Zapraszamy do obejrzenia filmów na temat dylematów etycznych:

  1. Czy to na pewno dobry plan???
  2. Gospodarka odpadami
  3. Wsi spokojna, wsi wesoła…
  4. Poza kontrolą
  5. Nowa posada


Filmy udostępnione dzięki uprzejmości Międzynarodowej Federacji Księgowej (IFAC).

Copyright ©  2009 by the International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved. Used with permission of IFAC.

Copyright ©  2009 International Federation of Accountants (IFAC). Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystano za zgodą IFAC.