Komisja Etyki jest stałą komisją działającą przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja jest powoływana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.

Celem działania Komisji jest:

 • propagowanie zasad zawartych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”,
 • ocena przestrzegania przez sygnatariuszy zasad etycznych zawartych w Kodeksie,
 • oddziaływanie na eliminowanie czynów i zachowań niezgodnych z zasadami etycznymi.

Skład osobowy Komisji uwzględnia w szczególności przedstawicielstwo środowisk:

 • nauki rachunkowości,
 • praktyki rachunkowości (osób fizycznych wykonujących czynności z zakresu rachunkowości i dziedzin pokrewnych),
 • jednostek prowadzących rachunkowość,
 • jednostek świadczących usługi w zakresie rachunkowości.

W skład Komisji powoływani są w szczególności:

 • członkowie Stowarzyszenia,
 • przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenia.

Skład Komisji Etyki w kadencji 2023 – 2026

 1. prof. dr hab. Anna Karmańska – przewodnicząca
 2. Stanisław Kozłowski – członek
 3. Sebastian Kuś – członek
 4. Małgorzata Małowińska – członek
 5. dr Jan Piątek – członek
 6. Grażyna Urbaniak – członek
 7. Franciszek Wala – członek

Komisja działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji Etyki

close