VIII edycja konkursu

Kapituła Konkursu Rady Naukowej SKwP na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną i punktacją opracowań, uzyskaną po pierwszej i drugiej recenzji, przyznała następujące nagrody:

 • nagrodę I stopnia dla pań Amelii Niezgody, Adrianny Pietryki, Dominiki Tarabasz, Karoliny Tusień oraz Anny Wojtaś, pt.: Ploteczki przy kawie,
 • nagrodę II stopnia dla pań Sylwii Rzepki, Anity Tomaszewskiej oraz Janiny Pokazki, pt.: Dylematy etyczne o polskim ładzie,
 • wyróźnienie dla pani Aleksandry Pszuk, pt. "Roboksięgowość".

Z radością informujemy, iż w dniu 13 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 8. edycji Konkursu na najlepsze opracowanie dylematów etycznych, który prowadzony jest pod auspicjami Rady Naukowej SKwP.
8. edycja konkursu przyniosła nowe opracowania, które – mamy taką nadzieję – urozmaicą nasz Bank dylematów etycznych i dobrze będą służyć wszystkim tym, którzy pragną tą formą materiałów edukacyjnych wzbogacać swoją pracę i w ten – lub inny preferowany – sposób realizować wspólną misję zarażania wartościami etycznymi.
Uroczystość swoją obecnością uświetnił Prezes ZG SKwP Jerzy Koniecki oraz prof. dr hab. Zbigniew Luty, przewodniczący Rady Naukowej SKwP. Obecni byli również wszyscy Członkowie Kapituły Konkursu.

Gratulujemy i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnym IX konkursie!

 

VII edycja konkursu

Kapituła Konkursu RN SKwP na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości po zapoznaniu się z oceną i punktacją opracowań, uzyskaną po pierwszej i drugiej recenzji, przyznała następujące nagrody:

 • nagrodę II stopnia dla pani Sylwii Rzepki za opracowanie pt.: „Bożonarodzeniowy „prezent”;
 • nagrodę II stopnia dla pani Kamili Rzepki za opracowanie pt.: „Fikcyjne dane w raportach – wizerunek firmy”;
 • nagrodę III stopnia dla Pani Anety Prostak-Motyl za opracowanie pt.: „Nasz klient – nasz Pan?”;
 • wyróżnienie dla Pani Aleksandry Prus za opracowanie (w formie pracy dyplomowej) pt.: „Etyka w rachunkowości”.

Wobec zaistniałej rzeczywistości ogłoszenie wyników ww. laureatom nastąpiło w dniu 9 czerwca 2021 r. w formie zdalnej.

 

VI edycja konkursu

Kapituła Konkursu Rady Naukowej SKwP na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości, po zapoznaniu się z oceną i punktacją opracowań, uzyskaną po pierwszej i drugiej recenzji, przyznała następujące nagrody:

 • nagrodę I stopnia otrzymały Klaudia Andraszak i Dominika Kowańda za opracowanie Kalos Kagathos w rachunkowości – anachronizm czy niedościgły ideał,
 • nagrodę II stopnia – Mariusz Sobkowiak za opracowanie Decydujący podpis.

Wobec zaistniałej rzeczywistości rozdanie nagród laureatom nastąpi w terminie późniejszym.

 

V edycja konkursu

W wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji Kapituła Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznała:

 • nagrodę pierwszego stopnia – Monice Piątkowskiej za opracowanie pt.: „Ambaras mechanika”,
 • nagrodę drugiego stopnia – Mariuszowi Sobkowiakowi za opracowanie pt.: „Tylko jeden telefon” czyli przetwarzanie danych w pracy księgowego,
 • nagrodę trzeciego stopnia – Małgorzacie Garstce za opracowanie pt.: „Przyjaciółko, pomóż mi”,
 • wyróżnienie w formie dyplomu – Sylwii Ozga za opracowanie pt.: „Dylematy księgowej. Księgować czy nie księgować? Zgodnie z prawem czy według wytycznych Prezesa”,
 • wyróżnienie w formie dyplomu – Mariuszowi Sobkowiakowi za opracowanie pt.: „Optymalna decyzja”.

Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło 13 czerwca  2018 r. na uroczystym posiedzeniu w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

IV edycja konkursu

Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała:

 • nagrodę I stopnia dla pana Mariusza Sobkowiaka za opracowanie pt.: „Pro Publico Bono  - Rachunkowość a etyka w organizacjach pożytku publicznego”,
 • jedną nagrodę II stopnia  dla pani Anny Puszcz i pana Filipa Garbacza za opracowanie pt.: „Koszty dynamicznego rozwoju”,
 • jedno wyróżnienie dla pana Macieja Bogacza za opracowanie pt.: „Kreatywna”. Gmina krok od upadku”.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło w dniu 4 lipca  2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

III edycja konkursu

Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała:

