W naszej czytelni znajdą Państwo publikacje na temat ekonomii, rachunkowości i nauk pokrewnych.

Z zasobów można skorzystać codziennie w godzinach 8.00-16.00, w Biurze Zarządu Głównego SKwP,

ul. Górnośląska 5, Warszawa, po uprzednim umówieniu się.

Kontakt: +48 22 583 49 42.

Zapraszamy!

Wyszukiwanie pozycji ⇒ klawisze ctrl+f

 

Imię i nazwisko autora Tytuł publikacji  Rok wydania
10 lat Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 2002
1907-1997 Rachunkowość Historia perspektywy 1997
20 lat Oddziału Okręgowego w Legnicy 2008
25 lat Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp. 1981-2006 2006
40 lat działalności edukacyjnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego 1999
40 lat działalności edukacyjnej COSZ 1999
Jemioło Tadeusz, Rojek Piotr red. 40 lat minęło... Katowice 1997
40 lat Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia 1997
Uryga Józef 40 lat Oddziału Okręgowego w Krakowie 1997
45 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oo w Toruniu 2005
Hancewicz Radosław 50 lat O/O w Białymstoku 2007
50 lat Oddział Dolnośląski we Wrocławiu 2007
Kosak Teresa, Piotr Nawrocki red. 50 lat Oddziału Kieleckiego 2007
50 lat Oddziału w Rzeszowie 2007
60 lat ruchu zawodowych księgowych na Wybrzeżu Gdańskim 1994
60-lecie Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 1948-2008 2008
65 lat organizacji księgowych na Lubelszczyźnie 1995
Tyrański Władysław 70 lat organizacji księgowych w Krakowie i Małopolsce 2007
75 lat organizacji księgowych na Lubelszczyźnie 2004
Kaliński Henryk 80 lat organizacji księgowych w Polsce 1988
90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1997
90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 2006
90-lecie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Zielonej Górze 1997
Accounting Standards 1989/90
Władysław Fałowski Radosław Ignatowski Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 2020
Władysław Fałowski Radosław Ignatowski Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego 2021
Akty prawne. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r. 2018
Akty prawne. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r. 2019
Akty prawne. Stan prawny na 1 stycznia 2020 r. 2020
Hejnar Jerzy Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały 2004
Hejnar Jerzy, Micherda Bronisław Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały 2001
Bednarski Lech Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 1998
Walczak Marian Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem 1992
Bednarski Lech Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym 1987
Gabrusewicz Wiktor Audyt sprawozdań finansowych 2010
Audyt wewnętrzny 2003
Piaszczyk Artur Audytor wewnętrzny 2003
Audytor wewnętrzny - spojrzenie praktyczne 2003
 Wiszniowski Edward Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu r 2009
Wiszniowski Edward Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informatycznego  systemu rachunkowego 2009
Badanie ewidencji zapasów materiałów i wyrobów 1972
Badanie rachunku kosztów 1970
Idzikowska Gabriela, Owczarek Zofia Badanie sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym 1998
Poupa Glilbert Badanie wyrywkowe - pobieranie prób 1997
Uryga Józef Bankowy plan kont 2000
Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, 1973 1974
Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo 1973 1974
Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo w latach 1966-1972 1984
Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo w latach 1966-1972 1984
Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo w latach 1974-1978 1986
Szychta Anna Bibliograficzne Calendarium rachunkowości w Polsce od XVI do XIX wieku 1989
Płowiec Urszula, Orłowicz Witold red. Bilans płatniczy Polski. Wyzwania i zagrożenia. 2006
Biuletyn jubileuszowy Zielona Góra 1972
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2000
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2004
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2004
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2001
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2001
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2001
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2002
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2002
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2002
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2002
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2003
Paryziński  Zdzisław Buchagalterskij uczet w polskoj narodnoj respublike 1975
Rowiński N.N. Budżet państwowy ZSRR 1951
Business administration in Central Europe: challenges, problems and opportunities 2006
Koźmiński Leon Ceny jednolite w handlu detalicznym 1946
CIT ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2011
CMA Learning system Exam review 2013, part I 2013
CMA Learning system, Exam Review, part II 2013
Czwarta Dyrektywa Siódma Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Komunikat Komisji Europejskiej 1998
Bień Witold Czytanie bilansu przedsiębiorstwa 1991
Das polnische Recht der Rechnungslegung und Prufung 1997
Fedak Zdzisław Długoterminowe umowy o roboty budowlane 2001
Dwadzieścia lat samorządu biegłych rewidentów 2012
Kosakowski Edward Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 2006
Kosakowski Edward Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 2008
Kosakowski Edward Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 2008 2008
Kosakowski Edward Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych w 2006 r 2006
Działalność oddziału w Polsce Ludowej 1969
Gregor Bogdan e-Commerce 2002
Anderko Jan Efekty ekonomiczne wynalazczości pracowniczej 1979
Jabłoński Mariusz Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy. 2009
Samuelson Paul Ekonomia 2012
Chołaj Henryk Ekonomia polityczna globalizacji 2003
Zawiślanska Izabela red. Ekonomia w zarysie, zbiór zadań z rozwiązaniami 2012
