Informujemy, że rozpoczęła się nowa edycja Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

Upowszechniając Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości Prezydium Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ogłasza z dniem 13 czerwca 2022 r. kolejną IX edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

Zadaniem Konkursu jest przede wszystkim pobudzanie inicjatywy do przygotowania i popularyzacji dylematów etycznych z zakresu rachunkowości a także poszerzenia Banku Dylematów Etycznych, opracowywanego przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, dla których problem etyki jest bardzo bliski.

Wskazówki i sugestie dla autorów opracowań dylematów etycznych znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce Etyka zawodowa - Konkurs...

Udział w konkursie daje szansę otrzymania nagrody pieniężnej lub rzeczowej, a także przyczynia się do kształtowania zasad i postaw etycznych w praktyce polskiej rachunkowości.

Zapraszamy!

Pozostałe aktualności