biznesowa firm jest trudna z wielu powodów: kryzys gospodarczy, inflacja, niepewna sytuacja na rynku, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne i niestabilne prawo, regulacje tzw. Polskiego Ładu i wojna w Ukrainie. W ankiecie pytamy, jak przedstawione czynniki wpłynęły na funkcjonowanie Państwa firmy. Dzięki odpowiedziom przygotujemy raport o kondycji podmiotów z branży księgowo-podatkowej oraz działów księgowych przedsiębiorstw w 2023 r.

Każdy uczestnik badania otrzyma e-book „Odpowiedzialność karna skarbowa księgowych i doradców podatkowych” oraz dostęp do pełnej wersji raportu, który zostanie opublikowany w czerwcu 2023 roku. Badanie realizuje Wolters Kluwer Polska pod patronatem merytorycznym redakcji Przeglądu Podatkowego oraz serwisów LEX Księgowość, LEX Finanse i LEX Biuro Rachunkowe. Partnerami badania są: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Biur Rachunkowych oraz Konfederacja Lewiatan.

Dane zbierane będą do 24 kwietnia b.r.

 

Kurier etyki nr 1/2023 – Powrót do przeszłości z dozą teraźniejszości

Na zakończenie kwietniowego Biuletynu, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Kuriera Etyki, dostępnym w załączonej grafice.

 

Sylwia Rzepka,

dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

 

Biuletyn informacyjny nr 3/2023     

6 marca 2023

Korzyści wynikające z członkostwa w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce

Integracja środowiska oraz bezpośredni kontakt i wymiana doświadczeń z ekspertami, stanowią wielką wartość wynikającą z bycia członkiem w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (SKwP). Benefitów jest o wiele więcej np. udział w nieodpłatnych odczytach, prelekcjach i konferencjach poszerzających wiedzę wdziedzinie rachunkowości i podatków, bezpłatne konsultacje, zniżki na kursy i szkolenia, czy też rabaty na produkty oferowane przez Miesięcznik Rachunkowość.

Jednym z benefitów wynikających z przynależności do SKwP, jest możliwość dokonania zakupu ubezpieczenia OC dla biur rachunkowych na korzystniejszych warunkach. Dzięki temu nasi członkowie mogą zwiększyć ochronę wykonywanego zawodu. Na stronie internetowej sagabrokers.pl można zapoznać się z ofertą oraz dokonać zakupu ubezpieczenia OC niezbędnego w pracy każdego biura rachunkowego.
Inną korzyścią wynikającą z członkostwa, jest możliwość nabycia karty sportowej MultiSport oraz usługi on-line MultiLife w wersji Basic i Extra. Karta MultiSport daje dostęp do wielu miejsc tj. joga, spinning, tenis, basen, sauna, kręgle i wiele innych aktywności. Natomiast dzięki usłudze MultiLife można zyskać nielimitowany dostęp online do e-booków i audiobooków na Legimi, kursów językowych, dietetyka online, badań diagnostycznych w placówkach Diagnostyka, kursów Jogi online i wiele innych. Więcej informacji znajduje się w załączonych grafikach.

 

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

„Bilans Księgowy‟ ze specjalnym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

„Bilans Księgowy‟ to cykl webinarów, podczas których Bogdan Zatorski, kierownik ds. Analiz Biznesowych i Wymagań Prawnych w Symfonii oraz Wojciech Zajączkowski, ekspert ds. VAT omawiają aktualne zmiany prawne z obszaru księgowości.

Gościem ostatniego odcinka był Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Głównego oraz Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu. Tematem rozmowy był Krajowy System e-Faktur (KSeF). Przypomnijmy, że eksperci SKwP od samego początku zgłaszają Ministerstwu Finansów uwagi i sygnalizują możliwe problemy oraz zagrożenia wynikające z obowiązkowego wdrożenia e-faktur (podobnie jak to miało miejsce w przypadku Polskiego Ładu). Rozwiązanie w postaci KSeF jest naturalną częścią procesów cyfryzacji i z pewnością przyniesie określone korzyści. Ważne jest jednakże stworzenie kompleksowych i dobrze przemyślanych rozwiązań. Zachęcamy do obejrzenia całości rozmowy.

 

„Aplikacja podatnika KSeF‟

„Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatne narzędzia umożliwiające wystawianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych (logowanie do aplikacji podatnika KSeF: Aplikacja Podatnika KSeF i inne narzędzia) (..)

Obecnie KSeF jest rozwiązaniem fakultatywnym, co oznacza, że podatnik, który wystawił fakturę w KSeF, nie jest zobligowany do wystawiania kolejnych faktur w tym systemie. Może je nadal wystawiać w dotychczasowy sposób. Nie należy jednak wystawiać tej samej faktury za pomocą aplikacji KSeF i w formie papierowej, gdyż każda faktura wystawiona w aplikacji i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym natychmiastowo do obiegu prawnego‟ - Mariusz Sobkowiak, certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, księgowy w organizacji pozarządowej.

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu dostępnym w grafice.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zapobiegło błędowi w systemie „Twój e-PIT”

„W dniu 12 stycznia 2023 r. zaprezentowaliśmy Państwu odpowiedź Ministerstwa Finansów z 28.12.2022 r. w sprawie zgłoszonych przez SKwP problemów z rozliczeniem PIT za rok 2022. Z odpowiedzi wynikało, że w przygotowanych zeznaniach rocznych pracujący seniorzy będą mieli z urzędu zastosowane zwolnienie (str. 3 odpowiedzi).

Wygląda jednak na to, że w ostatniej chwili MF dostrzegło wagę zgłoszonego problemu i zmieniło zasady. (..) Tym samym uniknięto sytuacji, w której zwolnienie byłoby stosowane z urzędu, także dla osób, którym ono nie przysługuje. Bez tej zmiany, po weryfikacji zeznań przez urzędy skarbowe, część osób musiałaby zwrócić nienależnie otrzymane nadpłaty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych‟ - Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego i Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Całość informacji przedstawiamy poniżej.

 

Współpraca międzynarodowa

„Po co polskiemu księgowemu IFAC?‟

Współpraca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z międzynarodowymi organizacjami ma kluczowe znaczenie. Stanowi ona forum do wymiany idei, doświadczeń, dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami. Poznawanie praktyk krajowych z innych stron świata, jest okazją do zastosowania najlepszych z nich u siebie. Od 1989 r. SKwP jest na pełnych prawach członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) z siedzibą w Nowym Jorku. Jest ona jedną z największych organizacji ponadnarodowych, skupiających w swoich szeregach przedstawicieli jednego zawodu.

„IFAC stanowi najważniejszą organizację skupiającą wszystkie podmioty profesji rachunkowości na świecie. Poprzez swoje inicjatywy oraz działania wpływa na kształtowanie rozwoju rachunkowości, a przez to systemu ekonomicznego na świecie. Nie ma obowiązku przynależności do IFAC. Można rozwijać się samemu. Tylko skąd wtedy wziąć wzorce i pewność, że się idzie w dobrym kierunku?‟ - prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą, członek Zarządu Głównego SKwP.

Zachęcamy do przeczytania publikacji załączonej w grafice, która daje obraz czym jest Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC oraz dlaczego przynależność naszej organizacji do IFAC ma tak istotne znaczenie.

 

„Księgowi są ludźmi globalnego świata‟

Wszystkich członków zapraszamy do oglądnięcia znakomitego wywiadu z prof. dr hab. Aldoną Kamelą-Sowińską, przewodniczącą Komisji ds. współpracy z zagranicą, członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w programie Mateusza Rzemka RZECZoPRAWIE.

 

Miesięcznik Rachunkowość

Zachęcamy do zapoznania się z wartościowymi publikacjami z Misięcznika Rachunkowość. Artykuły dostępne są w załączonych grafikach.

„Od 21.02.2023 r. pracodawca ma prawo zarządzić kontrolę pracobiorcy pod kątem obecności w jego organizmie alkoholu lub innych podobnie działających substancji. Skorzystanie z nowego uprawnienia zostało oczywiście obwarowane wieloma rygorami, które przewiduje ustawa z 1.12.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 240), która weszła w życie 21.02.2023 r. (dalej nowelizacja)‟ - Renata Majewska, prawnik, ekspert prawa pracy.
„Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody z zagranicznych źródeł zależą od miejsca ich zamieszkania dla celów podatkowych, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (upo). W przypadku osób uznawanych za polskich rezydentów podatkowych (podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce) płatnik z tytułu wypłacanego wynagrodzenia z umowy zlecenia odprowadza zaliczki na PIT na zasadach ogólnych, zaś w przypadku nierezydentów – pobiera PIT w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu (art. 29 ust. 1 pkt 1 updof)‟ - Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy.
„Poniżej publikujemy odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dotyczące stosowania art. 26 ust. 1 pkt 6 i nast. updof, czyli przepisów umożliwiających odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów (mających te osoby na utrzymaniu)‟.

 

Materiał uzupełniający do „Zamknięcia roku 2022”

Dla czytelników książki „Zamknięcie Roku 2022", prenumeratorów Miesięcznika Rachunkowość oraz subskrybentów dostępu on-line, został udostępniony dodatkowy materiał wideo związany z zasadami sporządzania, zatwierdzania, podpisywania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Krótkie szkolenie z Moniką Matyszewską, biegłym rewidentem, prezentujemy w grafice.

XXI Wyjazdowa Konferencja Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych

To była wspaniała czterodniowa konferencja wyjazdowa Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych Okręgowego Oddziału SKwP w Warszawie. Członkowie Koła mogli aktualizować swoją wiedzę z najnowszych zmian podatkowych, w wykładach przeprowadzonych przez znakomitych ekspertów SKwP.

Wybrane zagadnienia w aktualnym stanie prawnym z podatku dochodowego poprowadziła Katarzyna Tomala, doradca podatkowy, członek Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie. Elżbieta Młynarska-Wełpa, specjalista w zakresie płac i kadr SKwP przedstawiła rozliczanie wynagrodzeń w roku 2023. Wybrane zagadnienia bieżące w podatku VAT oraz problemy z opodatkowaniem najmu na gruncie PIT i VAT od 2023 r. zaprezentowała Aneta Lech, doradca podatkowy, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych SKwP.
Na konferencji nie zabrakło również tematów istotnych stricte dla biur rachunkowych. O bezpieczeństwie związanym z prowadzeniem biura rachunkowego (umowie, wycenie i ubezpieczeniu) mówiła Aneta Lech oraz Małgorzata Pyrc, członek Komisji Biur Rachunkowych SKwP. W panelu dyskusyjnym wzięli udział również przedstawiciele firmy Saga Brokers, poszerzając tym samym świadomość uczestników o ubezpieczeniach OC biur rachunkowych. Natomiast odpapierzanie biura rachunkowego zaprezentowała Agnieszka Ligocka, wspólnik w firmie Fram Finanse Sp. z o.o.
Oprócz tego, członkowie Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych SKwP w spotkaniu z Dominiką Zaborowską, doradcą wizerunku medialnego, trenerki profesjonalnego budowania wizerunku zawodowego, mogli podnieść swoje kompetencje związane z profesjonalnym wizerunkiem biura rachunkowego. Nie obyło się również bez integracji podczas koncertu na żywo, na którym zagrał i zaśpiewał Piotr Kostka Godecki. Na konferencji została również zaprezentowana oferta pisma Stowarzyszenia Księgowych w Polsce "Rachunkowość" którego comiesięczne publikacje wspierają księgowych w wykonywaniu codziennych obowiązków księgowo-podatkowych. Uczestnicy konferencji mieli również okazję porozmawiać z przedstawicielami firmy InforLex.

 

Współpraca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z oświatą

Istotną rolą dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą na początku ich drogi zawodowej. Organizowane spotkania są doskonałą okazją do porozmawiania o zawodzie księgowego i pokazania perspektyw kariery. Jako najstarsza i najbardziej prestiżowa organizacja księgowa doskonale zdajemy sobie sprawę, że wykonywanie zawodu księgowego jest bardzo trudne i dla osób młodych stanowi ogromne wyzwanie. Dlatego też w ramach prowadzenia naszej działalności statutowej, nawiązujemy relacje z wieloma szkołami na terenie całego kraju.

23 lutego br. uczniowie drugiej i trzeciej klasy o profilu Technik Rachunkowości kształcący się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie, odwiedzili siedzibę Zarządu Głównego SKwP. Kierunek Technik Rachunkowości jest objęty patronatem przez SKwP Oddział Okręgowy w Częstochowie.

Podczas spotkania Jolanta Roszczyk, dyrektor biura Zarządu Głównego SKwP oraz Dorota Wyczółkowska, starszy specjalista ds. współpracy z zagranicą, przedstawiły uczniom działalność Stowarzyszenia oraz przybliżyły temat członkostwa SKwP w Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC. Pełna relacja dostępna jest w załączonej grafice.

 

Etyczne wyzwania dla rachunkowości - XIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Rachunkowość Warta Poznania‟

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO oraz Wielkopolski Oddział SKwP w Poznaniu zapraszają na XIII Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową „Rachunkowość Warta Poznania‟. Tematem Konferencji będą „Etyczne wyzwania dla rachunkowościTym samym, będziemy dyskutować o założeniach etyki, którymi w codziennych obowiązkach powinni kierować się księgowi, oraz o dylematach etycznych we współczesnej rachunkowości. Zgłoszenia można nadsyłać do 10 marca b.r.

Więcej informacji znajdziemy w załączonej grafice.

 

Pokonać prokrastynację

Jeśli notorycznie odkładamy na później to co możemy zrobić dzisiaj, to z pewnością powinniśmy zapoznać się z załączonym w grafice artykułem i spróbować strategii zwalczania prokrastynacji.

„Każdy z nas stosuje w jakimś stopniu prokarstynację tj. nie jest w stanie się zmobilizować i odwleka wykonanie spraw i zadań, ale nie każdy z nas jest nałogowym prokrastynatorem‟ - profesor Joseph Ferrari z DePaul University w Chicago.

 

Sylwia Rzepka,

dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

Biuletyn informacyjny nr 2/2023     

20 lutego 2023

Karta Multisport dla członków SKwP

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło współpracę z firmą Benefit Systems S.A. Zapraszamy wszystkich Członków i Pracowników Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do zakupu karty sportowej MultiSport oraz usługi on-line MultiLife w wersji Basic i Extra.

Czym jest karta MultiSport? To jedna karta dostępu do wielu miejsc tj. joga, spinning, tenis, basen, sauna, kręgle i wiele innych aktywności.
Co daje karta MultiLife? To karta do usług online tj. nielimitowany dostęp do e-booków i audiobooków na Legimi, kursy językowe, dietetyk online, badania diagnostyczne w placówkach Diagnostyka, kurs Jogi online i wiele innych.
Więcej informacji znajduje się w grafice po zalogowaniu do Panelu Członka.

 

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Ministerstwo Finansów przeprowadziło szerokie konsultacje publiczne projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania.

W przeprowadzanych konsultacjach oraz konferencji uzgodnieniowej projektu ustawy o KSeF, wzieli udział przedstawiciele SKwP - Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego i Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu, Aneta Lech, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych i Agnieszka Gajewska, członek Zarządu Głównego. Stowarzyszenie opiniując projekt ustawy KSeF, wysłało również do Ministerstwa obszerną opinię, przedstawiającą nie tylko szanse i korzyści wynikające z prowadzenia obowiązkowego systemu e-faktur, ale przede wszystkim związane z tym zagrożenia i problemy. Więcej informacji dostępne jest w załączonej grafice.

Na temat związany z projektem ustawy KSeF członkowie SKwP wypowiadali się również w prasie oraz w zorganizowanym spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, o czym piszemy poniżej.

 

Spotkanie członków wspierających dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur

W styczniu b.r. w SKwP Oddział Wielkopolski w Poznaniu odbyło się spotkanie członków wspierających, dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). W spotkaniu udział wzięli:

 • przedstawiciele Ministerstwa Finansów - Anna Mytyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług oraz Krzysztof Rogowski, Radca Ministra
 • Dariusz Strugliński, Wicedyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Remigiusz Pytlik, Przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Izabela Hasińska, Dyrektor Biura Terenowego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • członkowie wspierający Wielkopolski Oddział SKwP w Poznaniu
Spotkanie było okazją do pokazania nie tylko zalet i korzyści, ale również problemów i zagrożeń, wynikających z obowiązkowego wprowadzenia systemu KSeF. W znakomity sposób przedstawił to Leszek Lewandowowicz, sekretarz Zarządu Głównego oraz Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu.
W dyskusji, uczestnicy spotkania mieli również okazję pokazać problematykę związaną z wdrożeniem elektronicznych faktur od strony praktycznej. Przebiegające w bardzo dobrej atmosferze spotkanie, pozwoliło wypracować konstruktywne i istotne wnioski - wdrożenie KSeF wymaga szerokiej akcji informacyjnej i edukacyjnej, wsparcia informatycznego oraz czasu. Ponieważ obowiązkowe stosowanie faktur elektronicznych stanowi ogromne wyzwanie dla wszystkich podatników, w szczególności dla organizacji pozarządowych i mikroprzedsiębiorstw. To było bardzo cenne spotkanie.

Więcej informacji dostępne jest w załączonych zdjęciach.

 

Czy powiększy się szara strefa?"

„KSeF to system na niespotykaną dotąd skalę i zasięg, dlatego jeden wspólny termin dla wszystkich podmiotów (dużych i mikro, podatników czynnych i zwolnionych, podmioty typu OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia czy Fundacje nie prowadzące działalności gospodarczej czy chociażby Komitety Rodzicielskie) to krok nieodpowiedzialny. W realiach życia, spotykam się z sytuacjami, kiedy podatnicy nie potrafią wystawić zwykłej, papierowej faktury, nie obsługują najprostszych narzędzi elektronicznych. Jak oni a ciągu tak krótkiego czasu zdołają nabyć umiejętności związane z obsługą KSeF?" - Aneta Lech, przewodnicząca Komisja Biur Rachunkowych przy SKwP, doradca podatkowy.

Treść artykułu opublikowanego na łamach Rzeczpospolitej dostępna jest w grafice.

 

Masowa likwidacja przedsiębiorstw w dobie KSeF"

„W konsultacjach z Ministerstwem Finansów dotyczących obowiązkowego wdrożenia e-faktur od 2024 roku, które odbyły się 15 grudnia 2022 r., wzięły udział różne organizacje, w tym również Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Przedstawiciele SKwP mocno zwracali uwagę ustawodawcy, że wprowadzenie obligatoryjnego e-fakturowania nie przyniesie korzyści przedsiębiorcom w postaci lepszego i łatwiejszego przestrzegania przepisów podatkowych, tylko je bardziej utrudni i skomplikuje" - Sylwia Rzepka, sekretarz Komisja Biur Rachunkowych przy SKwP, dyplomowany księgowy SKwP, Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych.