Zawiślińska Izabela red. Ekonomia w zarysie. 2011
red. Izabela Zawiślińska Ekonomia. Wybrane zagadnienia z mikro- i makroekonomi 2018
Dębski Stanisław Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 1998
Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania 2002
Pyka Irena, Pyka Jan Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 1997
Pyka Irena, Pyka Jan Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji 2002
Naumiuk Tadeusz Elementy rachunku kosztów 1995
Naumiuk Tadeusz Elementy rachunku kosztów na przykładzie przemysłu 1992
Encyklopedia podręczna - prawo na co dzień 1974
Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie i praktyce 2007
Anna Karmańska Etyka zawodowa w rachunkowości 2020
Europejska klasyfikacja działalności 1990
Kozłowska Hanna Europejski fundusz społeczny 2007-2013 2007
Kozłowska Hanna Europejski fundusz społeczny 2007-2013. Od projektu do audytu. 2008
Kołaczyk Zdzisław Ewidencja aktywów trwałych 2005
Kołaczyk Zdzisław Ewidencja aktywów trwałych 2007
Tatur S. Ewidencja środków trwałych przedsiębiorstwa przemysłowego 1950
Micherda Bronisław red. Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych. 2000
Dariusz Tadeusz Dziuba Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej 2001
Capiga Mirosława Finanse banków 2005
Dziawgo Danuta Finanse przedsiębiorstwa istota-narzędzia-zarządzanie 2011
Dziawgo Danuta Finanse przedsiębiorstwa istota-narzędzia-zarządzanie 2011
Ciupek Bożena Finanse publiczne 2006
Wala Franciszek Finanse zakładów ubezpieczeń 2001
Wala Franciszek Finanse zakładów ubezpieczeń 2005
Sawicki Kazimierz Formułowanie opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym 1998
Fundusz zakładowy, fundusz za osiągniecia ekonomiczne, fundusz premiowy 1961
 Wachowiak Piotr  red. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 2006
Wachowiak Piotr red. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 2006
Wachowiak Piotr Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 2006
Helin Ander, Kowalski Rafał red. Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych 2010
Global economy - how it works 2006
Global economy - how it works Defferent cases, different results 2006
Sentek Tadeusz Główne zasady księgowości 1947
Kotowicz-Jawor Joanna red. GOW - wyzwanie dla Polski 2009
Handbook of international education pronouncements 2010
Sojak Sławomir red. Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich 2011
Bień Witold Historia organizacji księgowych w Polsce 2007
Lubińska Hanna Import usług w polskim systemie podatkowym 2007
Troszczyński Tadeusz red. Indeks typowych dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1977
Indeks typowych księgowań dla jednostek budżetowych 1977
Indeks typowych księgowań dla organów finansowych 1977
Płoszajski Tadeusz red. Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych 1980
Gilewicz Bronisław red. Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw gospodarczych 1979
Czubryta Zygmunt red. Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw handlowych 1979
Troszczyński Tadeusz red. Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1978
Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1969
Troszczyński Tadeusz red. Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, I wydanie 1978
Majewski Jerzy Informatyka dla logistyki 2002
Kwasiborski Antoni Inne usługi biegłego rewidenta 1998
Inne usługi biegłego rewidenta, zasady formułowania dokumentów finalnych 2002
Jankowski Adam Instrumenty finansowe (wybrane zagadnienia) 2002
International GAAP 2010, volume 1 2010
International GAAP 2010, volume 2 2010
International GAAP 2013, I-III t. 2013
Śnieżek Ewa, Wiatr Michał Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych 2011
Lubińska Hanna, Małecki Paweł Inwestycje w podatkach i rachunkowości 2007
IX zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1965-1967 1968
Jednolity plan kont dla przedsiębiorstw państwowych 1949
Jaruga Alicja red. Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR 2005
Jubileuszowy rok 1907-1997 1997
Bień Andrzej, Bień Witold Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach 1991
Treter Jan Kalkulacja przemysłowa 1947
Sadowski Zdzisław red. Kapitał zagraniczny w Polsce 1999
Hejnar Jerzy, Micherda Bronisłąw Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki 2011
Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach Zarys historyczny 1997
Bandarzewski Kazimierz Kazusy prawo gospodarcze publiczne 1996
Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości t. I i II 2011
Kodeks Księgowego 2003
Bień Witold Komentarz do ramowego planu kont 1954
Komentarz do typowego planu kont 1959
Komentarz do typowego planu kont 1959
Kompendium terminów z zakresu finansów2011 19
Dworzecki Zbigniew red. Kontekst strategiczny 2011
Kalinowski Jacek Kontrakty długoterminowe w praktyce 2012
Kalinowski Jacek Kontrakty długoterminowe w praktyce 2012
Uryga Józef, Kośmider Aleksander Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie w warunkach reformy gospodarczej 1988
Paczuła Czesław kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania 2002
Paczuła Czesław Kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania 1997
Liberda Zofia Barbara red. Konwergencja gospodarcza Polski 2010
Krystyna Świderska Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny podmiotów 2018
Monika Chodoń Katarzyna Zasiewska Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów 2018
Gertruda Świderska Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów 2019
Winter E. Koszty własne przedsiębiorstwa przemysłowego 1952
 Katarzyna Ciupa Kryptowaluty w sprawozdaniu finansowym 2021
Doraczyński Jezry, Troszczyński Tadeusz Księgowi w Polsce 1965
Łukasik Ryszard Księgowość pojedyncza dóbr ziemskich w Polsce do XIX wieku jako środek kontroli, analizy i zarządzani 1962
Rudny Eugeniusz Księgowość przedsiębiorstw w budowie i zarządów inwestycji 1976
