Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest inicjatorem i wnioskodawcą pięciu – kluczowych dla księgowych i kadrowców – kompetencji, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2019 r. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce otrzymało uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych".

KADRY i PŁACE

KSIĘGOWOŚĆ