„Konsultacje przebiegały niezwykle burzliwie, gdyż zmiany dotyczą wszystkich jednostek gospodarczych, a wręcz całe społeczeństwo, wyłaniają się z nich 3 postulaty – czas, wsparcie i finanse. (..) A na to wszystko nakładają się kary, które są w takich warunkach nieakceptowalne, co bardzo mocno wybrzmiało podczas konsultacji" - Agnieszka Gajewska, członek Zarządu Głównego SKwP.

„Ani biura rachunkowe, ani przedsiębiorcy z sektora MŚP nie są przygotowani na nadchodzący obowiązkowy sposób raportowania faktur za pośrednictwem KSeF. (..) Klienci biur rachunkowych będą oczekiwać, że to właśnie biura rachunkowe im pomogą w obsłudze nowego obowiązku, ale biura nie będą w stanie tego zrobić. Same zmagają się z nadmiarem obowiązków i niedoborami kadrowymi, ponieważ na rynku brakuje wykwalifikowanych pracowników" - Martyna Pożarowska, członek Komisji Biur Rachunkowych SKwP, Prezes Zarządu Lexantis PL.

„System KSeF na chwilę obecną jest niedopracowany oraz wymaga korekty w wielu aspektach. Znaczna część firm nadal funkcjonuje „papierowo” nawet nie ma komputera. Ten sektor nie poradzi sobie z zapewnieniem stałego dostępu do internetu oraz obsługą informatyczną a wdrożenie KSEF, oraz pomoc informatyczna w tym zakresie jest dla nich zbyt kosztowna" - Agnieszka Sienkiewicz, Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych, właścicielka biura rachunkowego. Treść artykułu opublikowanego na łamach Rzeczpospolitej dostępna jest w grafice.

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo SKwP w sprawie problemu rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne

SKwP wielokrotnie poruszało problem dotyczący rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, po zmianach związanych z wejściem ustawy Polskiego Ładu. Przedstawiało również propozycje zmian, zarówno kompleksowych, jak i doraźnych.

12 października 2022 r. przedstawiciele SKwP i Ministerstwo Zdrowia wzięli udział w spotkaniu dotyczącym uproszczenia podstawy obliczenia składki zdrowotnej. W nawiązaniu do ustaleń Stowarzyszenie przekazało swoje stanowisko wraz z propozycjami uproszczeń. 02 stycznia b.r. Ministerstwo Zdrowia przesłało odpowiedź.

Treść obu pism dostępne jest w grafice.

 

Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok

Rok 2022 mija pod znakiem wojny w Ukrainie, tlącej się jeszcze pandemii COVID-19, wysokiej inflacji i bałaganu prawnego wprowadzonego przez tzw. Polski Ład. Zdarzenia te mają wpływ na sytuację jednostek gospodarczych, a księgowi muszą uwzględnić ich skutki w rozliczeniu rocznym. Pomocne przy sporządzeniu sprawozdań za 2022 rok, może okazać się publikacja Miesięcznika Rachunkowość Zamknięcie Roku 2022", rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości oraz artkył prof. dr hab. Radosława Ignatowskiego, o czym piszemy poniżej.

„Zamknięcie Roku 2022"

„Zamknięcie roku 2022" z pewnością będzie stanowiło ogromną wartość dla niejednego księgowego. Tym bardziej, że szczególnie ważnym tematem w tym kryzysowym roku jest dalsza kontynuacja działalności jednostki. W tym roku oprócz przedstawienia zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, ta obszerna publikacja została wzbogacona również o ważne zagadnienia podatkowe, tj. najważniejsze zagadnienia dotyczące rozliczenia CIT i PIT od dochodów z działalności gospodarczej, problemy związane z opodatkowaniem spółek tzw. estońskim CIT, reaktywowany od czerwca podatek o przychodów z budynków, zestawienie zmian w przepisach podatkowych i bilansowych obowiązujących w 2022 roku.

Publikacja dostępna jest w Wydawnictwie Rachunkowość w wersji papierowej i elektronicznej (w pakiecie otrzymujemy obydwie wersje). Logując się do wersji elektronicznej, dodatkowo otrzymujemy cenne uzupełnienia np. o artykuły dot. rocznego sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych.

Więcej informacji znajduje się w załączonej grafice.

Dlaczego warto mieć Zamknięcie Roku 2022" w swojej biblioteczce? Na to pytanie odpowie dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, wiceprezes Zarządy Głównego SKwP, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów.

 

Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości

Działający od 2002 roku Komtet Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów, został powołany ustawą w 2000 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa Finansów.

Przedstawicielami SKwP w Komitecie są: dr Teresa Cebrowska, prof. dr hab. Radosław Ignatowski, prof. dr hab. Stanisław Hońko, prof. dr hab. Gertruda Świderska.

W opracowanych przez Komitet rekomendacjach, omówiono zagadnienia o istotnym wpływie na sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r., w szczególnych warunkach, związanych z niepewnością otoczenia gospodarczego, m.in. założenie kontynuacji działalności w warunkach niepewności.

Plik do pobrania standardu w wersji pdf znajduje się w załączonym zdjęciu.

 

„Szacowanie wartości godziwej aktywów niefinansowych"

„Jedną z kluczowych kwestii, warunkujących uznanie sf za rzetelnie i jasno przedstawiające obraz sytuacji jednostki, jest wiarygodna wycena jej zasobów, ich obciążeń oraz procesów gospodarczych, jakie w niej zachodzą" - dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ, członek Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dlaczego warot przed sporządzeniem sprawozdania finansowego zapoznać się z tym artykułem? Na to pytanie odpowie Sylwia Rzepka, dyplomowany księgowy SKwP, Certyfikowany Ekspert Usłu Księgowych.

Miesięcznik Rachunkowość

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z artykułami Miesięcznika Rachunkowość, które zwracają uwagę na istotne kwestie księgowo-podatkowe oraz tym samym pozwalają rozwiązać bieżace problemy zawodowe.

„Ryczałtowcy chcący skorzystać z uproszczenia w rozliczeniach z ZUS, polegającego na płaceniu składek zdrowotnych ustalonych na podstawie przychodów z roku ubiegłego, powinni dobrze przemyśleć decyzję. Jeśli bowiem ich bieżący przychód „wpadnie” w wyższy próg, to nie dość, że będą musieli korygować deklaracje za cały rok i dopłacać składkę, to jeszcze – według ZUS – powinni zapłacić odsetki od zaległości" - Anna Koleśnik, doradca podatkowy.
„Jakie działania powinni podejmować podatnicy VAT i jak je dokumentować, aby mieć przekonanie, że dotrzymali swoich obowiązków w zakresie należytej staranności? Jak ma wyglądać docelowy model standardów dochowania należytej staranności? Czy działania związane z tym procesem powinny ciążyć na podatniku, czy też w większym stopniu na aparacie państwowym, mającym większe uprawnienia i dysponującym skuteczniejszymi narzędziami weryfikacyjnymi?" - Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Konrad Bugiera, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Artykuł „Gdzie leży granica należytej staranności" powstał po konferencji w całości poświęconej należytej staranności w VAT, z organizowanej przez Wielkopolski Oddział SKwP w Poznaniu wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Problematyka konferencji została przedstawiona z różnorodnych perspektyw: przedstawicieli środowiska naukowego, sędziów sądów administracyjnych, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, księgowych oraz pełnomocników procesów, ze szczególnym uwzględnieniem doradców podatkowych.

Dlaczego temat dot. należytej staranności VAT jest taki ważny i co księgowi powinni o nim wiedzieć? Na to pytanie odpowiada Beata Szlachetka, doradca podatkowy, przewodnicząca Klubu Biur Rachunkowych Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu.

Warsztaty dla grupy Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych

„Stylowa księgowa" oraz „Płacisz wymagasz" - tak zostały zatytułowane lutowe warsztaty dla grupy Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych (CEUK), zorganizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Na warsztatach odbyło się również uroczyste wręczenie certyfikatów CEUK.

Pierwszą część poprowadziła Agnieszka Nortey, stylistka która pomaga kobietom i mężczyznom poczuć się dobrze w ubraniach oraz uczy jak łączyć ubrania w zestawy. Jej pełny program zmiany wizerunku, został uznany przez Law Business Quality za bestseller roku 2018, a jej książka „Stylowa Królowa" pokazuje, jak za pomocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać siłę na nowo. Było bardzo kreatywnie i stylowo.

Drugą część warsztatów przeprowadził Konrad Bugiera, specjalizujący się w doradztwie komunikacyjnym, ściśle wyspecjalizowanym w obsłudze projektów związanych z komunikacją bazującą na danych (data-driven communication). Dzięki Konradowi Bugiera grupa CEUK mogła zgłębić wiedzę, w tematyce budowania płatnych zasięgów w mediach społecznościowych. Dzięki temu mogli dowiedzieć się, jak efektywnie wydać pieniądze w mediach społecznościowych.

Odbywające się bezpłatne warsztaty dla grupy CEUK, pomagają poszerzać kompetencje miękkie, uczą budowania wizerunku eksperta oraz wizerunku profesjonalnego biura rachunkowego, a co najważniejsze niedopuszczającą do wypalenia zawodowego i zwiększają wiarę w siebie. Najbliższe warsztaty odbędą się na początku kwietnia. Wielkopolski Oddział SKwP w Poznaniu serdecznie zaprasza wszystkich Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych :-)

 

Bombaj, czyli Mumbaj

„Na pobyt w Indiach trzeba mieć zdrowie, głównie dwie części ciała powinny być w pełni dyspozycyjne – ręce i nogi oraz żołądek.

W Indiach mało kto mówi po angielsku, a jeśli już, to mu się wydaje, że mówi, i do tego jest w stanie samozadowolenia z własnej znajomości uniwersalnego języka. A że mało kto ten indyjski angielski rozumie to co z tego?

Zostają ręce i muszą być sprawne jak u hinduskiej tancerki. W hotelu dostaje się np. kartkę z nazwą hotelu po hindusku dla taksówkarza. Pół tekstu jest po angielsku: „Please drive me to...” i zaraz potem po hindusku „krzaczkami” jest napisana nazwa hotelu. Pierwszej części nie rozumie Hindus, drugiej zagraniczny pasażer, czyli wszystko w rękach opatrzności " - prof. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą.

Serdecznie zapraszamy do przeczytania tej znakomitej publikacji odpowiadającej na pytanie „Jak sobie poradzić w Indiach na Kongresie IFAC?". Artykuł dostępny jest w załączonej grafice.

 

Aktualne wyzwania dla małych i średnich firm księgowych

„Wysoka niepewność gospodarcza wpływa na niemal każdą działalność, w tym na małe i średnie firmy księgowe oraz na ich klientów będących małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Członkowie Grupy Doradczej IFAC ds. małych i średnich firm księgowych zwrócili uwagę na niektóre z obecnych wyzwań, przed którymi stoją firmy księgowe na całym świecie" - Monica Foerster, przewodnicząca Grupy Doradczej IFAC ds. małych i średnich firm księgowych.

Cała treść artykułu dostępna jest w grafice.

 

Raport Księgowi 2023 - ankieta

Zapraszamy wszystkich księgowych do wypełniania ankiety dotyczącej planów rozwojowych, preferencji rekrutacyjnych oraz preferowanych benefitów - chcemy poznać oczekiwania księgowych wobec pracodawców. Partnerem badania jest mazowiecki oddział SKwP.

Ankieta dostępna jest w grafice.

 

Publikacje warte uwagi

„Koszty prowadzenia działalności dla każdego przedsiębiorcy są istotnym czynnikiem potrzebnym między innymi do obliczania wysokości podatku dochodowego. Każdy taki koszt powinien jednak zostać udokumentowany, aby mógł zostać ujęty w księdze przychodów i rozchodów" - Czy księgowanie kosztów bez faktury jest możliwe?
„Pomyłki w trakcie różnego rodzaju transakcji handlowych się zdarzają. O ile jednak anulowanie paragonu za zwrócony towar czy błędnie wystawionego jest możliwe i stosunkowo łatwe, o tyle przepisy polskiego prawa podatkowego nie są już tak łaskawe w przypadku anulowania faktury VAT" - Kiedy jest możliwe anulowanie faktury i w jaki sposób to zrobić?

 

Sylwia Rzepka, 

dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

Biuletyn informacyjny nr 1/2023     

3 stycznia 2023

W imieniu Komisji Biur Rachunkowych SKwP,

składamy najserdeczniejsze życzenia

w Nowym Roku!

Nowy Rok. to nowe wyzwania dla biur rachunkowych. Tak jak w tamtym roku, będziemy dążyć nie tylko do podwyższania rangi oraz prestiżu zawodu, ale również do ochrony samych biur rachunkowych. Swoimi działaniami będziemy Was wspierać oraz integrować.

Ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych

Z przyjemnością informujemy, że dla zwiększenia ochrony wykonywanego zawodu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło współpracę z Pierwszym Polskim Domem Brokerskim SAGA Brokers Spółka z o.o.

Na stronie internetowej sagabrokres.pl możemy zapoznać się z ofertą oraz dokonać zakupu ubezpieczenia OC niezbędnego w pracy każdego biura rachunkowego. O tym „Dlaczego przy wyborze OC biura rachunkowego należy zaufać profesjonalistom” mówili przedstawiciele SAGA Brokers, na konferencji „Biura rachunkowe na zakręcie” w panelu Martyny Pożarowskiej, członka Komisji Biur Rachunkowych SKwP. Całość konferencji załączamy poniżej.

 

Krajowy System e-Faktur

W czwartek 15 grudnia odbyły się w Ministerstwo Finansów konsultacje dotyczące Krajowego systemu e-faktur (KSeF). Z ramienia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) udział w nich wzięli: Aneta Lech - przewodnicząca Komisja Biur Rachunkowych SKwP, doradca podatkowy, Agnieszka Gajewska - członek Zarządu Głównego SKwP , biegły rewident oraz Leszek Lewandowicz - sekretarz Zarządu Głównego oraz Wielkopolskiego SKwP, doradca podatkowy.

Eksperci SKwP zwracali uwagę, że przedsiębiorcy nie są gotowi na wprowadzenie e-faktury, a wielu z nich nie będzie wstanie sobie z tym poradzić. Wprowadzenie obowiązkowego KSeF spowoduje zatem wiele problemów u mikro i małych przedsiębiorców. Natomiast większość bur rachunkowych obecnie jest zbyt obciążona, aby przyjąć dodatkowe zlecenia w postaci wystawiania e-faktur. Do wprowadzenia Krajowego Systemy e-Faktur potrzebny jest czas oraz wsparcie samego ustawodawcy.

 

W odpowiedzi na pytanie skierowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Ministerstwo Finansów zajęło korzystne i racjonalne stanowisko

„SKwP od dłuższego czasu podnosiło problem odpowiedzialności płatnika za zaniżenie zaliczki wynikające z zastosowania błędnie złożonego wniosku lub oświadczenia przez podatnika, np. pracownika (..) Ministerstwo Finansów uznało, że w przypadku złożenia przez podatnika więcej niż jednego oświadczenia zawartego w druku PIT-2 ostateczna odpowiedzialność za niepobranie zaliczki lub pobranie jej w zaniżonej wysokości spoczywa na podatniku, a nie płatniku (..)” - Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego oraz Wielkopolskiego SKwP. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, ściśle powiązanym z tym tematem.

 

Miesięcznik Rachunkowość

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w Miesięczniku Rachunkowość, które dostępne są w załączonych grafikach.

„W ramach tzw. Polskiego Ładu z początkiem 2022 r. zlikwidowano możliwość odliczania od podatku dochodowego (części) składek na ubezpieczenie zdrowotne (dalej składka zdrowotna). Od 1.07.2022 r. przywrócono ich odliczenie (z mocą wsteczną od początku roku), jednak tylko niektórym kategoriom przedsiębiorców i na odmiennych zasadach.

Możliwość (i sposób) odliczenia zależy od formy opodatkowania działalności gospodarczej. W grę wchodzi również powiększenie o składkę kwoty zwrotu z tytułu nieodliczonej od podatku ulgi na wychowanie dzieci” - Tomasz Krywan, doradca podatkowy.

„Koła powołane na mocy ustawy o KGW mogą zgodnie z jej art. 22 prowadzić działalność zarobkową, w tym gospodarczą. Pojęcie „działalności zarobkowej” określone w art. 22 ustawy o KGW (oraz w statucie wzorcowym stanowiącym załącznik do niej) nie jest pojęciem tożsamym z działalnością gospodarczą, tylko szerszym.

Obejmuje działalność gospodarczą i inne rodzaje działalności (niezaliczające się do działalności gospodarczej według Pp, np. sprzedaż rękodzieła ludowego. Prowadząc działalność zarobkową, koła nie zawsze muszą prowadzić jednocześnie działalność gospodarczą. Działalność zarobkowa może więc, lecz nie musi stanowić działalności gospodarczej” - Mariusz Sobkowiak, certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, księgowy w organizacji pozarządowej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu #SKwP115latnaszczycie

Zakończył się fantastyczny konkurs #skwp115latnaszczycie uświetniający jubileusz 115-lecia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, zorganizowany przez SKwP O/O w Gdańsku. Współorganizatorami konkursu było SKwP O/O w Krakowie oraz Wielkopolski Oddział SKwP w Poznaniu.

Przepiękna sceneria towarzyszyła uczestnikom konkursu w dniu ogłoszenia wyników, gdyż rozstrzygnięcie konkursu odbyło się nad Morskim Okiem, tuż pod Rysami. Pierwsze miejsce zdobył Wielkopolski Oddział SKwP w Poznaniu, wygrywając tym samym cały konkurs. Drugie miejsce zdobyło SKwP O/O w Gdańsku. Natomiast trzecie miejsce zajęło SKwP O/O w Legnicy. Wszystkim Oddziałom SKwP serdecznie gratulujemy!

W konkurencji indywidualnej za pokonanie największej liczby metrów mierzoną wysokością szczytów n.p.m. tytuł „Dyplomowanego Wspinacza” zdobyła Sylwia Rzepka, członek Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu. W nagrodę otrzymała możliwość wejścia wraz z przewodnikiem tatrzańskim na Mnicha. Natomiast Wojciech Wojtysiak, dyrektor SKwP O/O w Legnicy, za zdobycie największej liczby punktów otrzymał tytuł „Głównego wędrowca SKwP”. Gratulujemy zwycięzcom uporu w dążeniu do celu!

Serdecznie gratulujemy również Mariuszowi Noworyta, dyrektorowi Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu, który jako pierwszy zdobył 115-cie punktów w konkursie oraz Włodzimierzowi Lurka, dyrektorowi SKwP O/O w Krakowie, który otrzymał tytuł „Najlepszego górala z Krakowa”. Dziękuję również wszystkim, którzy włączyli się w cały konkurs i przyjechali do Zakopanego, aby świętować rozstrzygnięcie konkursu razem z nami. To była wspaniała inicjatywa uświetniająca jubileusz 115-lecia naszej organizacji :-)

 

Spotkania w Klubach Biur Rachunkowych SKwP

W miesiącu grudniu, Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP, odwiedziła Klub Biur Rachunkowych w Białymstoku i we Wrocławiu. Na spotkaniach omówiono udostępnioną przez SKwP Oddział Wielkopolski Procedurę AML dla biur rachunkowych. Dyskutowano również o wycenie usług księgowych oraz uregulowaniu zawodu.
Taka wzajemna wymiana doświadczeń, stanowi niezmierną wartość w biurach rachunkowych. Pięknie dziękujemy za cenną dyskusje oraz wymianę poglądów. A przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie oraz wspaniałą gościnę. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy :-)

 

Nowa kwalifikacja rynkowa „Outsourcing procesów księgowych – prowadzenie biura rachunkowego”

Spotkanie konsultacyjne poświęcone zgromadzeniu i omówieniu opinii eksperckich, dotyczących projektowanej kwalifikacji rynkowej, odbyło się 12 grudnia 2022 r. w formule online. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, organizacji pracodawców i przedsiębiorców, firm audytorskich, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, środowiska naukowego, organizacji zrzeszających biura rachunkowe.

W spotkaniu uczestniczyło 31 osób, które brały aktywny udział w prowadzonej dyskusji i zgłosiły wiele merytorycznych uwag do proponowanych założeń omawianej kwalifikacji. Wszystkie postulaty zostaną przeanalizowane i w miarę możliwości uwzględnione w opisie kwalifikacji. Należy podkreślić, że wprowadzenie proponowanej kwalifikacji do zintegrowanego systemu kwalifikacji (ZSK) nie jest formą regulacji zawodu. Kwalifikacje rynkowe są dobrowolne. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dziękuje wszystkim uczestniczącym w spotkaniu konsultacyjnym za poświęcony czas i duży wkład merytoryczny. Więcej informacji można znaleźć w załączonej grafice.

 

Etyka zawodu

„W czasach, kiedy brak jest uregulowań prawnych dotyczących wykorzystywania, analizy, przekazywania, przechowywania danych i informacji w chmurze, danych które zostały pozyskane z księgowości, jedyną podstawą ich należytego użycia jest etyka zawodowa księgowego, biegłego rewidenta czy analityka danych. To księgowi stanowią w czasach braku wystarczających regulacji przechowywania danych w chmurze, podstawowy filar bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i trwałości gospodarki” - prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Kuriera Etyki, który dostępny jest w załączonej grafice.
Komisja Etyki i Centrum Edukacji Nauczycieli SKwP zapraszają członków SKwP na cykl warsztatów online poświęconych poszerzaniu kompetencji z obszaru zawodowej etyki w rachunkowości. Pierwsza część warsztatów „Etyczno-moralny wymiar pracy zawodowej” odbędzie się 11 stycznia 2023 r. w godz. 17.00-18.30. Warsztaty poprowadzi dr hab. Adam Zadroga. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji znajduje się w załączonej grafice.

 

Świat Księgowych

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem pisma SKwP „Świat Księgowych”!

Sylwia Rzepka,

dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

Biuletyn informacyjny nr 12                     6 grudnia 2022

Konferencja "Biura rachunkowe na zakręcie"

Zakończyła się III edycję konferencji "Biura rachunkowe na zakręcie" zorganizowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Warszawie wspólnie z Komisją Biur Rachunkowych przy SKwP. W tym roku skupiliśmy się na tym, w jaki sposób biura rachunkowe mogą działać i wygrywać w zmieniającym się świecie, zachowując przy tym optymalny poziom bezpieczeństwa.

Konferencję poprowadziła Aneta Lechprzewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych SKwP, która również wygłosiła prelekcję dotyczącą formy opodatkowania dla biur rachunkowych w nowej rzeczywistości podatkowej. Katarzyna Tomalaczłonek Zarządu O/O w Warszawie zaprezentowała w pigułce praktyczne i syntetyczne podsumowanie zmian podatkowych i składkowych, natomiast Agnieszka Ligocka opowiedziała w jaki sposób odpapierzając biuro rachunkowe można usprawnić jego pracę. Bezpieczną drogę do KSeF zaprezentował Bogdan Zatorski, a Monika Kawalec z Konradem Spryńca zaprezentowali nowoczesne biuro rachunkowe poprzez case study.

Na konferencji zostały przedstawione również dwa panele dyskusyjne. Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP poprowadziła panel dotyczący profesjonalnego budowania wizerunku biura rachunkowego w social mediach. Natomiast Martyna Pożarowska, członek Komisji Biur Rachunkowych SKwP poprowadziła panel dotyczący ubezpieczeń biur rachunkowych.

Pięknie dziękujemy SKwP O/O w Warszawie za wspaniałą organizację całej Konferencji oraz wszystkim uczestnikom konferencji. Pełna agenda wraz z opisem prelegentów dostępna jest w pierwszej grafice. Poniżej udostępniamy nagranie z całej Konferencji.

 

 

Dzień otwarty w Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Warszawie

W listopadzie b.r. SKwP O/O w Warszawie zorganizował wspólnie z Komisją Biur Rachunkowych SKwP oraz Kołem Członkowskim Biur Rachunkowych "Dzień otwarty SKwP", który poprowadziła Aneta Lech, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych SKwP. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prelekcję Kacpra Sołoniewicza, który opowiedział o problemach, zagrożeniach i możliwościach związanych z rozliczaniem spółki i wspólnika. Natomiast Adam Wyrzykowski opowiedział o tym jak profesjonalnie zorganizować pracę biura rachunkowego.

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się, w jaki sposób SKwP wspiera księgowych w ich codziennej pracy zawodowe oraz o korzyściach związanych z przynależnością do Koła członkowskiego. Dziękujemy Miesięcznikowi Rachunkowość za wsparcie tego dnia fantastycznymi produktami, w szczególności znakomitą publikacją "Zamknięcie roku 2022". Dlaczego ta publikacja jest taka cenna? Posłuchajcie sami..

 

Miesięcznik Rachunkowość

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w Miesięczniku Rachunkowość. Na stronie rachunkowosc.com.pl, znajduje się więcej w całości udostępnionych artykułów, w których znajdziemy najnowsze przepisy, wyjaśnienia i informacje, związane z wykonywaniem zawodu księgowego.

 

 

Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Federacji Księgowej

Przynależność do Międzynarodowej Federacji Księgowej IFAC jest wielkim zaszczytem - międzynarodowa współpraca jest niezwykle ważna dla naszej organizacji. Dzięki niej, nasze Stowarzyszenie nie tylko przez wiele lat wspaniale się rozwija, ale również może wnieść bardzo wiele cennego doświadczenia do innych międzynarodowych organizacji.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od 1989 roku jest na pełnych prawach członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC. Od 2002 roku, reprezentantem naszej organizacji na walnym zgromadzeniu jest Prof. Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP.

Prof. Aldona Kamela-Sowińska od 2002 roku reprezentuje SKwP na walnym zgromadzeniu International Federation of Accountants (IFAC). Jej osiągnięcia są niezmiernie znaczące dla naszej organizacji. W poprzednich latach, była wybrana przez IFAC, na dwie kadencje do Międzynarodowego Komitetu Rozwoju Organizacji Zawodowych.

 

Światowy Kongres Księgowych

Odbywający się w dniach 18-21 listopada 2022 r. w Jio World Centre w Bombaju 21-szy Światowy Kongres Księgowych (WCOA 2022) pod egidą Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC był wspaniałym wydarzeniem. Pomimo iż zrealizowano go w systemie hybrydowym, to stacjonarnie uczestniczyło w nim prawie 6500 osób. Żadna poprzednia edycja Światowego Kongresu Księgowych nie zgromadziła tylu reprezentantów tego środowiska. W całym wydarzeniu wzięło udział łącznie ponad 10 000 osób.

WCOA 2022 miał ogromne znaczenie również dla samego organizatora, gdyż w tym roku Indie świętują jubileusz 75-lecia niepodległości kraju. Indie stanowią piątą, największą gospodarkę na świecie. Natomiast The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) – gospodarz Światowego Kongresu Księgowych - jest drugą co do wielkości, największą organizacją księgową na świecie. W swoich szeregach posiada ponad 350 000 członków.
Tematem przewodnim WCOA 2022 było „Budowanie zaufania umożliwiającego zrównoważony rozwój”. Uczestnikom przekazane zostało bardzo ważne przesłanie, przypominające jak istotną rolę na całym świecie odgrywa zawód księgowego, będąc zarówno obrońcą interesu publicznego, jak i kluczem w budowaniu zrównoważonej gospodarki na przyszłość. Na Kongresie mogliśmy zatem zgłębić tematy dotyczące roli zawodu księgowego w zapewnianiu zrównoważonego rozwoju, globalnej współpracy na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, wzmacniania zarządzania finansami publicznymi oraz rosnącej roli uczciwości, zaufania i etyki zawodu. Nie zabrakło również tematów dotyczących rosnącego znaczenia technologii cyfrowych, pielęgnowania innowacji, fintech oraz start-opów, a także globalnych trendów w rachunkowości, audycie, ładzie korporacyjnym i podatkach.
W Światowym Kongresie Księgowych brali udział przedstawiciele Indyjskiego Ministerstwa Finansów, Parlamentu oraz wysoko postawionych osobistości. Kluczową rolę odgrywała etyka, która była podkreślana we wszystkich aspektach poszczególnych debat i prelekcji przez większość prelegentów.
Z ramienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w Światowym Kongresie Księgowych udział wzięła profesor Aldona Kamela-Sowińska, przewodnicząca Komisji ds. współpracy z zagranicą oraz Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji ds. współpracy z zagranicą.

 

Publikacja uświetniająca jubileusz 115-lecie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Zapraszamy do lektury jubileuszowej publikacji "#MuremZaKsiegowymi i przedsiębiorcami", wydanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z okazji obchodzonej w 2022 roku 115. rocznicy istnienia społeczno-zawodowej organizacji księgowych. Zawiera ona krótki rys historyczny, informacje o działalności Stowarzyszenia, a także prognozy na przyszłość.

Bo czy można wyobrazić sobie współczesny świat bez księgowych?

 

 

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia

W dniu 22.11.2022 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wzięli udział w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Ministerstwo Zdrowia na temat uproszczeń w składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Poprzednie spotkanie odbyło się w październiku br. SKwP zgłosiło na piśmie szereg problemów, a także wniosków w zakresie pilnego uproszczenia przepisów – w części do wprowadzenia już przed rozliczeniem za rok 2022, które nastąpi na początku roku 2023. W odpowiedzi, Ministerstwo Zdrowia zaproponowało zmianę przepisów, ale dopiero od roku 2024. MZ rozważa wprowadzenie opcjonalnej składki uproszczonej z tytułu działalności gospodarczej (skala podatkowa, podatek liniowy) w wysokości 1/12 składki za rok poprzedni.

W zakresie pozostałych propozycji i wniosków MZ nie udzieliło odpowiedzi i można odnieść wrażenie, że nie rozumie istoty podnoszonych problemów, a aktywność SKwP jako strony społecznej coraz bardziej przypomina bicie głową w ścianę. Realnie oceniając sytuację, nie ma większych szans, aby zgłaszane problemy zostały rozwiązane przed rozliczeniem składek za rok 2022, ani też na zmiany od roku 2023.

Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego oraz Wielkopolskiego SKwP

 

 

Spotkanie grupy Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych

Nie jest żadną tajemnicą, że wystąpienia publiczne u większości z nas powodują stres i zdenerwowanie. W końcu niewielu jest takich szczęściarzy, którzy wręcz urodzili się z takimi umiejętnościami. Tak naprawdę to sztuka wystąpień publicznych polega na tym, aby cały stres oraz nerwy których doświadczamy, przekuć w motywującą energię dającą napęd do działania.

Na grudniowych warsztatach grupy Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych (CEUK) przeprowadzonych w SKwP Oddział Wielkopolski w Poznaniu, uczestnicy mogli poczuć wystąpienia publiczne na własnej skórze, gdyż to oni zostali kowalami przekuwania stresu i zdenerwowania. Warsztaty przeprowadził Konrad Bugiera, ekspert od wizerunku i komunikacji.

 

Debata "Szanse i wyzwania dla Biur Rachunkowych w dobie zmieniających się przepisów"

Pod koniec listopada Aneta Lech, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych SKwP, miała okazje zabrać głos w debacie "Szanse i wyzwania dla Biur Rachunkowych w dobie zmieniających się przepisów", podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych wraz z Kancelarią Staniek&Partners - Law for Industry. Rozmowy w kuluarach stanowiły znakomitą okazję, do zobaczenia po raz pierwszy na żywo wielu osób znanych z portalu Facebook.

 

Konferencja "Należyta staranność VAT"

Praktyka pokazuje, że podatnikom coraz trudniej jest udowodnić dochowanie należytej staranności. Często dochodzi do sporu w tym zakresie pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, gdyż udowodnienie niedochowania należytej staranności, prowadzi do dotkliwych konsekwencji dla podatnika mianowicie odmowy prawa do odliczenia podatku VAT.

Na listopadowej konferencji organizowanej przez SKwP Oddział Wielkopolski w Poznaniu wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu, uczestnicy mogli zgłębić tę tematykę z punktu widzenia różnych środowisk. W poszczególnych panelach brali udział zarówno przedstawiciele środowiska naukowego, sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej oraz doradcy podatkowi. Wymiana opinii oraz informacji dot. należytej staranności VAT w tak różnorodnym środowisku była bezcenna. Pojawia się zatem pytanie "Kto powinien odgrywać rolę policjanta w dochowaniu należytej staranności podatnik czy organy skarbowe". Więcej informacji dostępne jest w grafice.

 

Organizacja i zarządzanie pracy w biurze rachunkowym

W listopadzie, w siedzibie SKwP Oddział Wielkopolski w Poznaniu,Anita Tomaszewska, członek Komisji Biur Rachunkowych SKwP, miała przyjemność przeprowadzić dyskusje dot. organizacji i zarządzania pracy w biurze rachunkowym. Dzięki podzieleniu się cennym doświadczeniem, członkowie Oddziału Wielkopolskiego SKwP w Poznaniu mogli usprawnić pracę w swoim biurze rachunkowym.

 

Etyka

21 października 2022 r. był drugim dniem wirtualnego szczytu IFAC zatytułowanego "Przyszłość technologii w rachunkowości". W tym dniu po raz 9-y obchodzono organizowany dorocznie Międzynarodowy Dzień Etyki pod hasłem „Wzmocniona etyka”. Laurie Endsley i Vania Borgerth z Rady IFAC ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) podzieliły się swoimi przemyśleniami na temat kilku istotnych kwestii: stosowanie Kodeksu etyki dla księgowych IFAC jest możliwe w skali globalnej mimo istotnych różnic kulturowych, gdyż kwantyfikatory etyczności, dobra i zła, wspólne wartości oraz rozumienie interesu publicznego pozostają takie same w zawodzie księgowym we wszystkich systemach prawnych (..).

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Kuriera etyki, dostępnym w grafice.

 

Konkurs na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości

Z dniem 8 listopada 2022 r. Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłosiła rozpoczęcie 54-tej edycji konkursu na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości. Więcej informacji znajduje się w załączonej grafice.

Sylwia Rzepka, dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

Biuletyn informacyjny nr 11                     6 listopada 2022

Konferencja „Biura rachunkowe na zakręcie”– 08 listopada 2022

Zapraszamy do udziału w III edycji konferencji online „Biura rachunkowe na zakręcie - działać i wygrywać w zmieniającym się świecie". Na konferencji opowiemy w jaki sposób odpapierzyć biuro rachunkowe oraz jaką wybrać formę opodatkowania w obecnej rzeczywistości podatkowej. W panelu dyskusyjnych nasi eksperci podpowiedzą, w jaki sposób zbudować wizerunek eksperta w mediach społecznościowych, zachowując przy tym optymalne bezpieczeństwo oraz jakie są techniki radzenia sobie z hejtem w sieci. Porozmawiamy również o tym, dlaczego warto zaufać profesjonalistom dokonując wyboru ubezpieczenia biura rachunkowego. Przedstawimy również zmiany podatkowe i składkowe w jednej pigułce oraz pokażemy bezpieczną drogę do KSeF. A na sam koniec przejdziemy do nowoczesnego biura rachunkowego poprzez case study.

Rejestracji do udziału w bezpłatnej konferencji online dokonujemy poprzez stronę: https://konferencja.skp-ow.com.pl/

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Anety Lech, przewodniczącej Komisji Biur Rachunkowych SKwP, która opowie o tym, dlaczego warto być z nami na konferencji :-)

 

„Dzień otwarty SKwP"

Wspaniała energia towarzyszyła nam w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce O/O we Włocławku, w którym odbył się „Dzień otwarty SKwP” dla biur rachunkowych. W pierwszej części spotkania Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP omówiła i udostępniła „Procedurę AML dla biur rachunkowych”. Po krótkiej przerwie integracyjnej, w panelu dyskusyjnym poprowadziła z uczestnikami dyskusję na temat wyceny usług księgowych i dobrych praktyk w biurach rachunkowych, a następnie przedstawiła temat związany z uregulowaniem zawodu księgowego.

 

W październiku odwiedziliśmy również Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Gorzowie Wielkopolskim. Na mającym tam wydarzeniu „Dzień otwarty SKwP” radca prawny Jakub Liszka, przedstawił znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych. W drugiej części spotkania Sylwia Rzepka zaprezentowała „Procedurę AML dla biur rachunkowych", a następnie podzieliła się swoim doświadczeniem dotyczącym wyceny usług księgowych oraz budowaniem wizerunku w mediach społecznościowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspaniałą atmosferę i znakomitą organizacje wydarzeń „Dzień otwarty SKwP”. Było nam niezmiernie miło, móc w tych wydarzeniach uczestniczyć razem z Wami. Dziękujemy za zaproszenie oraz fantastyczne spotkania.

 

Powstające lokalnie Kluby Biur Rachunkowych, stanową wspaniałe wsparcie oraz miejsce integracji dla wszystkich księgowych, a w szczególności dla biur rachunkowych. Aktualne informacje dotyczące wydarzeń „Dzień otwartych SKwP”, znajdziecie na naszej stronie internetowej i naszym Fanpage oraz w grupie wsparcia na Facebooku „Biura rachunkowe na zakręcie".

 

Miesięcznik Rachunkowość

Zapraszamy do zapoznania się z wartościowymi publikacjami Miesięcznika Rachunkowość. Zawarte w nich treści, są istotnym dopełnieniem codziennej pracy zawodowej.

„Przedstawiamy przegląd interpretacji dotyczących składek ubezpieczeniowych. Są one wydawane przez terenowe oddziały ZUS i NFZ w indywidualnych sprawach ubezpieczonych i płatników składek, na ich wniosek" - Magdalena Januszewska, radca prawny.
„Nowe technologie cyfrowe przekształcają tradycyjne branże i modele biznesowe. Wpływają również na procedury kontroli wewnętrznej" - Dorota Wyczółkowska, zastępca kierownika Dział Prezydialny SKwP.
„Problemy, z jakimi stykają się osoby usługowo prowadzące księgowość, przypominają niekończący się roller coaster. Bez wymiany doświadczeń, integracji i wzajemnego wsparcia trudno byłoby w tym pędzie choć na chwilę się zatrzymać albo nie wypaść z torów. Bezpiecznymi przystankami okazują się Kluby Biur Rachunkowych, działające w strukturach oddziałów okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na terenie całego kraju" - Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP.

 

Przyszłość zawodu księgowego

#zawodowyksiegowy

Okres związany z ogłoszonymi przez Ministerstwo Finansów prekonsultacjami dotyczącymi uregulowania zawodu księgowego, był dla nas księgowych bardzo trudny. To nie był dobry czas na rozpoczęcie prekonsultacji, aczkolwiek tak się stało...i może dobrze... Gdyż jaką mamy pewność, że okres rozpoczęcia prekonsultacji zawodu księgowego w najbliższej przyszłości, byłby dogodniejszy?

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dołożyło wszelkich starań, aby zebrać jak największą opinię środowiska związaną z uregulowaniem zawodu, w szczególności wśród księgowych. Na stronie głównej SKwP w zakładce #zawodowyksiegowy znajduje się stanowisko Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, stanowiące syntezę opinii środowiska oraz wyniki badań i raporty, które w ramach prekonsultacji zostały przesłane do Ministerstwa Finansów, w tym bardzo ważny raport, dotyczący czynności wykonywanych przez księgowych i doradców podatkowych. W zakładce #zawodowyksiegowy znajduje się również stanowisko Komisji Biur Rachunkowych przy SKwP , Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych (CEUK), oraz Klubów/Kół działających w poszczególnych Oddziałach SKwP.

 

Konferencja „Rachunkowość jesienią"

Temat uregulowania zawodu księgowego zaprezentowała Sylwia Rzepka, na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Uczestnicy konferencji mogli również pogłębić swoją wiedzę w temacie „Badania sprawozdań finansowych oczami audytora", który przedstawił Marek Dobek, „Przygotowanie do badania sprawozdania finansowego w firmie", który zaprezentowała Ewa Majewska-Ptasznik oraz „Business Intelligence w działalności finansowo-księgowej", który przedstawił dr Krzysztof Grochowski.

 

Konferencja „Najbliższe wyzwania dla księgowych"

Przyszłość rachunkowości i zawodu księgowego przedstawiono również na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu. W panelu dyskusyjnym dr hab. Marek Cieślak poruszył tę tematykę z Łukaszem Motała, dr hab. Remigiuszem Napiecek i Maciejem Firsowicz.

Poza panelem związanym z przyszłością rachunkowości i zawodu księgowego, uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z tematem "E-faktura. Ewolucja czy rewolucja? ", który przedstawiła dr Zofia Wierzbińska, "Kryptowaluty z perspektywy księgowej", które zaprezentowała dr Katarzyna Ciupa oraz "Co oznacza Polski Ład dla księgowych", który przedstawił Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego i Oddziału Wielkopolskiego SKwP.

 

Opiniowanie aktów prawnych

W październiku z ramienia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce członkowie Komisji Biur Rachunkowych SKwP - Sylwia Rzepka i Martyna Pożarowska, wzięły udział w spotkaniu konsultacyjnym projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw. SKwP jest partnerem społecznym w konsultacjach ustawy o CEiDG. 

Z końcem 2019 roku, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce podjęło ważne inicjatywy, zmierzające do usprawnienia wewnętrznego procesu związanego z opiniowaniem projektów aktów normatywnych. Wszelkie informacje związane z opiniowaniem znajdują się na stronie głównej SKwP w zakładce - Opiniowanie aktów prawnych - w tym również wykaz aktów prawnych zaopiniowanych przez ekspertów SKwP.

 

Sylwia Rzepka,

dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

Biuletyn informacyjny nr 10                     9 października 2022

Przyszłość zawodu księgowego

 

Stanowisko Komisji Biur Rachunkowych SKwP

"Komisja Biur Rachunkowych, działająca przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w ramach trwających prekonsultacji ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w temacie regulacji zawodu księgowego przedstawia swoje wnioski i propozycje w przedmiocie planowanej regulacji. Ze względu na zakres działania i swoich kompetencji, stanowisko dotyczy wyłącznie outsourcingu usług księgowych (biur rachunkowych)".

 

Opinie dotyczące uregulowania zawodu księgowego

„Kiedyś postawiono na rynek. Życie jednak pokazało, że rynek nie zweryfikował kompetencji księgowych. Wszyscy zgodnie przyznają – zarówno przedsiębiorcy, jak i sami księgowi – że jakość usług księgowych spadła. Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem będzie ustalenie i wprowadzenie pewnych zasad certyfikacji” – mówi Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w wywiadzie dla Prawo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami, które dostępne są w grafice.

 

Informacje ze świata

Niezależnie od formuły działania biura księgowego „klientów nie interesują różnice między księgowością a doradztwem; oni po prostu chcą pomocy” – mówi Alastair Barlow, założyciel wielokrotnie nagradzanej firmy go specjalisty ds. funkcji finansowych. Zachęcamy do zapoznania się z felietonem, który znakomicie wpisuje się w obecną sytuację związaną ze zdefiniowaniem zawodu księgowego. Felieton prezentujemy w załączonej grafice

 

Dzień otwarty SKwP

Z początkiem października odbył się Dzień otwarty SKwP w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce O/O w Rzeszowie. Na spotkaniu Aneta Lech, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przedstawiła zagadnienie wyboru formy opodatkowania w obliczu wzrostu obciążeń publicznoprawnych i wskazała na wady i zalety poszczególnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Martyna Pożarowska, członek Komisji Biur Rachunkowych przedstawiła kwestie ubezpieczenia biura rachunkowego. Natomiast Małgorzata Pyrc, członek Komisji Biur Rachunkowych omówiła temat zdefiniowania zawodu, przedstawiając stanowisko Komisji oraz najważniejsze kwestie związane z kalkulacja wynagrodzeń za usługi księgowe.

Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że widzą ogromną potrzebę utworzenia lokalnie Klubu Biur Rachunkowych. Serdecznie dziękujemy Oddziału Podkarpackiemu za i wsparcie oraz znakomitą organizację. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom spotkania, tj. właścicielom biur rachunkowych. Wierzymy, że nasze spotkanie przyczyni się do powołania Klubu Biur Rachunkowych w Rzeszowie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach integracyjnych Dzień otwarty SKwP. Najbliższe odbędą się w Gorzowie Wielkopolskim oraz Włocławku. Dzięki nim będziecie mogli nas bliżej poznać oraz poznacie korzyści wynikają z przynależności do Klubu Biur Rachunkowych SKwP. Więcej informacji o wydarzeniach Dzień otwarty SKwP prezentujemy w grafice.

 

IV Zlot Właścicieli Biur Rachunkowych (WBR)

Na przełomie września i października Komisja Biur Rachunkowych przy SKwP uczestniczyła w IV zlocie WBR pt. Integracja z lekką nutą merytoryki. Organizatorami zlotu była Ewa Longawa oraz TAXBELL. Podczas wydarzenia Aneta Lech, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych SKwP przedstawiła działalność Stowarzyszenie Księgowych w Polsce na rzecz biur rachunkowych oraz stanowisko Komisji odnośnie regulacji zawodu księgowego. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz wszystkim uczestnikom tj. właścicielom biur rachunkowych za wspólnie spędzony czas.

 

Miesięcznik Rachunkowość

W zamieszczonych grafikach prezentujemy trzy wartościowe artykuły, udostępnione przez Miesięcznik Rachunkowość. W artykułach znajdziecie korzyści płynące z przynależności do Klubu Biur Rachunkowych SKwP, poznacie nowe zasady obliczania wynagrodzeń oraz znajdziecie wartościową pigułkę dot. obowiązków sprawozdawczych, która z pewnością przyda Wam się również w latach kolejnych.

„Problemy, z jakimi stykają się osoby usługowo prowadzące księgowość, przypominają niekończący się roller coaster. Bez wymiany doświadczeń, integracji i wzajemnego wsparcia trudno byłoby w tym pędzie choć na chwilę się zatrzymać albo nie wypaść z torów. Bezpiecznymi przystankami okazują się Kluby Biur Rachunkowych, działające w strukturach oddziałów okręgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) na terenie całego kraju” - Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP
„Możliwość dzielenia ulgi miesięcznej czy składania przez każdego zatrudnionego oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia (odpowiednik PIT-2) to tylko niektóre ze zmian, jakie płatnicy PIT będą musieli uwzględnić od nowego roku” - Renata Majewska, prawnik, ekspert prawa pracy.
„Sprawozdanie finansowe to dla jednostek zobligowanych do stosowania ustawy o rachunkowości, wskazanych w jej art. 2, najważniejszy dokument rachunkowości finansowej. Choć zasady jego sporządzania i zatwierdzania zostały uregulowane dość jednoznacznie, wciąż pojawiają się wątpliwości dotyczące procedur stosowanych w ramach tzw. zamknięcia roku” - Anna Staszel, dr nauk ekon., adiunkt w Katedrze Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

26 Międzynarodowy Kongres Stowarzyszenia Księgowych i Biegłych Rewidentów Republiki Serbskiej

W dniach 14-16 września 2022 r. w Banja Vrucica odbył się 26 Międzynarodowy Kongres Stowarzyszenia Księgowych i Biegłych Rewidentów Republiki Serbskiej (SRRRS), zorganizowany pod hasłem "Rachunkowość, audyt i finanse w warunkach nowej normalności, digitalizacji i zielonej transformacji".

Z ramienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w kongresie udział wzięli Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP oraz dr hab. prof. UŁ Radosław Ignatowski, członek Komitetu Standardów Rachunkowości oraz członek Komisji Współpracy z Zagranicą SKwP. Radosław Ignatowski, dr hab. prof. UŁ, wygłosił w czasie kongresu prezentację zatytułowaną "Czy księgowość jest nadal na kontach? Wyzwania dla księgowych i audytorów:
„Rachunkowość jako system komunikacji, której celem jest odwzorowanie rzeczywistości, będąc przez to sztuką, wymaga wyboru powszechnie akceptowanego, zrozumiałego i właściwego języka. Powinny w tym pomóc regulacje, będące oprócz teorii i praktyki - elementem systemu. Te elementy muszą być ze sobą w harmonii, aby system był skuteczny i działał prawidłowo. Właściwym jest zatem ustanowienie i działanie takiego ogniwa regulacji, w którym przedstawiciele nauki, regulatora i praktyki stanowią monolityczne, zgodne ciało o równych prawach i wysokich kompetencjach. Taki system skutecznie działa w Polsce i taki system Wam rekomendujemy...”

Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia była efektywna i zaowocowała odświeżeniem kontaktów ze Stowarzyszeniem Księgowych i Biegłych Rewidentów Republiki Serbskiej (SRRRS) - z którym SKwP podpisało wielostronne porozumienie o współpracy w roku 2017, oraz nawiązaniem nowych kontaktów zagranicznych.

 

Grupa Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych (CEUK)

Ciągły rozwój zawodowy oraz poszerzanie kompetencji miękkich, jest tak samo ważny w pracy księgowego jak aktualizacja wiedzy podatkowej. Ponieważ to kompetencje miękkie mają wpływ na to, w jaki sposób współdziałamy z innymi, ułatwiają nawiązywanie relacji z naszym otoczeniem, sprzyjają budowaniu zaufania i niezawodności oraz pomagają efektywnie kierować zespołem. Zasadniczo, to od wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich, zależy nasz sukces.

Na październikowych warsztatach grupy #CEUK w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, uczestnicy zdobywali wiedzę związaną z radzeniem sobie z trudnym klientem w biurze rachunkowym w zależności od jego typu osobowości oraz z zakładką Google i jej pozycjonowaniem. Warsztaty przeprowadziły Joanna Bogielczyk, specjalista w budowaniu profesjonalnego wizerunku, ekspert od mediów społecznościowych, trener biznesu oraz Zuzanna Strauchmann, specjalistka ds. marketingu i wsparcia działu szkoleń w SKwP Poznań. To było bardzo efektywne spotkanie. Uczestnicy świętowali również jubileusz 15-lecia pracy Mariusza Noworyta, dyrektora Wielkopolskiego Oddziału SKwP w Poznaniu.

 

Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych (CEUK)

Z pozycji przedsiębiorcy, znalezienie kompetentnego biura rachunkowego wcale nie jest takie proste. Czy jest to w ogóle możliwe, jeszcze przed nawiązaniem wiążącej współpracy? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w październikowym numerze Sukcesie po poznańsku” (str. 36-37) https://sukcespopoznansku.pl/pl/magazyn/e-wydanie/

 

Etyka

„Rachunkowość, podobnie jak grzeczność wg Adama Mickiewicza, „nie jest nauką łatwą ani małą”. Grzeczność łączy się z dobrym wychowaniem” - serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem Kuriera Etyki.

Sylwia Rzepka, dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

Biuletyn informacyjny nr 9                       9 września 2022

Dzień otwarty SKwP

Problemy z jakimi stykają się osoby usługowo prowadzący księgowość, przypominają niekończący się Roller Coaster Bez wspólnej wymiany doświadczeń, integracji oraz wzajemnego wsparcia, trudno by było w tym pędzie choć na chwilę się zatrzymać, bez wypadnięcia z torów. Bezpiecznymi przystankami okazują się Kluby Biur Rachunkowych działające w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (SKwP) na terenie całego kraju. Dzięki projektowi "Dzień otwarty SKwP", możemy takie bezpieczne przystanki dla Was tworzyć.

Zapraszamy Was tym samym, do udziału w wydarzeniu "Dzień otwarty SKwP". Przyjdźcie i zobaczcie miejsce, w którym choć na chwilę możecie się zatrzymać, aby uzyskać cenną wiedzę, tym samym rozwiązując problemy codziennej pracy zawodowej. O tym gdzie będziecie mogli nas w najbliższym czasie spotkać, dowiecie się z naszego fanpage, grupie wsparcia na Facebooku "Biura rachunkowe na zakręcie" oraz stronie głównej skwp.pl

 

Miesięcznik Rachunkowość

Dziękujemy Miesięcznikowi Rachunkowość za udostępnienie wartościowych artykułów, które dostępne są w poszczególnych grafikach.

Czy przedsiębiorca prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem oraz będący wspólnikiem w spółce komandytowej, może odliczać co miesiąc 50% łącznej kwoty składek 1119,78 zł?
Jak od 01 stycznia 2023 r., będzie wyglądać kontrowersyjna ulga na zabytki, która ze względu na swój ekskluzywny charakter miała zostać zlikwidowana?

 

Spotkania w Klubach Biur Rachunkowych SKwP

Wyśmienita atmosfera towarzyszyła nam na spotkaniu Klubu Biur Rachunkowych w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce O/O w Częstochowie. Dyskusja związana z dobrymi praktykami, przyszłością zawodu księgowego oraz rozwiązywaniem bieżących problemów zawodowych, była niezmiernie owocna. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i wspaniałe spotkanie. Pozdrawiamy Was wszystkich bardzo serdecznie.

 

Etyka

Propagując dobre praktyki, warto zaprezentować jeden z filmów z "Banku Dylematów Etycznych". Film zdobył nagrodę I stopnia w Konkursie na opracowanie dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości i wspaniale może wspierać wdrażanie zasad etyki w środowisku zawodowym. Serdecznie gratulujemy laureatom!

 

Motywacja pracowników - jak zatrzymać dobrego księgowego w biurze rachunkowym

Bardzo ważnym elementem w prowadzeniu biura rachunkowego, jest motywacja pracowników. Aby stworzyć efektywny system motywacyjny, należy poznać potrzeby zatrudnionych pracowników oraz odpowiednio dostosować techniki motywacji. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

 

Członkowie wspierający

Na zakończenie Biuletynu zachęcamy do zapoznania się z artykułem, dotyczącym członków wspierających, opublikowanym w "Sukcesie po poznańsku".

 

 

Sylwia Rzepka,

dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

 

Biuletyn informacyjny nr 8                       9 sierpnia 2022

Raz do roku pojedź w miejsce, w którym jeszcze nie byłeś.”
– Dalajlama.
Pozdrawiamy wszystkich księgowych, życząc dużo słońca, radości oraz odpoczynku.

 

Polski Ład 2.0.

 

Mitręga księgowych

Od 01 lipca b.r. zaczęły obowiązywać poprawione przepisy ustawy o tzw. Polskim Ładzie. Ciężar zmian wprowadzony przepisami, po raz kolejny odzwierciedlił mitręgę księgowych. Co oznacza słowo „mitręga i dlaczego tak znakomicie odzwierciedla sytuację księgowych w Polskim Ładzie? Zapraszamy do wysłuchania wywiadu, w którym dr hab. Stanisław Hońko, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP), prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Szczecinie wyjaśnia „mitręgę w wywiadzie dla Radia Plus Szczecin.

„Społeczeństwo nie musi robić nic. Społeczeństwo jako całość, bo jak zwykle cały ciężar tej roboty wezmą na siebie księgowi. Jak mówił niedawno w wywiadzie Pan Premier Mateusz Morawiecki, przyznając się do tego, że nie wszystko poszło dobrze - mówiąc dość delikatnie o Polskim Ładzie - mówił że wiąże to się z mitręgą księgowych. Ja sobie sprawdziłem co oznacza to słowo. Otóż mitręga zgodnie ze słownikiem j. polskiego to: strata, marnowanie czasu, zwłoka, mitrężenie albo mozolna, męcząca, zwykle nieefektywna praca - co nie rodzi optymizmem biorąc pod uwagę zwłaszcza to, że jak powiedział Pan Premier to dzieło nie jest jeszcze skończone i upraszczanie podatków, to coś co nas czeka w przyszłości”.