Kołaczyk Zdzisław Księgowość zarobkowa 2001
Kołaczyk Zdzisław księgowość zarobkowa 2005
Kołaczyk Zdzisław Księgowość zarobkowa (ewidencja wynagrodzeń) 2002
Krystyna Kubik Kultura menedżerska 2008
Kamiński Włodzimierz Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2000
Laureaci nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i ich wkład do nauki. 2000
Misterska-Dragan Barbara Leasing w księgach rachunkowych i jego prezentacja w sprawozdawczości 2006
Misterska-Dragan Barbara leasing w księgach rachunkowych i jego prezentacja w sprawozdawczości 2006
Skowroński Józef red. Leksykon rachunkowości polsko-angielsko-francusko-niemiecki 1992
Lista kontrolna informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z MSSF 2006
Rutkowski Krzysztof red. Logistyka on-line 2002
Mała encyklopedia ekonomiczna 1974
Mała encyklopedia ekonomiczna 1961
Skrzywan Stanisław red. Mała encyklopedia rachunkowości 1971
Skrzywan Stanisław red. Mała encyklopedia rachunkowości 1959
Skrzywan Stanisław red. Mała encyklopedia rachunkowości 1961
Skrzywan Stanisław red. Mała encyklopedia rachunkowości 1971
Kosakowski Edward Materialne prawo podatkowe 1997
Materiały dla biegłych księgowych 1965
Materiały dla biegłych księgowych 1977
Materiały dla biegłych księgowych, część I 1983
Materiały dla biegłych księgowych, część II 1983
Materiały dla biegłych księgowych, t. II 1981
Materiały dla biegłych księgowych, tom I 1981
Materiały dla głównych księgowych jednostek i zakładów budżetowych 1973
Materiały dla rewidentów 1974
Materiały na konferencję poświęconą pamięci prof. Stanisława Skrzywana 2003
Materiały na XV zjazd Delegatów 1991
Materiały z XIII krajowego zjazdu delegatów 1983
Materiały Zjazdowe O/O Warszawa 2007
Materiały zjazdowe za lata 1995-1998 1999
Members Handbook Accounting, Auditing and Reporting 1995
Members Handbook Constitutional, Ethical, Legal 1995
Peche Tadeusz Metody bilansowe jako podstawa systemów informatycznych gospodarki narodowej 1984
Fedak Zdzisław metody i technika rewizji sprawozdań finansowych 1998
Molenda Waldemar Międzynarodowe Standard Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2010
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 2009
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1994 1994
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999 1999
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001 2001
Jaruga Alicja red. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice 2004
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Podobieństwa i różnice MSR, US GAAP i polskie przepisy o rachunkowości 2002
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 1996 1996
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005 2005
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej Aneks 2003 2003
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Międzynarodowe wskazówki dotyczące praktyki rewizji fi 2001
Jaruga Alicja red. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004
Jaruga  Alicja Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 2009 najnowsze zmiany 2009
Kamela-Sowińska Aldona red. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej i MSR 2010
Jaruga Alicja Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne 2006
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 2 2005
Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005
Bednarska Hanna Mikroekonomia kurs podstawowy 2006
Molenda Waldemar MSR i MSSF zadania z rozwiązaniami 2010
MSSF 2007, cz. II 2007
MSSF 2007, t. I 2007
MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 4-Zapasy. Umowy o usługę. Rezerwy. Transakcje ze Sp. 2005
MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 5-Podatek dochodowy. Przychody. Rolnictwo. 2005
MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 6-Płatności w formie akcji własnych. Świadczenia pracownicze 2005
MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 7-Instrumwnty finansowe cz. I 2005
MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 9-Pozostałe zagadnienia sprawozdawczości finansowej 2005
MSSF w interpretacjach i przykładach, t.3 - Aktywa trwałe. Utrata wartości. Leasing. 2005
Frendzel Maciej, Ignatowski Radosław Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 2012
Juliusz Au Nauka rachunkowości do potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowanej [Złota Seria Rachunkowości Polskiej] 2018
Fiedor Bogusław, Hockuba Zbigniew red. Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności 2009
Jałowiecka-Madeja Sylwia Niefinansowe aktywa trwałe 2007
Jałowiecka-Madeja Sylwia Niefinansowe aktywa trwałe według międzynarodowych Standardów Rachunkowości 2007
Seredyński Roman Niefinansowe aktywa trwałe według międzynarodowych standardów rachunkowości 2007
Cebrowska Teresa red. Normy prawne i zawodowe rachunkowości 2000
Fedak Zdzisław Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta a MSRF 2003
Kisielewski Tadeusz Nowoczesne metody rewizji ksiąg i bilansów 1947
Kacymbekow, Szepel Nursułtan nazarbajew 2004
Płoszajski Tadeusz O czym informuje bilans przedsiębiorstwa budowlano-montażowego 1973
Bień Witold O czym informuje bilans przedsiębiorstwa przemysłowego 1970
Łukawer Edward O tych z najwyższej półki czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego 2008
Zieliński P. O zaciąganiu i określaniu wysokości zobowiązań pieniężnych 1950
Molenda Waldemar Obowiązki pracodawcy w związku z reformą ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 1999
Nowowiejska-Fedecka Joanna Obowiązki sprawozdawcze spółek giełdowych 1998
Zboińska Barbara, Lisowski Tomasz Obroty dewizowe jednostek gospodarczych 1991
Urbanowska-Sojkin Elzbieta Obrót gospodarczy Organizacja i technika 2001
Oddział łódzki w 40-leciu 1957-1997 1997
Tyrański Władysław red. Oddział Okręgowy w Krakowie Historia, ludzie, dokonania 2007
Oddział Okręgowy w Łodzi 50 lat działalności 2007
Oddział Wielkopolski w Poznaniu 70 lat działalności 2000
Brzezin  Włodzimierz Ogólna teoria współczesnej rachunkowości 2006
 Pollok Artur red. Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie- historia i teraźniejszość 2007
Sawicki Kazimierz Operatywna informacja o kosztach 1974
Sawicki Kazimierz Operatywna informacja o kosztach dla potrzeb zarządzania 1966
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniem - studium przypadków 1996
Krasiński Zdzisław Opowieść o 15-leciu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (1922-2007) 2007
Guzowski Tadeusz Organizacja ewidencji przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu 1965
Kwiatkowski Witold Organizacja i kontrola gospodarki kasowej w przedsiębiorstwie 1975
Kwiatkowski Witold Organizacja i kontrola gospodarki kasowej w przedsiębiorstwie 1968
Osiemdziesięciolecie ruchu społeczno-zawodowego księgowych w Warszawie oraz Trzydziestolecie działalności 1987
van Hulle Karel Perspektywy harmonizacji rachunkowości 1997
PIT ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2011
Elżbieta Młynarska -Wełpa Płace w praktyce 2019
red. Elzbieta Młynarska-Wełpa Płace w praktyce 2018
 Elżbieta Młynarska -Wełpa Płace w praktyce. Rozwiązania do zbioru zadań 2018
Elżbieta Młynarska -Wełpa Płace w praktyce. Rozwiązania do zbioru zadań 2019
 Elżbieta Młynarska -Wełpa Płace w praktyce. Zbiór zadań 2018
Elżbieta Młynarska -Wełpa Płace w praktyce. Zbiór zadań 2019
 Elżbieta Młynarska -Wełpa Płace w praktyce. Zbiór zadań z rozwiązaniami 2018
Kusak Aleksander Płynność finansowa analiza i sterowanie 2006
Kosakowski Edward Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej 2007
Kosakowski Edward Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej w 2009 roku 2009
Owoc Jerzy Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej 1998
Owoc Jerzy Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej 1998
Kosakowski Edward, Hrebin Ewa Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej oraz obowiązki płatników podatku dochodowe 2004
Kosakowski Edward Podatek dochodowy od osób fizycznych 2003
Kosakowski Edward Podatek dochodowy od osób fizycznych 1998
Kosakowski Edward Podatek dochodowy od osób fizycznych 1999
Mucha Monika Podatek od czynności cywilnoprawnych i inne podatki kosztowe 2005
Kosakowski Edward podatek od towarów i usług 2003
Kosakowski Edward Podatek od towarów i usług - konstrukcja i funkcjonowanie 2010
Kosakowski Edward Podatek od towarów i usług (VAT) po 1 maja 2004 r. 2004
Kosakowski Edward Podatek od towarów i usług VAT w 2006 roku 2006
Kosakowski Edward Podatek od towarów i usług VAT w 2009 roku 2009
podatek VAT po 5 latach obowiązywania nowej ustawy - mat. konferencyjne 2009
Podatki 2008/2009 2008
Podatki dochodowe 2010
Kozłowska Hanna Podatki dochodowe i VAT 2009
Kozłowska Hanna Podatki dochodowe i VAT, cz. I 2009
Beger Tomasz Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe 2011
Kosakowski Edward Podatki dochodowe w obrocie gospodarczym - wybrane zagadnienia 2010
Etel Leonard Podatki obciążające koszty działalności gospodarczej 2003
Kosakowski Edward Podatki pośrednie Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy oraz od gier w 2002 roku 2002
Kosakowski Edward Podatki pośrednie Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy oraz podatek od gier 1998
Kosakowski Edward Podatki pośrednie podatek od towarów i usług podatek akcyzowy oraz podatek od gier w 2002 roku 2002
Kozłowska Hanna Podatkowe aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych 2009
Kozłowska Hanna Podatkowe aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych 2010
Podręczna encyklopedia rachunkowości 1997
Wojtyła Jan red. Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej 2000
Dobrowolski Paweł Podstawy analizy finansów firm z ćwiczeniami w Excelu 1999
Messner Zbigniew Podstawy rachunkowości 2001
Messner Zbigniew, Pfaf Józef Podstawy rachunkowości 1998
Monika Chodoń Katarzyna Zasiewska Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne 2019
Monika Chodoń Katarzyna Zasiewska Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne 2020
Monika Chodoń Katarzyna Zasiewska Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne 2018
Katarzyna Zasiewska Podstawy rachunkowości z elementami prawa podatkowego - ujęcie praktyczne 2021
Katarzyna Zasiewska Podstawy rachunkowości z elementami prawa podatkowego - ujęcie praktyczne 2020
Katarzyna Zasiewska Podstawy rachunkowości z elementami prawa podatkowego - ujęcie praktyczne 2021
Sławomir Sojak Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami 2019
Sławomir Sojak Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami 2020
Sławomir Sojak Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Repetytorium i zadania 2019
Sławomir Sojak Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Repetytorium i zadania 2020
Mączyńska Elżbieta red. Poland's transition and its future 2009
Urszula Płowiec red. Polityka gospodarcza a rozwój kraju 2009
Polityka wschodnia 2006
Walińska Ewa red. Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości fin 2008
Gmytrasiewicz Maria red. Polska szkoła rachunkowości 2004
Mączyńska Elzbieta red. Polska transformacja i jej przyszłość 2009
Turakiewicz Janusz Polski słownik podatków i rachunkowości 2008 2008
Teofil Seifert Polskie bilansoznawstwo [Złota Seria Rachunkowości Polskiej] 2019
Krzywda Danuta Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową 2000
Remlein Marzena Połączenie i podział jednostek gospodarczych w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 2008
Malc Wiktor Pomiar poziomu kosztów w przemyśle 1969
Czerny Janusz red. Prace naukowe 2002
Śnieżek Ewa, Wiatr Michał Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych 2011
Benio Marek, Gnela Bogusława Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych. 2011
Wolanin Renata Prawo celne i podstawy podatku akcyzowego wydanie zaktualizowane 2011
Wolanin Renata Prawo celne o podstawy podatku akcyzowego 2009
Cecelski Tomasz Prawo celne oraz podstawy INTRASTAT, VAT i podatku akcyzowego 2009
Brol jan Prawo cywilne - wybrane zagadnienia 2007
Brol Jan Prawo cywilne, wybrane zagadnienia 2004
Maria Marek Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia 2020
Maria Marek Prawo cywilne. Wybrane zagadnienia 2018
Maria Marek Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia 2020
 Maria Marek Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia 2021
Maria Marek Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia 2018
Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej, orzecznictwo, t. III 2006
Brol Jan Prawo o działalności gospodarczej 1997
Prawo ochrony środowiska z praktycznym komentarzem 2008
Kosakowski Edward Prawo podatkowe i karne skarbowe - wybrane zagadnienia 2008
Krystyna Raczyńska-Styczek Prawo pracy 2019
Brol Jan Prawo przedsiębiorców - podstawy prawne działalności 2009
Brol Jan Prawo przedsiębiorców - podstawy prawne działalności gospodarczej 2004
Deliś Jan Problematyka prawa karno-skarbowego 2002
Jagieliński Marian Problemy ewidencji obrotu towarowego i rozrachunków z tytułu dostaw 1968
Uryga Józef, Kośmider Aleksander Problemy kontroli gospodarczej 1984
Problemy zarządzania: Finanse i rachunkowość zarządcza 2006
Problemy zarządzania: Jakościowe badania organizacji 2006
Problemy zarządzania: Zarządzanie i marketing w sektorze ochrony zdrowia 2006
Problemy zarządzania: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym 2006
Szurmach Wiesław Problemy zastosowania w ewidencji maszyn do księgowania ASCOTA 1970
Glinka Beata Projektowanie organizacji 2006
Brol Jan Propedeutyka prawa 2008
Brol Jan Propedeutyka prawa 2002
Skowroński J. red. prowadzenie i rewizja ksiąg rachunkowych przy technice komputerowej 1990
Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym 2005
Brol Jan Przedsiębiorcy Podejmowanie działalności gospodarczej ogólna charakterystyka 1999
Kamela-Sowińska Aldona red. Przedsiębiorstwo na wspólnym rynku europejskim 2006
Kwaśniak Robert Przepisy prawa celnego 2002
Agata Sajewicz Przychody ze sprzedaży 2020
Radosław Gasza, Ewa Sender, Wanda Wojas Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne I stopień certyfikacji – główny księgowy 2020
Radosław Gasza, Marcin Górski, Adam Kęsik, Marek Masztalerz, Małgorzata Mazurkiewicz, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne II stopień certyfikacji – główny księgowy 2020
Przykładowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2002 sporządzone zgodnie z MSSF 2002
Przykładowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe sporządzone zgodnie z MSSF 2004
Dzięgielewski Jan Rachunek i kalkulacja zasadnicze elementy 1948
Gertruda Świderska red. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 2004
Jaruga Alicja red. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 1998
Kamela-Sowińska Aldona red. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 2010
Sobańska Irena red. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 2003
Świderska Gertruda red. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 2008
Świderska Gertruda Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 2004
Micherda Bronisław Rachunek kosztów i wyników 2007
Micherda Bronisław Rachunek kosztów i wyników 2007
 Małgorzata Trentowska Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami 2018
Małgorzata Trentowska Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami 2020
Małgorzata Trentowska Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami 2021
Sojak Sławomir Rachunek kosztów-podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne 2010
Laszlo Lado Rachunek optymalnego zysku w przedsiębiorstwie 1970
Józef Pfaff Rachunkowość – podstawy 2018
Józef Pfaff Rachunkowość – podstawy. Zbiór zadań 2018
Popowska Ewa, Wąsowski Włodzimierz Rachunkowość bankowa 1995
Agnieszka Cicha Katarzyna Zasiewska Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne 2018
Agnieszka Cicha Katarzyna Zasiewska Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne 2020
Agnieszka Cicha Katarzyna Zasiewska Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne 2021
Agnieszka Cicha Katarzyna Zasiewska Rachunkowość dla samodzielnych księgowych - ujęcie praktyczne 2019
Gabrusewicz Wiktor Rachunkowość finansowa 2008
Gabrusewicz Wiktor  red. Rachunkowość finansowa 2008
Kęsik Adam Rachunkowość finansowa 2004
red. Waldemar Gos Rachunkowość finansowa 2018
Gabrusewicz Wiktor red. Rachunkowość finansowa cz. II 2005
Gabrusewicz Wiktor red. Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów 2011
red. Wiktor Gabrusewicz Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych 2018
Godlewska Jadwiga red. Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych. 2011
Cicha Agnieszka Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej 2011
Karmańska Anna red. Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń 2003
Dudek Józef, Messner Zbigniew Rachunkowość finansowa, cz. I 1997
Messner Zbigniew Rachunkowość finansowa, cz. I 2007
Gabrusewicz Wiktor red. Rachunkowość finansowa, cz. II 2006
red. Waldemar Gos Rachunkowość finansowa. Zbiór zadań 2018
Hass-Symotiuk Maria red. Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej 2006
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2007
Frendzel Maciej Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych 2010
Frendzel Maciej Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych 2010
Gabrusewicz Wiktor red. Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych. 2012
 Kamela-Sowińska Aldona red. Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej 2002
Małgorzata Wojtczak Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych 2019
Surdykowska Stanisława Rachunkowość międzynarodowa 1999
Wieczorek Ireneusz Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego 2001
Wieczorek Ireneusz Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego 2007
