Kwartalnik to baza informacji na temat „uczenia się przez całe życie” oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ma na celu integrację wokół ZSK oraz IBE środowiska ekspertów zajmujących się rynkiem pracy i uczeniem się przez całe życie – naukowców, doradców zawodowych, specjalistów zajmujących się szkoleniami i HR oraz nauczycieli.

To także miejsce debaty publicznej oraz przestrzeń do przekazywania praktycznej wiedzy. Naszym celem jest informowanie o systemie oraz planach na przyszłość.

 

KWARTALNIK ZSK 4/2023

W numerze:

 • Profesjonalne kompetencje w sporcie
 • Czy Zintegrowany System Kwalifikacji jest szansą na profesjonalizację kompetencji trenerów i instruktorów w sporcie powszechnym?
 • Dlaczego Zintegrowany System Kwalifikacji jest w sporcie powszechnym taki ważny?
 • Profesjonalizacja umiejętności trenerskich w piłce siatkowej
 • Ustawa o ZSK „spadła nam z nieba”
 • Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie
 • Kwalifikacje wolnorynkowe w sporcie

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 3/2023

W numerze:

 • Kreujemy przyszłość
 • Kreujemy przyszłość. Współpraca z ZSK
 • Współpraca w ZSK
 • Współpraca między interesariuszami fundamentem funkcjonowania ZSK
 • Kwalifikacje rynkowe na straży bezpieczeństwa Polek i Polaków
 • Różne perspektywy współpracy w ZSK
 • 7 lat funkcjonowania ZSK – perspektywa instytucji certyfikującej
 • Wykorzystanie ZSK w kształceniu zawodowym w technikum
 • Pilotaż metod walidacji w branży beauty
 • Odkrywamy kompetencje didżeja
 • Efekt asesora
 • Uwarunkowania uczenia się w dorosłości. Raport z badania „Uczenie się dorosłych Polaków”

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 2/2023

W numerze:

 • Interesariusze ZSK –­ współpraca i komunikacja
 • Blaski i cienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – doświadczenia ministra we włączaniu kwalifikacji
 • Interesariusze ZSK – zmora ekspertów czy niezbędny komponent systemu?
 • Zdaniem instytucji certyfikującej
 • Sektorowe rady ds. kompetencji w praktyce
 • Zapewnianie jakości dla kwalifikacji rynkowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
 • Budowanie współpracy sektorowej ze środowiskiem doradców zawodowych
 • Obcy język polski? Oferta nauczania dla migrantów przymusowych z Ukrainy
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe (NUB)
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka
 • Zasoby cyfrowe dla kadr prowadzących walidację oraz dla kandydatów

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 1/2023

W numerze:

 • Przygotowanie do pracy w branży HGT – z perspektywy szkoły
 • Szanse dla rynku pracy to edukacja i różnorodność
 • Śmieci? Nie! Teraz jesteś zabawką!
 • Głos sektora
 • Kwalifikacje rynkowe na dobry start
 • Walidacja jako usługa dla imigrantów
 • Uwalniając społeczną energię
 • Rynek pracy – oczekiwania vs rzeczywistość
 • Jak miejsce pracy może sprzyjać uczeniu się?
 • Zmiana zawodowa

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 4/2022

W numerze:

 • Kwartalnik ZSK – dwa lata
 • Nowe kwalifikacje rynkowe w ZSK
 • Korzyści zwielokrotnione
 • Opis kwalifikacji – między drogą a celem
 • Kwalifikacje z kategorii studiów podyplomowych a ZSK
 • Jak opisać kwalifikację rynkową i zaprojektować dla niej walidację? Przewodnik
 • Opiekuję się… Pracuję?
 • Nawyk rozwoju – jak pozostać profesjonalistą w uczeniu
 • Walidacja kompetencji transwersalnych
 • Język ZSK – komunikatywność w różnych wymiarach

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 3/2022

W numerze:

 • Przedsiębiorczość to nie tylko własna firma
 • Czy przedsiębiorczość jest kluczową umiejętnością na rynku pracy?
 • Zdaniem ekspertów
 • Nowe wymiary przedsiębiorczości
 • Przedsiębiorczość jako cecha typów osób uczących się w dorosłości
 • Uczenie się w szkołach dla dorosłych. Odnoszone korzyści i motywacje „dojrzałych” uczniów
 • WY:MYŚL KWALIFIKACJĘ
 • Wspieranie umiejętności przedsiębiorczych
 • Przedsiębiorczość a kwalifikacje rynkowe
 • Ludzie ciekawi świata
 • Kiteboarding w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 2/2022

W numerze:

 • Technologia narzędziem, a nie celem
 • Cyfrowa Reindustrializacja
 • Wodorowe technologie przyszłości
 • Edukacja 4.0
 • Kwalifikacje rynkowe w służbie technologii
 • Sztuczna inteligencja w ZRK
 • Moje Portfolio
 • Mikropoświadczenia, czyli edukacja nie kończy się nigdy
 • Program P-TECH łączy biznes, edukację i rynek pracy
 • Robotyzacja wyzwaniem dla edukacji
 • Człowiek renesansu w dobie nowych technologii
 • IBE laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju!

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 1/2022

W numerze:

 • ZSK szansą dla wszystkich
 • Rozwój ZSK okiem liderów projektów
 • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – wszystko w jednym miejscu
 • Gdzie bije serce ZSK?
 • ZSK z perspektywy instytucji certyfikujących
 • Zewnętrzne zapewnianie jakości kwalifikacji rynkowej
 • Pomysł na jakość
 • Projektowanie walidacji w praktyce
 • Nowe kwalifikacje włączone do ZSK
 • 70 lat Instytutu Badań Edukacyjnych

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 4/2021

W numerze:

 • Co ma hokej do uczenia się przez całe życie?
 • Edukacja dorosłych nie kończy się na uczelni
 • Uczenie się przez całe życie
 • O uczeniu się przez całe życie warto rozmawiać już od przedszkola
 • Uczenie się w dorosłości może zmieniać życie
 • Lifelong learning jako filar strategii biznesowej
 • Dlaczego dorośli uczą się pozaformalnie?
 • Jak uczą się osoby dorosłe? Dobre praktyki edukacyjne
 • COVID, blask bitcoina a uczenie się przez całe życie
 • Model uczącej się osoby dorosłej w świetle zapisów ZSU 2030
 • Kwalifikacje w turystyce – pytania i odpowiedzi

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 3/2021

W numerze:

 • Sojusz dla kompetencji w budownictwie
 • Narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wspierające rozwój kluczowych sektorów gospodarki
 • Sektorowe rady ds. kompetencji w służbie Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji
 • Sektorowe ramy kwalifikacji ‒ doświadczenia zagraniczne
 • Sektorowe ramy kwalifikacji na rynku pracy
 • Od zawodu do kompetencji
 • Kompetencje pracowników w dynamicznie zmieniającej się branży motoryzacyjnej
 • Wpływ zmian w handlu na oczekiwane przez pracodawców kwalifikacje pracowników detalu i hurtu
 • Drinki ze słomką, czyli walidacje w okresie wakacyjnym
 • Kwalifikacje nowej generacji zasiliły Zintegrowany System Kwalifikacji

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 2/2021

W numerze:

 • Gruntowanie wiedzy – po co i dla kogo?
 • Kwalifikacje przeciwpożarowe realnym wsparciem bezpieczeństwa Polaków
 • Zintegrowany System Kwalifikacji spod znaku jakości i dialogu
 • W badaniach wypadamy źle, ale jest światełko w tunelu
 • Narzędzia pomocne przy opisywaniu kwalifikacji
 • Open Badges, czyli jak edukacja dogoni gospodarkę
 • Moja Walidacja kontra papier
 • ZSK rośnie w siłę. Kwalifikacji rynkowych stale przybywa
 • Czy dorośli się uczą? Pierwsze wnioski z badania IBE
 • Wręczono certyfikaty z branży ochrony przeciwpożarowej

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 1/2021

W numerze:

 • Regionalne Centra ds. ZSK. Innowacyjne rozwiązania w regionach
 • Badania zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności
 • Efektywna komunikacja, czyli jak powinna wyglądać strona IC
 • SRK – branżowe zastosowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji
 • Kwalifikacje rynkowe i wszystko, co trzeba wiedzieć, o ich opisywaniu
 • Stosowanie testów wiedzy w walidacji
 • Walidacja. Wielowymiarowe korzyści z finansowania potwierdzania „efektów uczenia się”
 • Kwalifikacje rynkowe szansą na zrównoważenie zapotrzebowania na kompetencje z obszaru TIK
 • Zintegrowany System Kwalifikacji – strategia dla rozwoju
 • 100 kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK

Czytaj >>>

KWARTALNIK ZSK 1/2020

W numerze:

 • Pomysł na biznes. Certyfikowanie kwalifikacji przyszłości
 • Wirtualny świat. Trzy kroki w kierunku nowej pracy
 • Zawody przyszłości. Nowe profesje już pojawiają się w Polsce
 • ZSK szansą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Inkubator Kwalifikacji. Rewolucyjny pomysł ekspertów IBE
 • Doradcy zawodowi mają nowe rozwiązanie. Oto Metoda Bilansu Kompetencji
 • Regionalni liderzy ds. ZSK wsparciem w kryzysie
 • Dla firm i pracowników, czyli ile kosztuje walidacja?
 • Idea uczenia się przez całe życie to odpowiedź na burzliwe czasy

Czytaj >>>