- nagrodę I stopnia panu Krystianowi Groniowi  za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Mieć czy być. Kiedy księgowy staje przed wyborem: lojalność wobec pracodawcy, czy postępowanie zgodne z własnym sumieniem”,
- dwie równorzędne nagrody II stopnia za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej :
· panu Adamowi Dwornikowi i panu Marcinowi Flotyńskiemu za opracowanie pt.: „Toksyczne opcje – manipulacja czy spekulacja”
· panu Stanisławowi Tymińskiemu za opracowanie pt.: „Odpisy aktualizujące wartość należności”,
- nagrodę III stopnia pani Monice Szczepaniak za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Etyczne postępowanie ponad wszystko”,
- siedem wyróżnień w formie dyplomów za opracowania dylematów etycznych w formie opisowej:
· pani Lucynie Braun – Karp za opracowanie pt.: „Presja na wynik”,
· panu Mariuszowi  Drozdowi za opracowanie pt.: „Pęd do kariery”,
· pani Małgorzacie Garstce za opracowanie pt.: „Stara wizytówka”,
· panu Sebastianowi Kusiowi za opracowanie pt.: „Skok na szkolną kasę”,
· pani Annie Papis za opracowanie pt.: „Pani Zofio zechce pani zostać jeszcze chwilę”,
· pani Beacie Secie  za opracowanie pt.: „ Co dalej…..”,
· panu Tomaszowi Talarowi za opracowanie pt.: „Koleżanka po fachu”.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło w dniu 30  czerwca 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecni na nim: Franciszek Wala - prezes ZG SKwP, prof. Zbigniew Luty - przewodniczący  Rady Naukowej SKwP, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki, członkowie Kapituły Konkursu oraz laureaci.

 

II edycja konkursu

Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2012 r. uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała:

 • nagrodę I stopnia pani Paulinie Kocińskiej za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Obrót bezdokumentacyjny";
 • nagrodę II stopnia Zespołowi autorskiemu w składzie: pan Seweryn Rachwalski i pan Krzysztof Olech za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Sumienny księgowy";
 • nagrodę III stopnia pani Marcelinie Słabiszewskiej za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Etyka czy praca - pracownik z dylematem";
 • wyróżnienie dyplomami i nagrodami rzeczowymi w postaci książek Zespołowi autorskiemu w składzie: pani Adriana Neuwerth i pani Natasza Sikora za duży wkład pracy w opracowanie pt.: „Programy lojalnościowe problemem ewidencyjnym przedsiębiorstw oraz dylematem etycznym jego księgowych";

dyplomy uznania dla:

 • pani Joanny Gajewskiej za pracę pt.: „ Kumpel",
 • pana Pawła Tomków za pracę pt.: „Witam Panie Nowak",
 • pani Marioli Świebody za pracę pt.: „Przestroga dla pazernych",
 • pani Natalii Dudy za pracę pt.: „Sumienie prezesa",
 • pani Joanny Pyrc za pracę pt.: „Trudne wybory właścicieli - czy człowiek jest najważniejszy".

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło 3 lipca 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce. Obecni na nim byli prof. Zbigniew Messner - prezes ZG SKwP, Franciszek Wala - wiceprezes ZG SKwP, prof. Zbigniew Luty - przewodniczący  Rady Naukowej SKwP, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki oraz laureaci.

 

I edycja konkursu

Członkowie Kapituły Konkursu jednogłośnie przyznali nagrody w konkursie na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości, które otrzymali:

 • Ilona Grzejszczak i Radosław Jurak - nagroda I stopnia za opracowanie dylematu etycznego w kategorii filmowo-opisowej.
 • Patrycja Zając - nagroda II stopnia za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej,
 • Anita Polewska i Ewa Maruszewska - dyplomy za duży wkład pracy w opracowania,
 • prof. dr hab. Anna Karmańska, dr Joanna Wielgórska-Leszczyńska, dr Jerzy Łopacki, dr Jan Piątek, dr Paweł Żuraw, Stanisław Kozłowski, Jerzy Majdziak, Rafał Wawrowski - dyplomy uznania za opracowania dylematów etycznych, przesłane przez członków Komisji Etyki, działającej przy Zarządzie Głównym SKwP i Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego,
 • Kazimierz Zadrożny z Oddziału Okręgowego SKwP w Kielcach (pośmiertnie) - dyplom uznania za opracowanie dylematu etycznego.

Wszyscy autorzy opracowań dylematów etycznych zostali ponadto uhonorowani traktatem o rachunkowości autorstwa Luca Pacioli „TRACTATUS XI de Computis et Scripturis". Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 18 stycznia 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecni na nim byli prof. Zbigniew Messner - prezes ZG SKwP, Franciszek Wala - wiceprezes ZG SKwP, prof. Zbigniew Luty - przewodniczący prezydium Rady Naukowej SKwP, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki i Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego oraz laureaci. Wszystkim zdobywcom nagród i wyróżnień gratulujemy! Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu.