Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazali Grupą Gumułka – Euroedukacja Sp. z o.o. do pełnienia roli Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości (PZZJ) dla pięciu kwalifikacji rynkowych, dla których Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest instytucją certyfikującą (IC):