 

Miesięcznik Rachunkowość

Czy wiecie, że pracodawca ponosi odpowiedzialność podatkową w razie zaniżenia zaliczki PIT z winy pracownika, który złożył błędne oświadczenie? Pomimo iż ustawodawca dostrzegając problem ustawą z 9 czerwca b.r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził zmianę ograniczającą odpowiedzialność pracodawcy, to przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 1.01.2023 r.

„To niestety nie rozwiązuje problemu zaniżenia zaliczek za 2022 r. Należy postulować, aby przy okazji najbliższej nowelizacji przepisów ustawodawca wprowadził art. 31a ust. 10 updof z mocą od 1.01.2022 r.” pisze w artykule Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego oraz Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W Miesięczniku Rachunkowość znajdziecie również bezpośredni link do artykułu oraz webinarium związanego z tą tematyką.
„Od połowy roku formy opodatkowania nie mogą także zmienić podatnicy, którzy ryczałtem rozliczają najem prywatny.” pisze w artykule Agata Lipińska
„Problemy, jakie pojawiły się na tle stosowania jednych i drugich przepisów, dotyczą przede wszystkim warunków korekty oraz tego, czy należy ją sporządzić na bieżąco, czy wstecz.” Aleksander Woźniak

 

Przyszłość zawodu księgowego

Przypominamy, że do 30 września b.r. Ministerstwo Finansów wydłużyło prekonsultacje dotyczące uregulowania zawodu księgowego. Dlaczego włączenie się w prekonsultacje jest tak istotne? Zapraszamy do obejrzenia programu „Przegląd prasy ekonomicznej wyemitowanego w Internetowej Telewizji DTV24.

Warto również przypomnieć słowa Leszka Lewandowicza, sekretarza Zarządu Głównego oraz Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które prezentujemy poniżej.

Tym samym pragniemy przypomnieć o ankiecie przygotowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, związanej z przyszłością zawodu księgowego. Swoje zdanie można również wyrazić, wysyłając wiadomość bezpośrednio do Ministerstwa Finansów na adres: ksiegowy-prekonsultacje@mf.gov.pl

 

Grupa Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych (CEUK)

W lipcu odbyło się kolejne spotkanie grupy Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych w Wielkopolskim Oddziale SKwP w Poznaniu. Jak wyglądają spotkania grupy (CEUK)... najlepiej z szampanem :-)

Głównym tematem spotkania była przyszłość zawodu księgowego. Gościem specjalnym całego wydarzenia była Małgorzata Szulczewska, wiceprezes zarządu SAGA Brokers. Na spotkaniu nie zabrakło również projektowych zmiany dot. Polskiego Ładu, które przedstawił Leszek Lewandowicz.

Działająca w Oddziale Wielkopolskim SKwP w Poznaniu grupa CEUK, otwarta jest dla wszystkich członków SKwP. Zatem jeżeli ukończyliście kurs Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych, to w imieniu Oddziału Wielkopolskiego serdecznie Was zapraszamy. Spotkania mają charakter warsztatowy i pozwalają na rozwijaniu kompetencji miękkich oraz umiejętności eksperckich zwiększających rozpoznawalność marki własnej i biura rachunkowego. Poniżej prezentujemy migawkę z wcześniejszego spotkania.

 

Etyka

Zakończyła się VIII edycja Konkursu na opracowanie dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości. Serdecznie gratulujemy Janinie Pokazkiej, Anicie Tomaszewskiej oraz Sylwii Rzepce zdobycia nagrody II stopnia w konkursie, za film p.t. „Dylematy etyczne w Polskim Ładzie. Tym samym z radością ogłaszamy, iż ruszyła IX edycja konkursu.

 

Konkurs SKwP 115 lat na szczycie

Przypominamy o trwającym konkursie "SKwP 115 lat na szczycie" zainicjowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku, do którego zaprasza członków z całego kraju. Za udział w konkursie będzie można zdobyć okolicznościową odznakę. W jaki sposób tego dokonać?

Wystarczy zaopatrzyć się w koszulkę, plecak, torbę, itd. z logo SKwP i wybrać się w góry. Następnie należy udostępnić na Facebooku zdjęcie z oznaczeniem #SKwP115latnaszczycie oraz @skwp...nazwą oddziału. Na końcu należy zarejestrować wejście w ankiecie https://forms.gle/JVt4hmsFYA3YZqet5 wraz z dołączonym zdjęciem potwierdzającym wejście na szczyt (obowiązkowe logowanie do konta google przed wysłaniem) lub https://forms.gle/ZqkotvZxqRGLT8LE7 bez zdjęcia i konieczności logowania do konta google; zdjęcie potwierdzające wejście na szczyt należy wówczas przesłać na skrzynkę: 115latnaszczycie@gdansk.skwp.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy i zdobywania z nami kolejnych szczytów :-)

 

"Świat Księgowych"

Na zakończenie zachęcamy do zapoznania się z najnowszym pismem SKwP „Świat Księgowych.

Sylwia Rzepka,

dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

Biuletyn informacyjny nr 7                       12 lipca 2022

Zdefiniowanie zawodu księgowego

„Prekonsultacje prowadzone przez Ministerstwo Finansów (MF) to bardzo ważna inicjatywa. Bardzo nam na niej zależało, ponieważ od kilku lat walczyliśmy o zdefiniowanie zawodu (..) Inicjatywa resortu ma też związek z naszą, szeroko zakrojoną akcją prowadzoną m.in. w ankietach i badaniach, dzięki którym chcemy poznać, jakie jest podejście do zawodu księgowego, jakie są wobec niego oczekiwania i co na temat mają do powiedzenia sami księgowi, a jeszcze bardziej odbiorcy naszych usług, czyli przedsiębiorcy” - mówi Jerzy Koniecki, prezes Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w wywiadzie dla Prawo.pl. Cały artykuł dostępny jest w grafice.

„Na problemy księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz biur rachunkowych od wielu lat starało się zwrócić uwagę Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – które było, jest i zawsze będzie po stronie księgowych. Drzwi do polepszenia naszej przyszłości zostały otwarte i teraz tylko od nas zależy, w jaki sposób to wykorzystamy. Czy nie pozostaniemy bierni i włączymy się w prekonsultacje, dotyczące uregulowania zawodu księgowego? Tylko od nas zależy czy zawód księgowego w jakikolwiek sposób zostanie uregulowany. Nie robiąc nic, pozostaniemy sami z wszystkimi problemami, a te nie rozwiążą się same” - Sylwia Rzepka, dyplomowany księgowy SKwP, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP. W artykule związanym z uregulowaniem zawodu księgowego, znajdziecie komentarze dyplomowanych księgowych SKwP oraz Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych: Anity Tomaszewskiej, Beaty Szlachetki oraz Katarzyny Majnert. Cały artykuł dostępny jest na samym końcu Biuletynu.
„(..) dlatego jesteśmy za mądrą regulacją, taką która nie będzie dokuczliwa. Która będzie uwzględniała, po pierwsze prawa nabyte i po drugie nie przewidujemy, żeby zostać głównym księgowym jedyną formą był egzamin. To znaczy jeżeli dana osoba od iluś lat wykonuje taką praktykę, to rynek już zweryfikował i w związku z tym powinna nabyć uprawnienia o których mówimy” - mówi dr hab. Stanisław Hońko, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w rozmowie z Markiem Mikulskim dla SuperFM. Nagranie z całej rozmowy załączyliśmy w grafice.
„Mamy dziś bardzo trudną sytuację prawno-podatkową, dynamicznie zmieniające się prawo i otoczenie gospodarcze, a oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do księgowych są bardzo wysokie” – mówi Agnieszka Gajewska, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Cały wywiad załączyliśmy w grafice.

 

Każda forma zdefiniowania i uregulowania zawodu wymaga rozważnego działania oraz przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych. Zapraszamy zatem do aktywnego włączenia się w zdefiniowanie zawodu księgowego i wypełnienia ankiety w tej sprawie.

Miesięcznik Rachunkowość

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami udostępnionymi przez Miesięcznik Rachunkowość. Pełna treść artykułów dostępna jest w poszczególnych grafikach.

Czy współpraca przedsiębiorcy na rzecz byłego pracodawcy, w każdym przypadku odbiera prawo do zastosowania ulgi na start lub małego ZUS Plus?
Czy przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej może zatrudniać zleceniobiorców?

 

115-lecie organizacji zawodowych księgowych na ziemiach polskich

Księgowy architektem bezpiecznego biznesu - jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Główne zagadnienia ogólnopolskiej dwudniowej jubileuszowej konferencji z okazji 115-lecia SKwP „KSIĘGOWY architekt bezpiecznego biznesu”, która odbyła się w dniach 8-9 czerwca 2022 r. stanowiły tematy związane z tzw. Polskim Ładem, sytuacją środowiska księgowych i coraz mocniej sygnalizowana koniecznością zdefiniowania zawodu księgowego. Zapraszamy do zapoznania się z całą konferencją w całości.

 

65-lecie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Opolu

Wspaniała atmosfera towarzyszyła nam w Dniu Księgowego SKwP O/O w Opolu. Dziękujemy, że mogliśmy ten dzień celebrować razem z Wami. Tym samym gratulujemy pięknego jubileuszu, znakomitej atmosfery oraz rewelacyjnej organizacji.

 

Spotkanie w Klubie Biur Rachunkowych

Z początkiem lipca odwiedziliśmy Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu, gdzie omówiliśmy i udostępniliśmy Procedurę AML dla biur rachunkowych” . Na spotkaniu rozmawialiśmy również o codziennych trudnościach związanych z prowadzeniem biura rachunkowego oraz o przyszłości zawodu księgowego. Wzajemne współdziałanie, integracja oraz wsparcie, odgrywają istotną rolę w zawodzie księgowego. Dlatego też comiesięczne spotkania członków SKwP w Klubach Biur Rachunkowych mają tak wielkie znaczenie. Tym samym serdecznie gratulujemy SKwP O/O W Opolu, w którym nie dawno zawiązał się Klub Biur Rachunkowych :-)

 

Spotkanie grupy Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych

W czerwcu odbyło się kolejne spotkanie grupy Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych (CEUK), organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Wydarzenie było kontynuacją kwietniowego spotkania, mającego na celu poszerzenia wiedzy w budowaniu marki własnej oraz marki biura rachunkowego. Szkolenie przeprowadziła Joanna Bogielczyk, trener biznesu, social media ekspert. Spotkania grupy CEUK dedykowane są członkom SKwP wszystkich oddziałów. Zatem jeżeli posiadacie tytuł Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych, to serdecznie Was zapraszamy.

 

"Jak efektywnie współpracować z biurem rachunkowym" - etyka

Sylwia Rzepka, Członkini Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w nowym odcinku serii Jak efektywnie współpracować z biurem rachunkowym” zwraca uwagę na istotną kwestię, jaką jest etyka relacji oraz prac wykonywanych przez biuro rachunkowe na rzecz jego klientów. Więcej na ten temat można znaleźć w tekście na stronie oddziału:

https://skwp.poznan.pl/aktualnosc/etyczne-biuro-rachunkowe/

 

Laureaci 8 edycji Konkursu na najlepsze opracowanie dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

Z radością informujemy, że w dniu 13 czerwca 2022 r., odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 8 edycji Konkursu na najlepsze opracowanie dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

 

Linki do nagrodzonych opracowań, już wkrótce będzie można znaleźć na stronie www.skwp.pl.W Kurierze etyki, możecie Państwo zapoznać się z laureatami oraz ich opracowaniami. Tym samym, została ogłoszona 9 edycja Konkursu!

 

Rzeczpospolita „Wymagania i odpowiedzialność bez jakichkolwiek praw”

Sylwia Rzepka, dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

 

Biuletyn informacyjny nr 6                       9 czerwca 2022

Z okazji Dnia Księgowego oraz jubileuszu 115-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, życzymy wszystkim księgowym dużo zdrowia, wytrwałości, stabilnych i przejrzystych przepisów podatkowych, świadomych klientów oraz więcej czasu dla siebie :-)

 

Jubileuszowa Konferencja z okazji 115-lecia SKwP

"W imieniu światowego zawodu księgowego składam gratulacje Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce obchodzącemu swój jubileusz 115-lecia. Dziękuję Prezesowi Konieckiemu za zaproszenie mnie do zabrania głosu przy tej ważnej okazji. 115 lat to znaczący kamień milowy, który odzwierciadla trwałą wartość wkładu Waszego zawodu w interes publiczny. Korzystając z tej okazji, dziękuję wszystkim członkom SKwP, zarówno byłym jak i obecnym, za Waszą pracę na rzecz budowania silnego zawodu księgowego w Polsce" - Alan Johnson, prezes Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Serdecznie zapraszamy do oglądnięcia nagrania z jubileuszowej konferencji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Cała konferencja dostępna jest w grafice.

 

Księgowi idą na REKORD!

10 czerwca o godz. 11.40 ustanawiamy oficjalny REKORD POLSKI w liczbie uczestników szkolenia dla księgowych.

Zachęcamy do dołączenia, poprzez udział w bezpłatnym szkoleniu "Cyber Księgowy - bezpieczeństwo ksiąg rachunkowych", które poprowadzi dr Monika Król - Stępień, wiceprezes Dolnośląskiego Oddziału SKwP. Więcej informacji znajduje się w grafice.

 

Wydawnictwo Rachunkowość

"Rok 2022 jest kolejnym intensywnym okresem pracy księgowych. Już tradycyjnie polscy księgowi pełnią funkcję testerów nowych rozwiązań prawnych, wskazując słabe punkty nowości legislacyjnych. Tak duża reforma, jak tzw. Polski Lad, to nie tylko rewolucja w dziedzinie podatków i składek ZUS, ale również kolejne wyzwania i obowiązki, którym księgowi będą musieli sprostać. Pośród licznych ważnych i pilnych bieżących tematów warto pamiętać o sprawach, które od dawna pozostają nierozwiązane, np. o zdefiniowaniu zawodu księgowego, będącego od wielu lat jedną z priorytetowych inicjatyw SKwP.

To pierwszy krok do uregulowania zawodu, a tym samym podniesienia jego rangi. Dlaczego kwestia zdefiniowania zawodu księgowego jest obecnie szczególnie istotna?" - dr hab. Stanisław Hońko, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP. Dziękujemy Wydawnictwu Rachunkowość za udostępnienie tak wartościowej publikacji. Pełna tyreść artykułu dostępna jest w grafice.

 

Przyszłość zawodu księgowego w Polsce

W dniu 9 maja 2022 r. odbyło się webinarium, którego organizatorem był Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach prekonsultacji dokumentu pn. Zawód księgowego – kierunki rozwoju. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce reprezentowali: prof. Ewa Walińska – przewodnicząca komisji ds. rozwoju zawodów związanych z rachunkowością, działającej w ramach Rady Naukowej SKwP, Aneta Lech – przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych SKwP, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US – wiceprezes Zarządu Głównego SKwP. Podczas webinarium zostały przedstawione wstępne wnioski zespołów działających w ramach Rady Naukowej SKwP. Webinarium było również okazją do przedstawienia wstępnych wyników badania ankietowego w ramach akcji #SluchamyKsiegowych, w którym wzięło udział ponad 3 100 respondentów.

 

Quo vadis Computantis?

Do przyszłości zawodu księgowego nawiązał prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Jerzy Koniecki, na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Warszawie. Tym samym, zachęcał również do wzięcia udziału w trwających konsultacjach, dot. przyszłości zawodu księgowego. Nagranie z całej konferencji, udostępniamy w załączonym materiale poniżej.

 

XXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Z końcem maja Uniwersytet Szczeciński wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/O w Szczecinie zorganizowali XXIX Ogólnopolską Konferencję Naukową pod hasłem przewodnim "Zawód księgowego – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju zawodu".

Konferencja składała się z trzech części. Pierwsza z nich, była wprowadzeniem do późniejszych debat i uczestniczyli w niej: Agnieszka Stachniak z Ministerstwa Finansów - która mówiła o prekonsultacjach dotyczących przyszłości zawodu księgowego w Polsce, dr hab. Stanisław Hońko - który zaprezentował wyniki badań SKwP dotyczące uregulowania i zdefiniowania zawodu księgowego oraz dr Marcin Michalak z Uniwersytetu Łódzkiego - który przedstawił rozwiązania międzynarodowe regulacji zawodu księgowego w poszczególnych krajach.

W drugiej części odbyła się debata pod hasłem "Czy potrzebne jest ograniczenie dostępu do zawodu księgowego?" Moderatorem debaty był dr hab. Stanisław Hońko.

Uczestnicy debaty starali się odpowiedzieć na pytania, jakie są argumenty za i przeciw ograniczeniu dostępu do zawodu księgowego i czy ograniczenie dostępu do zawodu może wpłynąć na jego prestiż oraz czy ograniczenie dostępu do zawodu pomoże rozwiać wątpliwości dotyczące nieuprawnionego świadczenia czynności doradztwa podatkowego. Jednym z uczestników debaty była Sylwia Rzepka, dyplomowany księgowy SKwP, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP, która zaprezentowała konsekwencje braku ograniczenia dostępu do zawodu księgowego.

W trzeciej części odbyła się kolejna debata pod hasłem "Jakie mogą być kierunki zmian w dostępie do zawodu księgowego?" Moderatorem debaty była prof. Ewa Walińska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy starali się przedstawić w debacie możliwe kierunki ograniczenia dostępu do zawodu księgowego (regulacje, certyfikacje, profesjonalizacje, licencjonowanie), koszty i korzyści ograniczenia dostępu do zawodu księgowego, możliwe rozwiązania organizacyjne oraz zakres czynności objętych reglamentacją.

Na konferencji odbyła się również prezentacja wyników badań SKwP, dotyczących uregulowania zawodu księgowego w Polsce, który załączmy poniżej.

Aktywne uczestnictwo w dyskusjach związanych z przyszłością zawodu księgowego jest bardzo ważne, gdyż dzięki temu możemy mieć pogląd oraz wpływ na regulację. A to jak wiemy, jest kluczem do polepszenia obecnej sytuacji księgowych, w szczególności biur rachunkowych. Tym samym zapraszamy do wypełnienia ankiety, przygotowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Link do ankiety znajduje się poniżej.

