Kwalifikacja rynkowa Koszt egzaminu* /w zł/
Wspomaganie obsługi procesów księgowych 886 zł
Obsługa procesów księgowych 1328 zł
Zarządzanie procesami księgowymi 1771 zł
Zarządzanie procesami płacowymi 1771 zł
Zarządzanie obsługą spraw kadrowych 1771 zł

* W kwocie opłaty egzaminacyjnej zawarta jest opłata manipulacyjna w wysokości 123 zł, przy czym zgodnie z par. 12 Regulaminu:

  1. Uczestnik, w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od daty egzaminu, zwolniony jest z konieczności powtórnej weryfikacji formalnej.
  2. (...)
  3. Opłata za egzamin określony w ust. 1 pomniejszana jest o opłatę manipulacyjną.
  4. Przystąpienie do ponownego egzaminu w okresie późniejszym od wymienionego w ust. 1, wymaga przeprowadzenia od początku całego procesu walidacji.

 

Inne opłaty Koszty /w zł/
Złożenie odwołania od wyników egzaminu 221 zł
Wydanie certyfikatu w języku angielskim 221 zł
Przedłużenie ważności certyfikatu** 354 zł

** Certyfikat jest ważny:

  • 5 lat od daty jego wystawienia dla kwalifikacji "Wspomaganie obsługi procesów księgowych"
  • 5 lat od daty jego wystawienia dla kwalifikacji "Obsługa procesów księgowych"
  • 3 lata od daty jego wystawienia dla kwalifikacji "Zarządzanie procesami księgowymi"
  • 3 lata od daty jego wystawienia dla kwalifikacji "Zarządzanie procesami płacowymi"
  • 3 lata od daty jego wystawienia dla kwalifikacji "Zarządzanie obsługą spraw kadrowych"