Matuszewicz Jan, Matuszewicz Piotr Rachunkowość od podstaw 1991
Micherda Bronisław Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł II Ewidencja środków pieniężnych rozrachunków i kapitałów 1997
Brol Jan Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł III Księgowość zarobkowa 1998
Kosakowski Edward Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł III Księgowość zarobkowa 1997
Kosakowski Edward Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł IV Księgowość materiałowa i towarowa 1997
Kołaczyk Zdzisław Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł V Ewidencja rzeczowych i fin. składników majątku trwałeg o 1997
Micherda Bronisław, Jaklik Andrzej Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł VI Ewidencja kosztów i produktów 1997
Micherda bronisław, Jaklik Andrzej Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł VII Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg 1997
Bień Witold red. Rachunkowość polska 1967
Czerny Janusz Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach 2006
Wielgórska-Leszczyńska Joanna rachunkowość w banku komercyjnym 1996
Janusz Czerny Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw 2008
Beniok Henryk red. Rachunkowość w gospodarce rynkowej nauka i praktyka 1997
Sobańska Irena red. Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym 2006
Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro 2007
Sojak Sławomir red. Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki 2011
Sojak Sławomit Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki 2010
Wojas Maria red. Rachunkowość z elementami etyki zawodowej. Zbiór zadań, 2011
Jaruga Alicja red. Rachunkowość zarządcza 2010
Świderska Gertruda red. Rachunkowość zarządcza 1997
Kmiotek Antoni red. Ramowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw 1952
Raport dotyczący przestrzegania Standardów i Kodeksów Rachunkowość i rewizja finansowa 2005
Śnieżek Ewa, Wiatr Michał Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej spraw. finansowej 2011
Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych 2012
Kamela-Sowińska Aldona Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa 1995
Rewizja finansowa p nowelizacji ustawy o rachunkowości 2004
Rewizja finansowa p wejściu Polski do Unii Europejskiej 2005
Rewizja finansowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej 2005
Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym 2010
Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym - materiały pokonferencyjne Jachranka 2009 2010
Fedak Zdzisław Rewizja rocznych sprawozdań finansowych, cz. II 1996
Krzywda Danuta red. Rewizja sprawozdań finansowych 2005
Krzywda Danuta red. Rewizja sprawozdań finansowych 2012
Krzywda Danuta Rewizja sprawozdań finansowych 2005
Paszer-Becker Irena Roczne sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej 1998
Kisielnicki Jerzy Rola technologii informacyjnej w doskonaleniu systemów zarządzania 2006
Borys Tadeusz red. Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju 2003
Rola, pozycja i odpowiedzialność biegłego rewidenta w Unii Europejskiej 1998
Olchowicz Irena, Tłaczała Agnieszka Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, zobowiązania warunkowe w rachunkowości i w pod 2009
Bień Witold Rynek finansowy 2003
Dziawgo Danuta Rynek finansowy 2012
Dziawgo Danuta Rynek finansowy - istota - instrumenty - funkcjonowanie 2007
Bień Witold Rynek papierów wartościowych 1992
Stanisław Rudolf red. Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju 2008
Ciupek Bożena, Famulska Teresa Sektor finansów publicznych. 2012
Remlein Marzena Skonsolidowane sprawozdania finansowe wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 2010
Karczykowski Alojzy, Borkowska Maria Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokumentowanie w praktyce 1996
Płoszajski Tadeusz red. Skorowidz Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych 1980
Skorowidz przepisów prawnych 1918-1992. 1992
Sojak Sławomir red. Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce 2007
Cicha Agnieszka Sporządzanie sprawozdania finansowego i zamknięcie ksiąg rachunkowych 2007
Świderski Jerzy Sprawozdania finansowe banków i instytucji finansowych 1998
Micherda Bronisław red. Sprawozdania finansowe i ich analiza 2005
Micherda Bronisław, Górka Łukasz Sprawozdania finansowe i ich analiza 2011
Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas Sprawozdania finansowe i ich analiza 2021
Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas Sprawozdania finansowe i ich analiza 2019
Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas Sprawozdania finansowe i ich analiza. Zbiór zadań 2019
Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas Sprawozdania finansowe i ich analiza. Zbiór zadań 2021
Lubińska Hanna Sprawozdania finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek 2004
Lubińska Hanna Sprawozdanie finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek 2006
Sprawozdanie ogólne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 1962 dla VI zjazdu delegatów 1963
Sprawozdanie ogólne z działalności Stowarzyszenia za rok 1963 dla VII zjazdu delegatów 1964
Sprawozdanie z XVII krajowego zjazdu delegatów 1999
Sprawozdanie za lata 1983-1986 1987
Sprawozdanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia za rok 1964 dla VIII zjazdu delegatów 1965
Płoszajski Tadeusz Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych 1998
Tendera Paweł Sprawozdawczość finansów w przedsiębiorstwie Sporządzanie, badanie, weryfikacja 1987
Micherda Bronisław red. Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki zmian. 2011
Micherda Bronisław red. Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego 2009
Szydełko Alfred Sprawozdawczy rachunek kosztów 2010
Stan i perspektywy rewizji finansowej, materiały pokonferencyjne, Jachranka 2012
Messner Zbigniew red. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t.I Koncepcje rachunkowości 2006
Messner Zbigniew red. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t.II Analiza standardów rachunkowości 2006
Messner Zbigniew red. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t.III Problemy rachunkowości zarządcze 2006
Brol Jan Status i ustawowe zadania biegłego rewidenta 2001
Wierzbiński Jerzy Statystyka opisowa 2006
Studia i materiały 2006
Bień Witold Stulecie warszawskich organizacji księgowych 2007
Ciupek Bożena System finansów publicznych 2008
Śnieżek Ewy red. System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku 2008
Dziedziczak Ignacy red. System rachunkowości wspomaganej komputerem 1999
Kowalik tadeusz Systemy gospodarcze, efekty i defekty reform i zmian ustrojowych 2005
Szumowski Jan, Bohdanowicz Witald Szczegółowa instrukcja kasowo-rachunkowa dla gmin wiejskich i miast niewydzielonych 1947
Kozłowski Tomasz Środki unijne i inne formy pomocy państwa w rachunkowości 2007
Lubińska Hanna, Kozłowski Tomasz Środki unijne i inne formy pomocy państwa w rachunkowości sprawozdawczości i podatkach 2007
Kozłowska Hanna, Panek Damian Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT 2010
Winiarska Kazimiera Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego 2005
Tomasz Lulek Teoretyczne podstawy księgowości kupieckiej [Złota Seria Rachunkowości Polskiej] 2020
Schaff Adam Teoria formacji społeczno-ekonomicznej 1949
Baka Władysław red. Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995. Studium monograficzno-porównawcze 1997
Transparency in Corporate Reporting 2003
Żor Andrzej Trzy pokolenia 2007
Typowy plan kont dla central zjednoczeń 1875
Typowy plan kont dla gospodarstw pomocniczych 1987
Typowy plan kont dla jednostek badawczych 1975
Typowy plan kont dla jednostek budżetowych 1988
Typowy plan kont dla małych organizacji społecznych 1975
Typowy plan kont dla organizacji społecznych 1975
Typowy plan kont dla państwowych biur projektów 1985
Typowy plan kont dla państwowych biur projektów 1975
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych 1976
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 1976
typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 1988
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego 1976
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1968
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1976
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1985
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw transportu samochodowego 1975
Typowy plan kont dla państwowych szkół wyższych 1988
Typowy plan kont dla szkół wyższych 1976
Typowy plan kont dla zakładów budżetowych 1987
Nowak Alojzy red. Umowa ubezpieczenia 2007
Anderko Jan Ustalanie efektów ekonomicznych wynalazczości pracowniczej 1973
Ustawa o rachunkowości po roku funkcjonowania 1996
Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 marca 2018 2018
Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2018
Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2019 2019
Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2020 2020
Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 25 listopada 2018 2018
Grzesikiewicz Zbigniew Utrata wartości aktywów kwalifikacja i wycena 2003
Jantoń-Drozdowska Elzbieta Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych u progu XXI wieku 2000
Jantoń-Drozdowska Elżbieta Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych u progu XXI wieku 2000
Vademecum biegłego księgowego 1965
Tymiński Stanisław Vademecum finansowe radnego 1988
Kosacka-Łędzewicz Dorota VAT po zmianach od 1 czerwca 2005 roku 2005
Turakiewicz Janusz oprac. VAT ustawa o podatku od towarów i usług 2011
VAT ustawa o podatku od towarów i usług 2011
Kasprzak tadeusz red. W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa 2006
Kozłowska Hanna Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym 2011
Fedak Zdzisław Wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłowym 1984
Wielka Encyklopedia Powszechna 1962
Krzywda Danuta Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym 2011
Wokół problemów kształcenia ustawicznego 1999
Majdziak Jerzy, Zaleski Andrzej Wpływ środowiska komputerowych systemów informacyjnych na ryzyko rewizyjne 2002
Wskazówki w sprawie badania zasadności założenia kontynuacji działalności przez jednostkę 1998
Współczesne problemy analizy ekonomicznej 2006
Współczesne problemy analizy ekonomicznej 2006
Jaruga Alicja red. Współczesne problemy rachunkowości 1991
Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948-2008 2008
Biadacz Renata red. Wybrane problemy teorii i praktyki rachunkowości 2009
Kądziołka Jerzy Wybrane tezy orzecznictwa z zakresu pracowniczej odpowiedzialności materialnej 1986
Ignatowicz Małgorzata, Kosakowski Edward Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego 2002
Kosakowski Edward, Ignatowicz Małgorzata Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego 2003
Edward Kosakowski Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego i karnego skarbowego 2006
Kosakowski Edward Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego i karnego skarbowego 2006
Klimas Romana red. Wybrane zagadnienia rachunkowości 1969
Brol Jan Wybrane zagadnienia z prawa pracy 2004
Kamela-Sowińska Aldona Wycena przedsiębiorstw i ich mienia 2006
Zadora Halina Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce 2005
Zadora Halina Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce 2010
Troszczyński Tadeusz Wykorzystanie rachunku kosztów do zarządzania 1987
Borowiecki Ryszard red. Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja 1999
Iskra Irena Wzorcowy plan kont 2009
X zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1968-1970 1971
XI zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1971-1973 1974
XII zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1974-1977 1978
XIII krajowy zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1978-1982 1983
XIV krajowy zjazd delegatów 1987