 

Dzień otwarty SKwP

Na przełomie kwietnia i maja, uczestniczyliśmy w Dniu otwartym SKwP w Szczecinie, Lublinie, Elblągu oraz Olsztynie. To była przyjemność, móc spotkać się z Wami i porozmawiać o przyszłości zawodu księgowego, wyceny usług księgowych oraz dobrych praktykach w biurach rachunkowych.
Przyszłość zawodu księgowego leży w naszych rękach. Wspólne spotkania integracyjne oraz nawiązywanie relacji jest tutaj kluczowe. W końcu to biura rachunkowe stanowią najliczniejszą grupę księgowych, ktorzy ze względu na swoją specyfikę działalności, potrzebują od nas największego wsparcia.
Niezmiernie się cieszymy i tym samym serdecznie gratulujemy, za powołanie do życia Klubów Biur Rachunkowych SKwP w Elblągu oraz Olsztynie. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tych spotkań, które dostępne są w poszczególnych grafikach.

 

Jak efektywnie współpracować z biurem rachunkowym

"Rolą właściciela biura rachunkowego, jest budowanie świadomości przedsiębiorcy. Im bardziej świadomy przedsiębiorca, tym ta współpraca układa się lepiej i łatwiej".

Zapraszamy do zapoznania się z mini serialem, dotyczącym relacji pomiędzy klientem a biurem rachunkowym. W pierwszym odcinku usłyszymy Beatę Szlachetkę, właścicielkę biura rachunkowego oraz przewodniczącą Klubu Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu. Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem dotyczącym relacji z klientem, znajdującym się na stronie głównej https://skwp.poznan.pl/

 

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału w Piszu oraz 115-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Z początkiem czerwca w ramach Komisji Biur Rachunkowych SKwP, Sylwia Rzepka uczestniczyła w jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału w Piszu. Była to okazja nie tylko do wspólnego świętowania jubileuszu, ale również do zaprezentowania działań Komisji Biur Rachunkowych SKwP.

W uroczystości uczestniczyła również prof. Anna Karmańska, która jest największym autorytetem z dziedziny ETYKI w rachunkowości. Zaprezentowała tym samym przyszłościowy kierunek sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju w skali globalnej oraz 17 strategicznych celów IFAC w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Jak wiemy, od 1989 roku, SKwP jest na pełnych prawach członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC. Korzystając z okazji, niezmiernie miło nam jest poinformować, iż w Suwałkach oficjalnie zawiązał się Klub Biur Rachunkowych SKwP. Serdecznie gratulujemy!

 

Księgowa Majówka w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu

Uczestnicząc w Majówce Księgowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, Sylwia Rzepka miała okazję porozmawiać o etyce w biurach rachunkowych, czyli jak stosować dobre praktyki w outsourcingu księgowym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy, za znakomitą dyskusję w tym temacie.

Na Majówce Księgowej nie zabrakło również ustawy o Polskim Ładzie. Odczyt związany z nowymi regulacjami, przeprowadził Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego oraz Wielkopolskiego SKwP.

Na zakończenie odbył się odczyt z raportowania schematów podatkowych, który przeprowadził Kacper Sołoniewicz. Otrzymany w prezencie "Komentarz do schematów podatkowych" stanowił wisienkę na torcie, dla wszystkich księgowych. Uwieńczeniem całego wydarzenia, było wręczenie certyfikatów przeznaczonych dla biur rachunkowych Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na spotkania GRUPY CEUK.

 

Debata o etyce w rachunkowości

W maju, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Bydgoszczy zorganizowało trzecią debatę o etyce w rachunkowości pt „Po drugie – zasada niezależności zawodowej”. W debacie przedstawiono niezależność zawodową w rachunkowości w ocenie pracodawców, biegłych rewidentów oraz środowiska akademickiego.

 

Kurier etyki

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jubileuszowym wydaniem Kuriera etyki.

Konkurs SKwP 115 lat na szczycie

Dla uczczenia 115 rocznicy SKwP, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gdańsku zorganizował konkurs "SKwP 115 lat na szczycie", do którego zaprasza członków z całego kraju. Za udział w konkursie będzie można zdobyć okolicznościową odznakę. W jaki sposób tego dokonać?

Wystarczy zaopatrzyć się w koszulkę, plecak, torbę, itd. z logo SKwP i wybrać się w góry. Następnie należy udostępnić na Facebooku zdjęcie z oznaczeniem #SKwP115latnaszczycie oraz @skwp...nazwą oddziału. Na końcu należy zarejestrować wejście w ankiecie https://forms.gle/JVt4hmsFYA3YZqet5 wraz z dołączonym zdjęciem potwierdzającym wejście na szczyt (obowiązkowe logowanie do konta google przed wysłaniem) lub https://forms.gle/ZqkotvZxqRGLT8LE7 bez zdjęcia i konieczności logowania do konta google; zdjęcie potwierdzające wejście na szczyt należy wówczas przesłać na skrzynkę: 115latnaszczycie@gdansk.skwp.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy i zdobywania z nami kolejnych szczytów :-)

 

Sylwia Rzepka, dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

Biuletyn informacyjny nr 5                       3 maja 2022

Rozmowy z regulatorem

Ciągłe nowelizację prawa podatkowego, wymuszają ciągłą aktualizację systemów informatycznych przez księgowych. Związane z tym koszty aktualizacji stanowią dodatkowy koszt, za który biura rachunkowe oraz inne firmy muszą ekstra zapłacić.

"Chcielibyśmy, aby tego typu aktualizacje, wynikające z błędów ustawodawcy, były pokrywane z budżetu państwa. I o tym też rozmawiamy z legislatorem" mówi Jerzy Koniecki, Prezes Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w wywiadzie dla Dziennik Gazeta Prawna

 

Konferencja jubileuszowa z okazji 115-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Z okazji 115-lecia działalności zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce serdecznie zaprasza do udziału w konferencji. Wydarzenie stanowi realizację idei, przyświecającej działalności Stowarzyszenia, związanej z racjonalną i owocną współpracą przedsiębiorców oraz księgowych.

Na konferencji poruszane będą kwestie, dotyczące zmian wprowadzonych tzw. Polskim Ładem, oraz nowelizujących je regulacji, a także niezwykle istotna sprawa związana z uregulowaniem zawodu księgowego. Pierwszy dzień konferencji jest przeznaczony głównie dla przedsiębiorców, drugi – dla księgowych, choć obydwa są ważne dla obu środowisk. Konferencja będzie realizowana w trybie online, a udział w niej jest nieodpłatny. Szczegóły dotyczące Konferencji, znajdują się w załączonej grafice.

 

Wydawnictwo Rachunkowość

W różnych dokumentach wydawanych przez organy państwowe oraz w piśmiennictwie, pojawiają się rozbieżne opinie na temat: "Czy organizacja pozarządowa prowadząca uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK) może korzystać z dotacji pochodzących ze źródeł publicznych na realizację zadań zleconych?

Artykuł z Wydawnictwa Rachunkowość, przedstawia najnowszą opinię w tej sprawie - stanowisko przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, uzgodnione z Ministerstwem Finansów. Dziękujemy tym samym Wydawnictwu Rachunkowość, za udostępnienie artykułu w całości. Artykuł będzie dostępny dla naszych czytelników, do 20-go maja 2022 r.

 

Dzień otwarty Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

W miesiącu kwietniu w ramach Komisji Biur Rachunkowych SKwP, uczestniczyliśmy w "Dniu otwartym SKwP" w Krakowie, Kielcach, Opolu, Olsztynie oraz Elblągu. To były bardzo niezwykłe, a zarazem wspaniałe wydarzenia. W załączonych zdjęciach, znajdują się relacje z Krakowa, Kielc oraz Opola.
W kolejnym Biuletynie, przedstawimy relacje z pozostałych Oddziałów. "Dzień otwarty SKwP" jest cennym wydarzeniem, które stanowi doskonałe wyjście do powołania Klubów Biur Rachunkowych.
Gratulujemy wszystkim Oddziałom, które miały możliwość zorganizowania tego wydarzenia. Cieszymy się również, że w ramach Komisji Biur Rachunkowych SKwP, mogliśmy być w tych dniach dla Was wsparciem :-)

 

Spotkania w Klubach Biur Rachunkowych

Kluby Biur Rachunkowych SKwP, stanowią ogromne wsparcie dla członków, zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Comiesięczne spotkania nie tylko integrują, ale stanowią również platformę do wymiany doświadczeń. W minionym miesiącu, mieliśmy okazję odwiedzić osobiście SKwP O/O w Łodzi.
Na spotkaniu rozmawialiśmy o przyszłości zawodu księgowego oraz udostępniliśmy Procedurę AML dla biur rachunkowych. Dziękujemy tym samym Wielkopolskiemu SKwP w Poznaniu, za udostępnienie procedury AML innym Oddziałom. O przyszłości zawodu księgowego dyskutowaliśmy również w Białymstoku oraz Poznaniu. Dostępne relacje z tych spotkań, załączyliśmy w poszczególnych grafikach.

 

Przyszłość zawodu księgowego

Ze względu na trwające prekonsultacje dotyczące uregulowania zawodu księgowego, prosimy o wypełnienie przygotowanej ankiety. Ankieta będzie dostępna jeszcze tylko kilka dni - do 08 maja b.r. Dlaczego włączenie się w prekonsultacje jest takie ważne? Zapraszamy do obejrzenia załączonych materiałów.

"Dzisiaj, macie możliwość wypowiedzenia się o przyszłości zawodu. Szacunek dla zawodu, jego prestiż, bezpieczeństwo wykonywania, są w Waszych rękach" - Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego oraz Oddziału Wielkopolskiego SKwP.
"Twój głos może być decydujący. Nie pozwól, aby ktoś zadecydował za Ciebie, za nas, o przyszłości zawodu księgowego" - Anita Tomaszewska, dyplomowany księgowy SKwP, członek Komisji Biur Rachunkowych SKwP.
"Po to aby nie zadecydowano bez nas, jak nasz zawód ma wyglądać w najbliższej przyszłości" - Beata Szlachetka, Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych, przewodnicząca Klubu Biur Rachunkowych SKwP w Oddziale Wielkopolskim.

 

Zmiana formy opodatkowania, czyli poprawki do Polskiego Ładu

Wiemy, że skomplikowane i ciągle zmieniające się przepisy podatkowe, wynikające z Ustawy o tzw. Polskim Ładzie zabrały przedsiębiorcom możliwość świadomego podjęcia decyzji, o wyborze odpowiedniej formy opodatkowania na 2022 rok. W postulacie do Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce apelowało o przesunięcie terminu wyboru formy opodatkowania, zwracając przy tym uwagę, że "Obecna niepewność związana z niestabilnością wprowadzanych regulacji i perspektywą ich wielokrotnych zmian, mających na celu naprawianie nieprawidłowości reformy, utrudnia przedsiębiorcom podjęcie odpowiedzialnej i świadomej decyzji".

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (UD347), zapisano dopuszczenie możliwości zmiany formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego. Zmiana będzie jednakże możliwa wyłącznie na zasady ogólne według skali podatkowej - z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego. W wielu przypadkach, taka zmiana formy opodatkowania może okazać się korzystna, gdyż w projekcie zapisano również obniżenie stawki podatku z 17% do 12 %.

O projekcie ustawy, mogliśmy usłyszeć na odczytach prowadzonych w ramach działalności statutowej przez poszczególne SKwP Oddziały, min. na "Przeglądzie" realizowanym przez SKwP Oddział Wielkopolski w Poznaniu.

Czy istnieje jednak możliwość, wcześniejszej zmiany formy opodatkowania? Tak i potwierdzają to liczne interpretacje. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Sylwii Rzepki, dyplomowanego księgowego SKwP, sekretarza Komisji Biur Rachunkowych SKwP, opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej.

 

Sylwia Rzepka, dyplomowany księgowy SKwP, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP

 

 

Biuletyn informacyjny nr 4                       13 kwietnia 2022

Prekonsultacje dot. uregulowania zawodu księgowego

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od początku swojej działalności wspiera księgowych, propagując przy tym ogromną wartość zawodu księgowego. Wiemy, że Ministerstwo Finansów ogłosiło prekonsultacje, dotyczące uregulowania zawodu księgowego. Włączenie się jak największej liczby środowiska jest bardzo ważne. Gdyż jak wiemy, gra się toczy o bardzo dużą stawkę. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce otwarło nam drzwi. Teraz, nadszedł czas na nas, księgowych. Wypełniając ankietę dotyczącą uregulowania zawodu księgowego możemy coś zmienić. Jeżeli tego nie zrobimy...nic się nie zmieni. Przyszłość zawodu księgowego, leży wyłącznie w naszych rękach. Pamiętajmy – nic o nas, nic bez nas.

Zapraszamy do wysłuchania załączonych materiałów, odpowiadających na pytanie "Dlaczego wypełnienie ankiety jest takie ważne?".

"Dość często narzekamy na to, że zawód księgowego nie jest doceniany, że biura rachunkowe konkurują głównie ceną, że nie wiadomo gdzie kończy się księgowość, a zaczynają usługi zastrzeżone dla doradców podatkowych. Zamiast narzekać, możemy działać. To Państwo kształtują przyszłość zawodu księgowego. Nie bądźmy obojętni" - dr hab. Stanisław Hońko, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
"Musimy się włączyć. Bo jeżeli nie, to będziemy klepaczami faktur i nigdy nie będziemy postrzegani jaki doradcy biznesowi. Cena jakości świadczonych usług nigdy nie będzie adekwatna do naszej wiedzy, do naszych umiejętności, do naszej odpowiedzialności jaką mamy i ile serca w to wkładamy" - Telewizja Internetowa DTV24

 

Księgowy doradcą biznesu – nowe wyzwania stojące przed księgowymi

Czy uregulowanie zawodu księgowego, miałoby pozytywne odzwierciedlenie w szkołach i uczelniach, związanych z takimi zawodami jak technik ekonomista czy technik rachunkowości? W jaki sposób szkoły mogłyby na tym skorzystać?

Na mającej ostatnio Konferencji dla nauczycieli "Księgowy doradcą biznesu – nowe wyzwania stojące przed księgowymi" organizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Warszawie wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce O/O w Łodzi oraz z Centrum Edukacji Nauczycieli, staraliśmy się odpowiedzieć na te pytania. Mówiliśmy również o stereotypach obciążających zawód księgowego, przyszłych kluczowych kompetencjach oraz wpływu Polskiego Ładu na księgowych. Panel był bardzo interesujący, zważywszy na dorobek naukowy oraz praktyczny osób, które w nim występowały, a byli nimi:

 • Bożena Wilk, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/0 w Łodzi, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz partner w spółce audytorskiej
 • Dariusz Łuków, nauczyciel akademicki oraz główny księgowy z 15-letnim stażem, Anna Pawlak, nauczyciel i wykładowca akademicki orz główna księgowa z 27-letnim stażem
 • Monika Fibich, nauczyciel, zastępca dyrektora Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Warszawie
 • Sylwia Rzepka, Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, dyrektor ds. księgowości z 15-letni stażem, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP

Moderatorem całego panelu był dr hab. Stanisław Hońko, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Szczecinie, doradca podatkowy.

 

Ustawa o tzw. Polskim Ładzie

Pod koniec marca, odbyło się spotkanie, dotyczące trybu zgłaszania uwag do projektu ustawy z 24.03.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowej Administracji Skarbowej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz osoby reprezentujące organizacje zrzeszające biura rachunkowe. Spotkaniu przewodniczył Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Na stronie Ministerstwa, dostępny jest projekt zmian.

Tym samym, zachęcamy do wysłuchania podcastu oraz audycji radiowych, w których przedstawiono problematykę związaną z ustawą o tzw. Polskim Ładzie.

"Najstarsi księgowi nie pamiętaj takiego bałaganu" - podcast z dr hab. Stanisław Hońko, wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (29 marca 2022)
Radio Super FM - rozmowa Marka Mikulskiego z dr hab. Stanisławem Hońko, wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (05 kwietnia 2022)
Radio Poznań, audycja "W środku dnia" - rozmowa z Leszkiem Lewandowiczem, sekretarzem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (30 marca 2022)

 

Wydawnictwo Rachunkowość

Znowelizowana ustawa o czasie pracy kierowców nie tylko wyłącza przewozy międzynarodowe z pojęcia „podróży służbowej”, lecz także zawiera regulacje, które wpływają na planowanie i dokumentowanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców.

Zmiany dotyczą przy tym nie tylko firm zajmujących się transportem drogowym – przepisy ustawy o czasie pracy kierowców stosuje bowiem każdy pracodawca, który zatrudnia kierowców, w tym również kierowców samochodów osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami. Dziękujemy Wydawnictwu Rachunkowość, za udostępnienie artykułu w całości. Artykuł dostępny będzie do 25 kwietnia 2022 r.

 

Jak zatrudnić uciekiniera z Ukrainy

Obowiązująca od 29.01.2022 r. nowelizacja z 17.12.2021 r. ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw (DzU z 2022 r. poz. 91) ma umożliwić nadrobienie zaległości w załatwianiu spraw legalizacji pobytu i pracy, spowodowane pandemią COVID-19, a także uprościć i przyspieszyć postępowania. O tym "Jak zatrudnić uciekiniera z Ukrainy" mówi Renata Majewska, prawnik, ekspert prawa pracy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi regulacjami.

 

Kluby Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP)

Przyszłość zawodu księgowego

Dyskusje na temat przyszłości zawodu księgowego mają istotne znaczenie, a wszystkie uzyskane opinie są dla nas bardzo cenne. Zdajemy sobie sprawę, że temat związany z uregulowaniem zawodu księgowego wywołuje wiele emocji. Jednakże warto o nim mówić, a nawet należy.
Bardzo dziękujemy za możliwość uczestnictwa w spotkaniach Klubu Biur Rachunkowych SKwP, gdzie wspólnie mogliśmy przyjrzeć się przyszłości zawodu księgowego. Dziękujemy również Wielkopolskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Poznaniu, za udostępnienie Procedury AML dla biur rachunkowych.
W jakiej atmosferze przebiegały nasze spotkania? - zobaczcie sami. W załączonych grafikach znajdują się krótkie relacje z Bydgoszczy, Torunia oraz Częstochowy :-) Dziękujemy jeszcze raz, że mogliśmy stacjonarnie, czy też online, spotkać się razem z Wami.

 

Rozmowy w mediach społecznościowych

W marcu rozpoczęliśmy nowy projekt, związany z prezentacją działalności statutowej, prowadzoną na rzecz biur rachunkowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach na żywo. Wzajemne rozmowy, zapewne będą stanowić ogromną inspirację dla wszystkich Klubów Biur Rachunkowych.

O tym, jak duże znaczenie ma integracja środowiska zawodowego oraz na jakie wsparcie mogą liczyć członkowie klubu, opowiedziała Agnieszka Mroczkiewicz z Klubu Biur Rachunkowych SKwP w Gdańsku
oraz Małgorzata Pyrc z Klubu Biur Rachunkowych SKwP w Warszawie. Pełne relacje LIVE dostępne są w załączonej grafice.

 

Dzień otwarty SKwP

Miło jest patrzeć, jak właściciele biur rachunkowych pomiędzy sobą nie konkurują, tylko się ze sobą integrują. Taką integrację można było zauważyć w "Dniu otwartym SKwP" w Jeleniej Górze. Wydarzeniu towarzyszyły znakomicie dobrane prelekcje merytoryczne. Relacja dostępna jest w załączonej grafice.

Gdzie odbędzie się najbliższy "Dzień otwarty SKwP"? Dlaczego warto jest uczestniczyć w tym wydarzeniu ? Zapraszamy do wysłuchania poniższych materiałów :-)

"Prowadzenie biura rachunkowego to obecnie sport ekstremalny" - Anita Tomaszewska, dyplomowany księgowy SKwP, członek Komisji Biur Rachunkowych SKwP.
"Spotkanie w miłej atmosferze przy kawie i ciastku, na którym będą obecni specjaliści, którzy odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania" - Marzena Kodzik, dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Olsztynie

 

Grupa Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych

Jak nas widzą, tak nas piszą i tak nas cenią… czyli warsztaty z budowania wizerunku eksperta marki własnej oraz biura rachunkowego :-)

W jaki sposób pokazać, że jesteśmy prawdziwymi ekspertami i się na rynku wyróżnić. Z pewnością nie raz zadawaliście sobie to pytanie. Tym bardziej, że posiadając certyfikat Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych (CEUK) czujemy się odpowiedzialni. Staramy się ważyć każde słowo, zanim opublikujemy cokolwiek w mediach społecznościowych. A przecież jesteśmy z wyższej półki profesjonalistami, świadczącymi usługi księgowe na najwyższym poziomie. Problem w tym, że nie umiemy tego pokazać…

Powracając do formy stacjonarnej, dla osób posiadających certyfikat CEUK Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu zorganizowało w prima aprilis warsztaty. Praktyczne szkolenie z budowania wizerunku eksperta marki własnej oraz biura rachunkowego, przeprowadziła Joanna Bogielczyk , trener biznesu, ekspert od mediów społecznościowych, coach. Natomiast warsztaty makijażu przeprowadziła Ditta Hoffmann , instruktorka makijażu, szkoleniowiec, mistrz stylizacji i wizażu. Relację z tego wydarzenia, załączyliśmy w zdjęciu oraz grafice.

 

Jeżeli jesteśmy już w Poznaniu, to zachęcamy do obejrzenia życzeń, przygotowanych przez Mariusza Noworyta, dyrektora Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu :-)

 

XII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Rachunkowość Warta Poznania”

Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu serdecznie zapraszają na XII Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową „Rachunkowość Warta Poznania”.

Tematem tegorocznej edycji jest „Rachunkowość behawioralna”. Więcej informacji, znajdziecie Państwo w załączonej grafice.

 

Odpowiedź ZUS na pismo SKwP z 15 lutego br.

Jerzy Koniecki, prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przekazał 15 lutego br. na ręce prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS pismo z prośbą o interpretację przepisów ustawy o finansowaniu opieki medycznej ze środków publicznych, dotyczących opłacania składek od przychodów z różnych tytułów. Poniżej załączamy otrzymaną 28 marca br. odpowiedź.

 

Czy wyobrażasz sobie świat bez księgowych?

Na zakończenie kwietniowego biuletynu, zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału.

 

Sylwia Rzepka, dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

Biuletyn informacyjny nr 3                       10 marca 2022

Stanowisko SKwP ws. ataku na Ukrainę

Trudny okres związany z ustawą o tzw. Polskim Ładzie jeszcze się nie skończył, a zaczął się kolejny. Dylematów księgowych do rozwiązania będzie wiele, chociażby "Jak w księgach rachunkowych ująć zbiórkę publiczną?". Zapewniamy, że nie pozostawimy naszych członków z tymi dylematami samych. W ramach prowadzonej przez SKwP działalności statutowej, wesprzemy nieodpłatnymi odczytami, konferencjami, webinariami i konsultacjami. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w imieniu środowiska polskich księgowych, w pełni potępia nieuzasadniony atak militarny Rosji na niepodległą Ukrainę. Wstrząśnięci sytuacją wysłaliśmy wyrazy solidarności do prezydenta Ukraińskiej Federacji Zawodowych Księgowych i Audytorów, deklarując tym samym wsparcie dla ukraińskich księgowych i kadrowych oraz ich rodzin. Na mającym ostatnio miejscu forum z organizacjami członkowskimi* oraz w przesłanej korespondencji, swoje wsparcie oraz solidarność w obliczu tragicznej sytuacji na Ukrainie wyraził Alan Johnson, Prezes IFAC.

* od 1989 r., SKwP jest na pełnych prawach członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC)

 

#muremzaksiegowymi

Problemy z ustawą o tzw. Polskim Ładzie nadal trwają. Dlatego też, nadal naszą akcją #muremzaksiegowymi wszystkich naszych członków wspieramy. Na naszej stronie internetowej, można znaleźć bezpłatne webinaria oraz konferencje poświęcone tej ustawie. Listę z dostępnymi wydarzeniami na bieżąco aktualizujemy. Prowadzoną akcję #muremzaksiegowymi będziemy również uzupełniać, o nieodpłatne wydarzenia związane z sytuacją na Ukrainie.

 

W załączonej grafice znajdują się w całości udostępniona konferencja, zorganizowana przez Wydawnictwo Rachunkowość wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

 

Polski Ład

Najważniejsze problemy związane z ustawą o tzw. Polskim Ładzie przedstawialiśmy w mediach, prasie i podcastach, tym samym poruszając najistotniejsze sprawy.

"Może kiedy rządzący dojdą do wniosku, że być może nie da się Polskiego Ładu poprawić i trzeba jak najszybciej zacząć myśleć o stworzeniu nowego systemu podatkowego akceptowalnego dla wszystkich zainteresowanych, znacznie prostszego, znacznie bardziej jasnego i przede wszystkim łatwiejszego".

O tym co bije polaków po kieszeni, w wywiadzie dla TVN24 przedstawił Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

"Tak naprawdę od sierpnia próbujemy zwracać uwagę regulatorowi na wszystkie błędy, wszystkie nieprawidłowości, które uda nam się zauważyć jako organizacji. Dużo z nich wprowadzono już w poprawkach Nowego Ładu. Natomiast mamy dalej cały szereg spraw nierozstrzygniętych".

Księgowi na wagę złota - w programie "Dzień dobry TVN" wywiadu udzielił Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wraz z Martyną Pożarowską, członkiem Komisji Biur Rachunkowych SKwP.

"Na wielu forach pojawia się takie stwierdzenie, że takiego bałaganu nie pamiętają najstarsze księgowe, a wiemy że księgowe mają dobrą pamięć".

Jak Polski Ład zmienia wynagrodzenia? - dla Studia w Szczecinie wywiadu udzielił prof. dr hab. Stanisław Hońko, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

"Nie pamiętam sytuacji w ciągu tych 20 lat, żebym czuła się tak niepewnie, żebym nie umiała odpowiedzieć na tak wiele pytań, nawet takich podstawowych pt. ile ja w tym roku zarobię".

Osierocony Ład - w programie "Czarno na białym" w TVN24 wzieła udział Małgorzata Pyrc, członek Komisji Biur Rachunkowych SKwP. Załączamy fragment.

"Tak naprawdę nie mamy pewności tego, czy za dwa tygodnie, to szkolenie które zrobimy w przyszłym tygodniu, będzie aktualne".

Na problemy księgowych związanym z poprawkami do Polskiego Ładu, zwróciła uwagę dla TVN24 Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP.

 

 

 

"W pierwszy weekend nowego roku obudziliśmy się w innej rzeczywistości, w której nagle zaczęto wzywać nas do pracy, by ponownie liczyć wynagrodzenia. To spowodowało ogromny chaos".

Jak Polski Ład wpłynął na pracę księgowych, kadrowych i producentów oprogramowania - rozmowa z Anetą Lech, przewodniczącą Komisji Biur Rachunkowych SKwP oraz Bogdanem Zatorskim z Symfonii.

"Polski Ład to rewolucja podatkowa. Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, w której pewne ustalenia ustawy zmieniają się praktycznie z dnia na dzień, a każde z nich pociąga za sobą szereg zmian. Prawo stało się tak niestabilne, że ciężko jest sprostać jego wymaganiom".

Polski Ład powoduje olbrzymi przyrost pracy księgowych - Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w rozmowie z Szymonem Glonkiem dla Dziennika Gazety Prawnej.

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - "Procedura AML" dla biur rachunkowych

Jeden z intensywnych dni w Wielkopolskim Oddziale Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Poznaniu, zakończył się wielką radością właścicieli biur rachunkowych. Dzień rozpoczął się przeglądem artykułów z Wydawnictwa Rachunkowość, w grupie Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych. W prezencie wszyscy uczestnicy otrzymali dwutygodniowy dostęp do Miesięcznika Rachunkowość. Jak wiemy, Wydawnictwo Rachunkowość jest jednym z najbardziej wiarygodnych i prestiżowych źródeł wiedzy. Publikowane w nim artykuły zawierają wyjaśnienia i praktyczne przykłady ekspertów ze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Z inicjatywy Leszka Lewandowicza pod kierownictwem Sylwii Rzepki, został powołany w Oddziale Wielkopolskim SKwP "Zespół dobrych praktyk", który swoimi działaniami będzie wspierał właścicieli biur rachunkowych. W ramach zespołu została stworzona "Procedura AML dla biur rachunkowych". Na hybrydowym spotkaniu Klubu Biur Rachunkowych jego Przewodnicząca - Beata Szlachetka, dokonała oficjalnej prezentacji. Jest to pierwsza procedura AML "uszyta na miarę" małych biur rachunkowych.

 

Wydawnictwo Rachunkowość

"Skomplikowane, niejasne, dziurawe, a do tego wielokrotnie zmieniane regulacje Polskiego Ładu nałożyły na płatników PIT (zwłaszcza pracodawców) nowe obowiązki, powodując jednocześnie znaczny wzrost ryzyka ich odpowiedzialności za niepobranie we właściwej wysokości zaliczki na podatek dochodowy".

Dziękujemy Wydawnictwu Rachunkowość za udostępnienie w całości artykułu, dot. odpowiedzialności pracodawcy za błędy związane z rozliczaniem PIT od wynagrodzeń. Artykuł będzie dostępny do 20-go marca. Na stronie Wydawnictwa Rachunkowość, udostępniło również webinar z Leszkiem Lewandowiczem, sekretarzem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, został wydłużony czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r.

O wydłużenie terminu sporządzenia, zatwierdzenia oraz przekazania sprawozdań finansowych, w swoim apelu do Premiera Mateusza Morawieckiego postulowało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rozporządzenie Ministerstwo Finansów zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

 

"Dzień otwarty SKwP" w Suwałkach

W wydarzeniu „Dzień otwarty SKwP” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Suwałkach uczestniczyło ponad 20-tu właścicieli biur rachunkowych. Gospodarzem spotkania i modelatorem była Teresa Kamińska, Prezes SKwP w Suwałkach. Sylwia Rzepka, sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP przedstawiła wsparcie oraz możliwości, wynikające z przynależności do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz o Klubu Biur Rachunkowych. Mająca w klubach miejsce integracja, wymiana myśli oraz doświadczeń, stała się nierozłącznym elementem codziennej pracy zawodowej księgowych. Sylwia Rzepka zaprezentowała również Komisję Biur Rachunkowych SKwP, która swoimi działaniami wspiera Zarząd Główny SKwP oraz właścicieli biur rachunkowych.

Nieodpłatna działalność statutowa którą SKwP prowadzi na rzecz swoich członków, stanowi przeogromne wsparcie dla wszystkich księgowych. Jest to również „część namacalna”, którą łatwo można odnaleźć w mediach społecznościowych. Grono osób nie ma jednak świadomości tego, że SKwP bierze również udział w opiniowaniu aktów prawnych, wystosowywaniu apeli do Ministerstwa Finansów oraz promowaniu zawodu księgowego. A to jest tylko wycinek tego, czym tak naprawdę zajmuje się Stowarzyszenie.

 

Spotkanie Klubu Biur Rachunkowych w Lublinie

W Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce O/O w Lublinie odbyło się spotkanie Klubu Biur Rachunkowych, zorganizowanym we współpracy z Komisją Biur Rachunkowych SKwP. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 130-tu właścicieli biur rachunkowych. Gospodarzem spotkania i moderatorem dyskusji był Stefan Czerwiński, prezes Zarządu SKwP O/O w Lublinie. Wykład na temat zasad naliczania PIT od wypłacanych wynagrodzeń przeprowadziła Bożena Nowicka, ekspert SKwP.

Głównym punktem programu było wystąpienie Anety Lech, przewodniczącej Komisji Biur Rachunkowych SKwP oraz Moniki Kaliszuk, członka Komisji Biur Rachunkowych SKwP. Przedstawiając bieżące trudności z którymi mierzą się właściciele biur rachunkowych, opowiedziały o szansach i zagrożeniach związanych z ustawą o tzw. Polskim Ładzie.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału, podsumowującego działalność Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddziale Okręgowym w Lublinie w 2021 roku.

 

Etyka w rachunkowości

Pod koniec stycznia Komisja Etyki, współdziałając z Kolegium Rzeczników Zawodowej Etyki w Rachunkowości, zorganizowała Pierwszą debatę o etyce w rachunkowości pod hasłem "Zacznij od siebie". Jednocześnie tym wydarzeniem został zainicjowany cykl debat, które będzie kontynuowany przez cały 2022 rok. prof. dr hab. Anna Karmańska, przewodnicząca Komisji Etyki, zaprezentowała narzędzie pozwalające oddać się refleksji nad sobą w świecie trudu zawodowego. Narzędzie dostępne jest poniżej. Zachęcamy również do zapoznania się z Kurierem etyki, w którym znajdziemy główne myśli, wątki i refleksje uczestników Pierwszej debaty.

 

 

Wyniki ankiety "ZDEFINIOWANIE ZAWODU KSIĘGOWEGO - Badanie opinii przedsiębiorców"

W połowie lutego Ministerstwo Finansów ogłosiło prekonsultacje w sprawie przyszłości zawodu księgowego. Dobrze, że ta dyskusja została rozpoczęta. Szkoda jednak, że prekonsultacje przypadają w tak niespokojnym okresie. Niepokój wynika z niepewności związanej z wojną na Ukrainie, a także z niespotykanej wcześniej niestabilności przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu, który w szczególności odczuwają księgowi. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia zdefiniowania i uregulowania zawodu może być dodatkowym źródłem niepewności. Dlatego jesteśmy otwarci na głos księgowych w tej sprawie.

Do akcji #MuremZaKsiegowymi dołączamy kolejne działania pod hasłem #SluchamyKsiegowych. W tym celu uruchamiamy dodatkowe kanały komunikacji: e-mail: zawodksiegowego@skwp.pl oraz formularz.

Pozwoli nam to sformułować opinię w imieniu środowiska. Niezależnie od tego apelujemy o bezpośredni kontakt z Ministerstwem Finansów ksiegowy-prekonsultacje@mf.gov.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z wynikami ankiety "ZDEFINIOWANIE ZAWODU KSIĘGOWEGO - Badanie opinii przedsiębiorców" przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Raport z badania zamieszczamy poniżej.

Pisma oraz postulaty wysłane w imieniu księgowych

Na zakończenie udostępniamy część pism oraz postulatów, wysłanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

Postulat do premiera o przesunięcie terminu wyboru formy opodatkowania.

 

Prośba do prezes ZUS o interpretację przepisów dotyczących opłacania składek
od przychodów z różnych tytułów.

 

Ubezpieczenia dla biur rachunkowych
- kolejne pismo do prezes PZU SA.

 

Sylwia Rzepka, dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

 

 

Biuletyn informacyjny nr 2                             7 lutego 2022

Apel Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do premiera

Ustawa o Polskim Ładzie, jest największą od trzydziestu lat reformą systemu podatkowego w Polsce. Wprowadzona galopująco bez zastosowania vatio legis, wywołała istny chaos nie tylko w środowisku księgowym, ale również w administracji publicznej, samorządach, czy też wśród przedsiębiorców. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zgłosiło wiele uwag do projektu ustawy, tym samym mocno podkreślając, iż Polski Ład nałoży masę dodatkowych obowiązków księgowym.

Mająca obecnie sytuacja niestabilności warunków oraz niepewności rozwiązań systemowych spowodowała, że księgowi i kadrowi znaleźli się w krytycznej sytuacji. Poziom frustracji osiągnął maksimum, gdy za chaos związany z wdrażaniem Polskiego Ładu zaczęto obwiniać księgowych. Z uwagi na tę krytyczną sytuację, Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. o przesunięcie terminu wejścia w życie części przepisów dot. Polskiego ładu. Całą treść apelu załączamy poniżej.

W poszczególnych grafikach załączyliśmy linki, przenoszące do publikacji związanych z Apelem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Akcja Stowarzyszenia Księgowych w Polsce #muremzaksiegowymi

Merytoryczne wsparcie księgowych w dobie błyskawicznie zmieniających się przepisów, od zawsze stanowiło priorytet dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dlatego też poza działalnością szkoleniową, Stowarzyszenie prowadzi również szeroko rozbudowaną działalność statutową. Znajdziemy w niej nie tylko bezpłatne konferencje, odczyty i webinaria oraz możliwość skorzystania z konsultacji prawno-podatkowych, ale również wiele innych działań na rzecz członków Stowarzyszenia.

Jedną z najnowszych kampanii jest akcja #muremzaksiegowymi, której celem jest merytoryczne wsparcie księgowych w dobie Polskiego Ładu. Grafika przeniesie nas bezpośrednio do strony, na której znajdziemy informację o wszystkich NIEODPŁATNYCH inicjatywach z tą akcją związanych. Lista dostępnych wydarzeń aktualizowana jest na bieżąco.

 

Natomiast jeżeli nie mieliśmy okazji uczestniczyć w poszczególnych wydarzeniach, to część z nich udostępniliśmy w załączonych grafikach.

