Wydarzenie skierowane było do dwóch grup zawodowych ściśle na co dzień ze sobą współpracujących, ale nie zawsze rozumiejących i doceniających punkt widzenia drugiej strony, czyli do przedsiębiorców i księgowych.

Głównymi tematami konferencji były wzajemne potrzeby środowiska przedsiębiorców i księgowych, możliwości ich racjonalnego współdziałania oraz sposoby rozwiązywania problemów pojawiających się w ich wzajemnej współpracy, a także najnowsze zmiany w przepisach związanych z podatkami i rachunkowością.

Mamy nadzieję, że konferencja ta zapoczątkowała spotkania przedsiębiorców i księgowych, a jej kolejne edycje znajdą stałe miejsce w kalendarzu obu grup zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, przygotowanymi przez prelegentów oraz relacjami z wydarzenia.

Galeria (foto: Wojtek Górski)