Kozak Piotr red. X-lecie Koła naukowego Rachunkowości 2009
XV krajowy zjazd delegatów 1991
XVI krajowy zjazd delegatów 1995
XVIII krajowy zjazd delegatów materiały zjazdowe 1999-2002 2003
XX lat działalności oddziału zielonogórskiego Stowarzyszenia Księgowych 1977
XXX-lecie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA 2008
 Jadwiga Godlewska Zaawansowana rach finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT 2018
Jadwiga Godlewska Zaawansowana rach finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT. 2019
Jadwiga Godlewska Zaawansowana rach finansowa z elementami sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego 2020
Jadwiga Godlewska Zaawansowana rach finansowa z elementami sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego 2021
Jadwiga Godlewska Zaawansowana rach finansowa z elementami sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego. Zbiór zadań 2020
Jadwiga Godlewska Zaawansowana rach finansowa z elementami sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego. Zbiór zadań 2021
Kamela-Sowińska Aldona red. Zaawansowana rachunkowość finansowa - wybrane zagadnienia, cz. I 2010
messner Zbigniew Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe 2010
Koc Stanisław, Waślicki Tadeusz Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego od 2002 roku 2001
Fedak Zdzisław Zakończenie badania sprawozdania finansowego 1998
Ciompa Paweł Zarys ekonometryi i teoryja buchalteryi 1910
Sowa Kazimierz Zarys nowoczesnych technik rachunkowości 1965
Gorczyńska Maria, Znaniecka Krystyna Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw 2008
Znaniecka Krystyna Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw 1997
Bień Witold Zarzadzanie finansami w przedsiębiorstwie 1992
Gorczyńska Maria Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2006
Gorczyńska Maria Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2008
Górczyńska Maria Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2006
Znaniecka Krystyna Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2001
Śliwa Jan, Hajduk-Popławska Krystyna Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 2006
Borowiecki Ryszard red. Zarządzanie procesowe 2011
Rokita Jerzy Zarządzanie przedsiębiorstwem 2003
Rokita Jerzy Zarządzanie przedsiębiorstwem 1997
Czerska Małgorzata red. Zarządzanie zasobami ludzkimi, cz. II 2011
Sowa Kazimierz Zasady kontroli ekonomicznej 1950
Fedak Zdzisław red. Zasady prowadzenia rachunkowości w krajach zachodnich 1989
Lulek Tomasz Zasady rachunkowości kupieckiej, cz.I wiadomości podstawowe 1939
Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu główny księgowy 2018
Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu księgowy 2018
Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu księgowy 2019
Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości 2019
Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości 2018
Zbiór przykładowych zadań na egzamin w obrębie zawodu specjalista ds. rachunkowości 2018
Grzesikiewicz Zbigniew, Molenda Waldemar Zbiór zadań dla słuchaczy kursów przygotowujących się do egz. na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 2002
Matuszewicz Jan Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 1999
Monika Chodoń Katarzyna Zasiewska Zbiór zadań z podstaw rachunkowości – ujęcie praktyczne 2018
Monika Chodoń Katarzyna Zasiewska Zbiór zadań z podstaw rachunkowości – ujęcie praktyczne 2019
Monika Chodoń Katarzyna Zasiewska Zbiór zadań z podstaw rachunkowości – ujęcie praktyczne 2020
Katarzyna Zasiewska Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z elementami prawa podatkowego – ujęcie praktyczne 2020
Katarzyna Zasiewska Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z elementami prawa podatkowego – ujęcie praktyczne 2021
Katarzyna Zasiewska Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z elementami prawa podatkowego – ujęcie praktyczne 2021
Kęsik Adam Zbiór zadań z rachunkowości 2007
Kęsik Adam Zbiór zadań z rachunkowości do szkolenia samodzielnych księgowych 2002
Małgorzata Trentowska Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami 2020
Małgorzata Trentowska Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami 2021
 Małgorzata Trentowska Zbiór zadań z rachunku kosztów, podstaw rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami 2018
Jadwiga Szczotka Zbiór zadań z zaawansowanej rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej i technologii IT 2018
Jadwiga Szczotka Zbiór zadań z zaawansowanej rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej i technologii IT 2020
Jadwiga Szczotka Zbiór zadań z zaawansowanej rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej i technologii IT 2021
Agnieszka Cicha Katarzyna Zasiewska Zbiór zdań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne 2018
Agnieszka Cicha Katarzyna Zasiewska Zbiór zdań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne 2019
Agnieszka Cicha Katarzyna Zasiewska Zbiór zdań z rachunkowości dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne 2021
Kęsik Adam Zestaw ćwiczeń z rachunkowości do modułów I-VII 1999
Malc Wiktor red. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 1977
Malc Wiktor red. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 1978
Surdykowska Stanisława red. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 1985
Buk Halina red. Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości 2009
Kostur Maria red. Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości 2009
Kosakowski Edward, Hrebin Ewa Zmiany w 2002 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz w podatku od towar 2002
Mucha Monika Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w 2005 roku 2005
Sopoćko Andrzej red. Zrównoważony wzrost gospodarczy. Rola polityki finansowej. Polska droga do euro 2006
Kozłowska Hanna Zwrot podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej 2010
close