Skład Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2019 - 2022

1.    Ewa Komorowska – przewodnicząca
2.    Bożena Pustelnik – zastępca przewodniczącej
3.    Agnieszka Czarnecka – członek
4.    Jerzy Dopierała – członek
5.    Władysław Lis – członek
6.    dr Jadwiga Szafraniec – członek
7.    Aleksandra Grocholewska (Trawińska) – członek

Główna Komisja Rewizyjna  jest powołana  do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli działalności statutowej, gospodarczej i finansowej  Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności, celowości, rzetelności i gospodarności. Udziela także pomocy okręgowym komisjom  rewizyjnym  przy wykonywaniu ich działań kontrolnych.