Główna Komisja Walidacyjna  nadzoruje przebieg walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, dla których Stowarzyszenie Księgowych w Polsce uzyskało uprawnienia Instytucji Certyfikującej. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny.

Skład Głównej Komisji Walidacyjnej w kadencji 2019–2022:
Zdzisława Wołek – przewodnicząca
Jolanta Roszczyk – wiceprzewodnicząca
Włodzimierz Lurka – sekretarz
Mariusz Noworyta – członek
Paweł Przedpełski – członek

Komisja działa na podstawie Regulaminu Głównej Komisji Walidacyjnej.

Do podstawowych zadań GKW należy m.in. nadzór nad wewnętrznym systemem zapewniania jakości procesów walidacji dla kwalifikacji rynkowych oraz przygotowanie i prowadzenie elektronicznej bazy egzaminatorów.