"Nowy rok z Polskim Ładem" płatności bezgotówkowe, ulga dla klasy średniej, rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych.
"Polski Ład - komu opłaca się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?"
Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Poznaniu, rozpoczął cykl spotkań poświęcony aktualnym zmianom w prawie dla księgowych, czyli cotygodniową relację związaną z Polskim Ładem.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o 10 rano.

 

Problemy związane z Polskim Ładem w mediach - wyjaśnienia ekspertów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych SKwP Aneta Lech wielokrotnie występowała w mediach, przedstawiając problemy związane z ustawą o Polskim Ładzie. Poniżej prezentujemy dwa wywiady z tą ekspertką. Problematykę związaną z Polskim Ładzie, przedstawiała również w mediach Małgorzata Pyrc, członek Komisji Biur Rachunkowych SKwP.

Negatywne skutki Polskiego Ładu, przedstawiali również inni eksperci Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W grafikach znajdują się linki do poszczególnych publikacji oraz wywiadów.

Na temat Polskiego Ładu - Katarzyna Tomala, specjalistka i wykładowczyni Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
"Polski Ład powodem niższej pensji? Ekspertka: To możliwe. Na zmianach wielu Polaków straci" - Bożena Nowicka, doradca podatkowy, dyrektor w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o., wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
"Przez Polski Ład w biurach rachunkowych urywają się telefony. Dziś księgowe muszą śledzić Twittera i szkolić się po nocach"-eksperci Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przekazało do Ministerstwa Finansów pytania i uwagi

Z uwagi na ogromną niejasność ustawy o Polskim Ładzie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce przesłało do Ministerstwa Finansów pytania i uwagi. Otrzymane od regulatora odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronach Stowarzyszenia. Zachęcamy zatem do śledzenia naszej strony internetowej, gdyż dzięki publikowanym odpowiedziom, łatwiej nam będzie poruszać się zgodnie z przepisami.

 

 

Spotkanie w Ministerstwie Finansów - implementacja procedur związanych z „Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”

Dla wielu biur rachunkowych rok 2021 przyniósł wiele wyzwań, w implementacji procedur związanych z „Ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Zgodnie z prawem, na wszystkie mikro podmioty zajmujące się outsourcingiem księgowym, nałożono obowiązek wdrożenia Dyrektywy AML.

Mające miejsce ostatnio spotkanie w Ministerstwie Finansów z ewaluatorami Rady Europy, pokazało ogromną przepaść w praktycznym zastosowaniu ustawy AML pomiędzy małymi i dużymi podmiotami obrotu gospodarczego. Dysproporcje te wynikają z założeń samej ustawy, która nałożyła obowiązek wdrożenia jej niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

Z ramienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP Sylwia Rzepka, przedstawiła ewaluatorom Rady Europy światopogląd dotyczący ustawy AML, reprezentując tym samym małe biura rachunkowe.

 

Wydawnictwo Rachunkowość

Rok 2021 był nietypowym rokiem w spółkach komandytowych, gdyż stały się one podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. W zależności od decyzji jaką podjęli wspólnicy spółki komandytowej, będą wynikać jej obowiązki sprawozdawcze.

Wyjaśnienia zawarte w niniejszym artykule, z pewnością będą stanowić doskonałą podporę przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, gdyż artykuł prezentuje dokładne wyjaśnienia oraz przykłady. W grafice prezentujemy udostępniony w całości przez Wydawnictwo Rachunkowość artykuł, będzie dostępny do 15 lutego b.r.

 

 

Polisa ubezpieczeniowa w biurach rachunkowych

Będąc profesjonalistami wiemy, jak bardzo ważne jest ubezpieczenie OC w usługowym prowadzeniu ksiąg. W związku z niepewną sytuacją w jakiej znalazły się biura rachunkowe, Jerzy Koniecki Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zwrócił się do Prezes PZU S.A., o wydanie wiążącej interpretacji dot. poszczególnych klauzul w polisach OC dla biur rachunkowych. Treść listu udostępniamy poniżej.

 

O obecnym problemie polis ubezpieczeniowych dla biur rachunkowych związanych z Polskim Ładem, napisała w artykule Martyna Pożarowska, asystent doradcy podatkowego w LexAntis Doradztwo Podatkowe Aneta Lech.
Problematykę tę przedstawili również w artykule Prezes SKwP Jerzy Koniecki wraz z Przewodniczącą Komisji Biur Rachunkowych SKwP Anetą Lech.

 

Spotkanie Komisji Biur Rachunkowych SKwP z przedstawicielami organizacji zrzeszającymi biura rachunkowe.

Z początkiem stycznia miało miejsce spotkanie Komisji Biur Rachunkowych SKwP z przedstawicielami organizacji zrzeszającymi biura rachunkowe.

Spotkanie miało na celu wstępne wypracowanie zasad współpracy wszystkich organizacji, w zakresie formy protestu i wyrażenia niezgody na dezinformację, oskarżanie księgowych i kadrowych o cały chaos wywołany wprowadzeniem Polskiego Ładu i prób jego aktualizowania. Na spotkaniu ustalono, że dla dobra księgowych i kadrowych, wszystkie organizacje będą działać razem. O wynikach współpracy będziemy informować na bieżąco na naszym fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/KomisjaBiurRachunkowych.SKwP

 

Apel organizacji zrzeszających biura rachunkowe

W imieniu wszystkich księgowych i kadrowych, organizacje zrzeszające biura rachunkowe przygotowały apel w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 stycznia 2022 r. Całą treść apelu prezentujemy poniżej.

Jubileusz 115 rocznicy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Z nowym rokiem rozpoczął się jubileusz 115 rocznicy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Gdańsku rozpoczął celebrację szampanem na Helu.

Natomiast Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Wielkopolski Oddział w Poznaniu, celebrował jubileusz 115 - lecia morsowaniem.

Konkurs "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 115 lat na szczycie"

Wraz z jubileuszem, ruszył konkurs, do którego udziału serdecznie zapraszamy. Inicjatorem konkursu jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Gdańsku. Wszelkie informacje o konkursie dostępne są w załączonej grafice.

 

Konkurs na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

Zapraszamy również do VIII edycji konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2022 r. Więcej informacji o konkursie dostępnych jest w grafice.

 

Strategia IFAC na rok 2022 i kolejne lata

"Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC, wraz ze swoimi organizacjami członkowskimi, w tym ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce będącym członkiem IFAC, ma służyć interesowi publicznemu, zwiększając znaczenie, reputację i wartość światowego zawodu księgowego..." - serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem, dostępnym w poniższej grafice.

Sylwia Rzepka, Sekretarz Komisji Biur Rachunkowych SKwP

 

Biuletyn informacyjny nr 1                        14 stycznia 2022

Podcast

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Małgorzata Pyrc serdecznie zaprasza Państwa do wysłuchania podcastu! Znajdziecie w nim Państwo wszystkie informacje, zaprezentowane w styczniowym biuletynie.

LINK do odsłuchania http://open.spotify.com/show/2KHxmHfsSVwQZbXGvqJYy3 lub kliknij w zdjęcie powyżej.

Wywiad Komisji Biur Rachunkowych w DTV24

W programie „Podatki Info", emitowanym przez Internetową telewizję DTV24, Aneta Lech – przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych SKwP (KBR) wraz z wiceprzewodniczącą Beatą Szlachetką, promowały misję i działalność Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z wywiadu można również dowiedzieć się więcej o pracach KBR oraz grupie wsparcia na Facebooku „Biura rachunkowe na zakręcie". Wywiad równolegle wyemitowała Telewizja Lubań. Zapraszamy do obejrzenia tego nagrania.

Nowe regulacje

Na stronie Wydawnictwa Rachunkowość (rachunkowosc.com.pl) zamieszczono wiele artykułów odnoszących się do Polskiego Ładu przygotowanych przez ekspertów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Zachęcamy do ich lektury – z pewnością pomogą rozjaśnić wiele niejasności, związanych z przepisami Polskiego Ładu.

Jednym z nich jest artykuł „Jak liczyć wynagrodzenie za grudzień 2021 wypłacane w styczniu 2022". Do ustalenia grudniowego wynagrodzenia, którego wypłata następuje w okresie od 1 do 10 stycznia 2022 r., należy zastosować zasady składkowo-podatkowe Polskiego Ładu, a wcale nie jest to takie łatwe. W artykule przedstawione są przykłady wyliczenia wynagrodzenia, uwzględniające PPK, ulgę dla klasy średniej, ulgę na dużą rodzinę, przy założeniu że pracownik złożył pracodawcy PIT-2 lub tego nie zrobił.

Jego treść jest dla Państwa bezpłatnie udostępniona do 20-go stycznia b.r.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

 

Szczególnie polecamy opublikowane na stronie Wydawnictwa Rachunkowość webinarium o uldze na terminal oraz podatniku bezgotówkowym, specjalnie przygotowany przez Leszka Lewandowicza – doradcę podatkowego, sekretarza Zarządu Głównego oraz Oddziału Wielkopolskiego SKwP.

Dostęp do webinarium w poniższym linku.

 

O najważniejszych konsekwencjach Polskiego Ładu Leszek Lewandowicz mówi również w wywiadach:

"Co oznacza Polski ład dla przedsiębiorców"

"Co oznacza Polski Ład dla księgowych"

Wycena usług księgowych

Z tematem Polskiego Ładu, bardzo mocno wiąże się wycena usług księgowych. O podnoszeniu cen usług księgowych w biurach rachunkowych rozmawiała w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Aneta Lech, doradca podatkowy, właścicielka biura rachunkowego LexAntis, przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych SKwP.

Podkreśliła, że w biurach rachunkowych pojawi się nowa usługa, polegająca na comiesięcznym ustalaniu wysokości składki zdrowotnej. Ustalenie wysokości składki zdrowotnej będzie wymagało indywidualnego podejścia do każdego przedsiębiorcy będącego podatnikiem PIT, a to znacząco wpłynie na podwyżkę cen w biurach rachunkowych. W związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu bardzo ważna okaże się weryfikacja umów z klientami, gdyż biura rachunkowe będą musiały zadbać o wyłączenie odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mają wpływu. Cały wywiad z Anetą Lech dostępny poniżej.

 

Dzień otwarty SKwP

Komisja Biur Rachunkowych SKwP w imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza właścicieli biur rachunkowych na dzień otwarty w SKwP!

Zachęcamy do bliższego poznania naszej organizacji, która na pewno może być dla Państwa dużym wsparciem w codziennej pracy zawodowej. Zorganizowaliśmy dla Państwa spotkanie integracyjne, na którym zostanie poprowadzony wykład dotyczący Polskiego Ładu, a także odbędzie się panel tematyczny związany z wyceną usług księgowych.

Uczestnicy spotkania będą mogli również zapoznać się z działalnością Klubu Biur Rachunkowych, prowadzących cykliczne spotkania integracyjno-merytoryczne, umożliwiające dyskusje oraz wymianę doświadczeń. Bezpłatne odczyty i prelekcje przeprowadzane przez ekspertów Stowarzyszenia pomagają nie tylko poszerzać wiedzę, ale także sprawnie dostosować się do błyskawicznie zmieniających się przepisów podatkowych.

„Dni otwarte SKwP” odbywają się w oddziałach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na terenie całego kraju. Najbliższe zaplanowano w Lublinie, Opolu, Legnicy, Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Włocławku.

O terminach będziemy informować na bieżąco na naszym fanpage na Facebooku „Komisja Biur Rachunkowych SKwP” oraz w grupie wsparcia „Biura rachunkowe na zakręcie”. Więcej o „Dniu otwartym SKwP” dowiecie się Państwo z wypowiedzi Anety Lech, doradcy podatkowego, właścicielki biura rachunkowego, przewodniczącej Komisji Biur Rachunkowych SKwP. Zapraszamy do obejrzenia.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

 

Poniżej znajdziecie również relacje z „Dni otwartych SKwP", które odbyły się w Warszawie, Bydgoszczy oraz Gdańsku.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia
Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia
Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Konferencja "Biura rachunkowe na zakręcie - kierunki rozwoju oraz nowe wyzwania"

Relacje z minionych „Dni otwartych SKwP" zamieszczone są w najnowszym wydaniu pisma "Świat Księgowych". Tam również znajdziecie relację z bardzo ważnej konferencji „Biura Rachunkowe na zakręcie – kierunki rozwoju oraz nowe wyzwania”,

zorganizowanej przez Komisję Biur Rachunkowych SKwP wspólnie z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

 

Na konferencji oprócz wykładów na temat Polskiego Ładu odbyły się dwa panele dyskusyjne.

Do pierwszego poprowadzonego przez Leszka Lewandowicza, zostali zaproszeni przedstawiciele administracji skarbowej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców i pracodawców. Celem panelu było uzyskanie opinii płynących z tych środowisk na temat oczekiwań względem biur rachunkowych oraz otrzymanie informacji o przewidywanych konsekwencjach i ryzyku związanych z nieuregulowaniem zawodu księgowego. Wszyscy przedstawiciele panelu zgodnie przyznali, że zawód księgowego powinien zostać zdefiniowany, a działalność biur rachunkowych uregulowana. Pomimo, iż dostęp do zawodu mógłby zostać w jakimś stopniu ograniczony, to stanowi to przyszłość, w której prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych zostanie powierzone osobom kompetentnym i odpowiedzialnym. Ważnym elementem wybrzmiałym w tym panelu była również etyka zawodu.

Do drugiego panelu prowadzonego przez Anetę Lech, zostali zaproszeni przedstawiciele najważniejszych organizacji zrzeszających biura rachunkowe, czyli przedstawiciele Krajowej Izby Biur Rachunkowych, Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych oraz Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych. Celem panelu było zobrazowanie potrzeb związanych z uregulowaniem działalności biur rachunkowych oraz przedstawienie oczekiwań wobec rządu i biznesu. Debata miała również na celu pokazanie, z jakimi problemami obecnie borykają się biura rachunkowe. Była to pierwsza takiego typu inicjatywa, gdzie oficjalnie w debacie mogły wypowiedzieć się wszystkie organizacje, zrzeszające w swoich kręgach biura rachunkowe.

Bardzo interesujące były również, zaprezentowane przez Stanisława Hońko – wiceprezesa Zarządu Głównego oraz prezesa Oddziału Okręgowego w Szczecinie SKwP, wstępne wyniki ankiety dla przedsiębiorców, które jednoznacznie pokazały, że przedsiębiorcy widzą silną potrzebę regulacji zawodu księgowego oraz uregulowania działalności biur rachunkowych. Potwierdzają one również ubiegłoroczne wyniki badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie, gdzie aż 85% właścicieli biur rachunkowych opowiedziało się za zdefiniowaniem zawodu księgowego.

Przez całą konferencję przewijała się idea księgowego, jako architekta bezpiecznego biznesu. W 2022 roku Stowarzyszenie rozpoczęło jubileusz 115. rocznicy powstania organizacji społeczno-zawodowych w Polsce, który Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłosił „Rokiem księgowego”.

 

 

Poniżej znajduje się podcast z Anetą Lech dotyczący konferencji oraz krótką relację zdjęciową z tego wydarzenia.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

 

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Jeżeli za każdym razem nie chcecie uiszczać opłaty skarbowej za pełnienie funkcji pełnomocnika, to warto zgłosić ten fakt do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Słuchując podcastu z Anetą Lech, poszerzycie swoją wiedzę na ten temat.

Certyfikowany Ekspert Usług Księgowych (CEUK)

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Na początku grudnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane dla grupy CEUK.

Przejście przez niejasności związane z Polskim Ładem przeprowadził Leszek Lewandowicz. Spotkania dla grupy CEUK w Oddziale Wielkopolskim Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Poznaniu odbywają się cyklicznie w systemie hybrydowym. Dzięki temu większa liczba uczestników może wziąć w nich udział. Mająca tam miejsce wymiana myśli oraz doświadczeń, stanowi ogromne znaczenie w zawodzie księgowego.

Jeżeli jednak do tej pory nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć, czym tak naprawdę jest certyfikat CEUK, zachęcam do przeczytania poniższego artykułu.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Spotkanie w Ministerstwie Finansów

Dzięki zaangażowaniu Jerzego Konieckiego, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, organizacje zrzeszające biura rachunkowe spotkały się 13 września z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim i dyrektorem Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Aleksandrem Łożykowskim.

Spotkanie dotyczyło dwóch zagadnień:

 • zdefiniowania roli i funkcji biur rachunkowych
 • wstępnych zasad postępowania przy wdrażaniu w życie nowych unormowań prawnych i organizacyjnych, w tym Polskiego Ładu oraz rozwiązań cyfrowych takich jak Portal e-Urząd Skarbowy.

To było pierwsze takie spotkanie w Ministerstwie Finansów, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszających biura rachunkowe.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

 

Na zdjęciu w składzie od lewej:

 • Anna Wiśniewska ze Stowarzyszenia Współpracujących Biur Rachunkowych
 • Jolanta Kryniger z Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych
 • Aneta Lech z Komisji Biur Rachunkowych przy SKwP
 • Beata Boruszkowska z Krajowej Izby Biur Rachunkowych

Jubileusz 90-lecia istnienia Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu

W październiku odbyła się również uroczystość jubileuszu 90-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, podczas której wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył honorowe odznaczenia. Za całokształt działalności zawodowej i społecznej, a w szczególności za znaczący wkład w promowaniu wielkopolskiej organizacji księgowych oraz popularyzację zawodu księgowego i zawodów pokrewnych związanych z rachunkowością, otrzymali je:

- Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego oraz Wielkopolskiego Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

- Mariusz Noworyta, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Podczas jubileuszu Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wręczyło również statuetkę Honorowego Hipolita, którą otrzymał Grzegorz Bosy, wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego, oraz Srebrny Medal, który otrzymał Mariusz Noworyta, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego, za krzewienie idei pracy organicznej.

Wszystkim odznaczonym osobom składamy najserdeczniejsze gratulacje. Relację z wydarzenia znajdziecie poniżej.

Kurier Etyki

Zachęcamy również do przeczytania "Kuriera Etyki", w którym znajdują się zaskakujące wyniki badań, dotyczące biur rachunkowych. Etyka w zawodzie księgowego jest bardzo ważna, a Stowarzyszenie Księgowych w Polsce bardzo mocno ją promuje. Z Kuriera etyki dowiemy się również, że Stowarzyszenie zainicjowało działalność Kolegium Rzeczników Zawodowej Etyki w Rachunkowości, czyli forum współpracy osób, które pragną działać wspólnie z Komisją Etyki. Ważną rzeczą jest również to, że od 2022 r, będą odbywały się debaty o etyce.

O terminach zaplanowanych debat Stowarzyszenie Księgowych w Polsce będzie Was informować na bieżąco.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia