„Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) został przetłumaczony na język polski przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, członka IFAC od 2001 r. i jest udostępniony przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w porozumieniu z PIBR”.

 

close