EFAA

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce od 1996 r. współpracuje z Europejską Federacją Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA) z siedzibą w Brukseli (członkostwo w latach 1996–2015). EFAA jest organizacją działającą na forum europejskim na rzecz reprezentowania interesów księgowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i ich klientów. EFAA utrzymuje kontakty z Komisją Europejską i innymi europejskimi instytucjami, a także wpływa na procesy legislacyjne i regulacyjne, aby uwzględnione były interesy MŚP.