Okręgowy Sąd Koleżeński jest jednym z organów okręgowych władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów. Okręgowy sąd koleżeński wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę. Liczbę wybieranych członków okręgowego sądu koleżeńskiego określa uchwała okręgowego zjazdu delegatów.

Okręgowy sąd koleżeński rozpatruje sprawy naruszenia prawa, statutu lub godności, zgłoszone przez organy lub członków Stowarzyszenia.