Każda osoba zajmująca się rachunkowością, jak również jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym jej prowadzeniem i postępująca zgodnie z zasadami zawartymi w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości", może zostać jego sygnatariuszem. Ma prawo złożyć oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu kodeksu.

Oświadczenia te składa się do Zarządu Głównego Stowarzyszenia za pośrednictwem Oddziałów Okręgowych SKwP.

Po zarejestrowaniu oświadczenia stanie się sygnatariuszem kodeksu. Uzyska wówczas prawo do informowania o tym fakcie swoich partnerów i klientów, dla których bycie sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości" będzie rękojmią rzetelnego i etycznego działania.

Oświadczenia nie składają członkowie zwyczajni oraz zwyczajni-dyplomowani księgowi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którzy są sygnatariuszami kodeksu z racji członkostwa w SKwP.

Zachęcamy do zapoznania się z „Kodeksem zawodowej etyki w rachunkowości" i zostania jego sygnatariuszem.

close