Kapituła Konkursu dokonuje oceny dylematów etycznych nadesłanych na konkurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
Ponadto Kapituła Konkursu współpracuje z pozostałymi komisjami Rady Naukowej i komisjami Zarządu Głównego.

Skład Kapituły Konkursu w kadencji 2019–2022:

1) prof. dr hab. Anna Karmańska – przewodnicząca,

2) mgr Stanisław Kozłowski,

3) mgr Sebastian Kuś,

4) mgr Małgorzata Małowińska,

5) dr Jan Piątek,

6) mgr Grażyna Urbaniak,

7) mgr Franciszek Wala.

 

Zapraszamy do udziału w IX edycji Konkursu – kliknij po więcej szczegółów.