OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Informacje

 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia w PZU

  Zarząd Główny SKwP podpisał umowę z PZU S.A., na mocy której członkowie Stowarzyszenia posiadający biura rachunkowe lub będący księgowymi na etacie, mogą ubezpieczyć swoją odpowiedzialność cywilną zawodową na preferencyjnych warunkach.

 • KURS W RAMACH OBLIGATORYJNEGO DOSKONALENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 • Zakończył się XXII Krajowy Zjazd Delegatów SKwP

  XXII Krajowy Zjazd Delegatów SKwP obradował w dniach 24-25 czerwca 2019 r. w Jachrance. Wybrano na nim nowe władze naczelne Stowarzyszenia na kadencję 2019-2022. Prezesem Zarządu Głównego został Jerzy Koniecki (O/Okręgowy w Warszawie), wiceprezesami: Teresa Cebrowska (O/Dolnośląski we Wrocławiu) i Stanisław Hońko (O/Okręgowy w Szczecinie), sekretarzem Leszek Lewandowicz (O/Wielkopolski w Poznaniu), a skarbnikiem Bożena Wilk (O/Okręgowy w Łodzi).

 • Certyfikacja zawodu księgowego w "Rzecz o Prawie"

  Gościem programu Wojciecha Tumidalskiego #RZECZoPRAWIE była dr Teresa Cebrowska - wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Rozmawiano m.in. o certyfikacji zawodu księgowego SKwP, kształceniu w zawodach związanych z rachunkowością, jak również o kwalifikacjach zgłoszonych do ZSK.

 • Zarządzanie obsługą spraw kadrowych wpisane do ZSK

  Zgłoszona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce kwalifikacja rynkowa "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” została włączona do zintegrowanego systemu kwalifikacji (obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” do ZSK - Monitor Polski "Dziennik Urzędowy RP" z 19 grudnia 2018 r., poz. 1237).

 • Księgowi w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości

  Członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz uczestnicy spotkania jednostek organizacyjnych SKwP 15 października 2018 r. w Poznaniu, podczas uroczystej sesji 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Rachunkowość i zawód księgowego w okresie 1918-2018, wysłuchali okolicznościowych wystąpień i przyjęli deklarację. Sesję zakończył koncert Polska pieśń romantyczna.

 • Rada Pracodawców rekomenduje szkolenia w certyfikacji zawodu księgowego

  Rada Pracodawców SKwP pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w trosce o wysokie kwalifikacje osób wykonujących zawody związane z rachunkowością. W 2016 r. Rada udzieliła rekomendacji szkoleniom prowadzonym na wszystkich czterech stopniach certyfikacji zawodu księgowego.

 • Certyfikowany specjalista usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych ... to osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie rachunkowości, podatków oraz organizowania usług księgowych.
 • Certyfikowanym ekspertem usług księgowych

  jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy
  i umiejętnościach w zakresie organizowania usług księgowych. Aby uzyskać tytuł musi, po spełnieniu określonych wymagań, odbyć szkolenie i zdać kończący go egzamin kwalifikacyjny.

 • Zostań Dyplomowanym Księgowym

  Dyplomowanym księgowym jest osoba o sprawdzonej oraz aktualizowanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie organizowania rachunkowości jednostek, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także prowadzenia gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych jednostki.

Aktualności

Czekamy na prace konkursowe

Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża się do dnia 30 grudnia 2019 r. termin nadsyłania prac na VI edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.
Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się tutaj...

więcej »

Więcej dla księgowych

Informujemy, że można już korzystać z „Serwisu informacyjnego dla członków SKwP". Aktualności. Co? Gdzie? Kiedy? Co nowego w prawie? Informacje ze świata. Nowości wydawnicze - to tylko niektóre informacje, jakie znajdą tam nasi członkowie. Strona logowania znajduje się pod adresem: https://czlonkowie.skwp.pl Każdy członek Stowarzyszenia loguje się własnymi danymi, podając jako login numer członkowski a jako hasło swoje nazwisko.
Zapraszamy do korzystania z Serwisu

więcej »

O e-rachunkowości i nie tylko

Ani e-rachunkowość, ani roboty nie zastąpią księgowych, nawet za 20 lat – przekonywali uczestnicy konferencji „Elektroniczne sprawozdania w rachunkowości”, którą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zorganizowało w Warszawie.

więcej »

Rozstrzygnięty 50. konkurs na najlepsze prace z rachunkowości

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji, przyznała nagrody i wyróżnienia w jubileuszowej 50. edycji konkursu.

więcej »

Internetowe zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Na portalu Biznes.gov.pl, prowadzonym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, udostępnione są m.in. e-usługi dla przedsiębiorców. Jedną z nich jest Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

więcej »

Opublikowany KRS nr 13

Zachęcamy do zapoznania się z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 22 maja 2019 r., poz. 60

więcej »

Już dziś wpisz do kalendarza!

I Ogólnopolska Konferencja Przedsiębiorców i Księgowych
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – organizacja o ogromnym dorobku i znaczeniu w środowisku księgowych, ciesząca się również zasłużonym uznaniem wśród przedsiębiorców, zaprasza w dniach 1-2 października 2019 r. na I Ogólnopolską Konferencję Przedsiębiorców i Księgowych pod hasłem „Poznajmy się"

więcej »

Ostatnie dni rejestracji!

Po raz pierwszy, w dniach 17-19 maja 2019 r., na kortach w Mysłowicach Wesołej odbędą się Tenisowe Mistrzostwa Polski Księgowych i Finansistów. Pod koniec tego dnia ustalany jest harmonogram gier na cały weekend, który będzie publikowany na stronie, a dodatkowo do uczestników będą rozsyłanie smsy. Zapisy do 15 maja!

więcej »

Jak zmiany wpływają na czas rozliczenia podatkowego

Gościem red. Anny Wojdy w programie "Rzecz o Prawie" (29.03.2019 r.) był Leszek Lewandowicz - doradca podatkowy, sekretarz Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Rozmowa dotyczyła zmian w podatkach dochodowych, m.in. dotyczących zasad rozliczania sprzedaży nieruchomości przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz dotyczących kosztów samochodów osobowych w działalności.

więcej »

Informacje ze świata

Księgowi w walce z korupcją

Ponad dwie trzecie (69%) z 176 krajów, ocenionych w rankingu Transparency International z 2016 r. w sprawie postrzegania korupcji, uzyskało poniżej 50 na 100 możliwych punktów (przy czym 0 punktów oznacza ekstremalną korupcję a 100 jej całkowity brak). Oczywiście, jest jakaś droga do rozwiązania problemu globalnej korupcji.

więcej »

Modele biznesowe o obiegu zamkniętym

W 2014 stwierdziłem, że gospodarka i modele biznesu o obiegu zamkniętym (z ang. circular economy) są kluczowe dla przeniesienia starego modelu gospodarki przemysłowej do XXI wieku, czyli dopasowania go do danych celów oraz umożliwienia reakcji na negatywny wpływ produkcji i konsumpcji na społeczeństwo i środowisko. Dzisiaj modele biznesowe o obiegu zamkniętym nie są normą, ale zaczynają stawiać wyzwania przed wieloma sektorami na całym świecie.

więcej »

Księgowi wobec naruszenia prawa i regulacji

Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji (Responding to Non-compliance with Laws and Regulations, NOCLAR) to międzynarodowy standard etyki dla zawodowych księgowych. Po raz pierwszy standard wyznacza ramy, którymi powinni kierować się księgowi, gdy dowiedzą się o potencjalnym czynie zabronionym, którego dopuścił się ich klient lub pracodawca.

więcej »

Co to jest NOCLAR - film

Jest to opracowany przez działającą przy IFAC Radę ds. Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych standard, który wszedł w życie 15 lipca 2017 r. NOCLAR określa sposób postępowania zawodowych księgowych wobec przypadków naruszenia przepisów prawa i regulacji.

więcej »

Księgowi a uczenie się maszyn

Obecnie pojawiło się wiele obaw i szumu wokół sztucznej inteligencji, i jej wpływu na księgowych. Według badań firmy Gartner, większość zastosowań sztucznej inteligencji osiąga szczyt „nadmuchanych oczekiwań”, co oznacza, że oczekiwania są wysokie i wiele technologii już nie radzi sobie z ich spełnieniem. Nie znaczy to jednak, że sztuczna inteligencja przepadnie. To oznacz, że zaczynamy przebijać się przez szum i planować realistyczne zastosowania dla sztucznej inteligencji. Część z nich będzie przydatna dla księgowych, a wiele zostanie wykorzystanych przez firmy, dla których pracujemy.

więcej »

Kluczowe umiejętności Księgowych - film

Tom Hood, dyrektor wykonawczy ze Stowarzyszenia Księgowych w Maryland mówi o najważniejszych umiejętnościach księgowych w dobie sztucznej inteligencji, robotów i uczenia się maszyn. Jaka umiejętność jest numerem jeden? Empatia i nawiązywania relacji, a kolejna to…współpraca.

więcej »

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE