Kapituła Konkursu dokonuje oceny dylematów etycznych nadesłanych na konkurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
Ponadto Kapituła Konkursu współpracuje z pozostałymi komisjami Rady Naukowej i komisjami Zarządu Głównego.

 

Skład Kapituły Konkursu w kadencji 2023 – 2026

  1. prof. dr hab. Anna Karmańska – przewodnicząca 
  2. Stanisław Kozłowski
  3. Sebastian Kuś
  4. Małgorzata Małowińska
  5. dr Jan Piątek
  6. Grażyna Urbaniak
  7. Franciszek Wala