Komisja ds. Finansów jest stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja powoływana jest przez Zarząd Główny spośród członków Stowarzyszenia.

Skład Komisji ds. Finansów w kadencji 2023 – 2026

  1. dr Łukasz Górka – przewodniczący
  2. Jolanta Bocheńska – członek
  3. Stefan Czerwiński – członek
  4. Joanna Czyżycka – członek
  5. Grażyna Filipiak – członek
  6. Damian Kubiak – członek
  7. Małgorzata Sokół-Kreczko – członek

Komisja  działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji ds. Finansów i uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Komisji ds. Finansów jest opiniowanie i doradztwo w zakresie finansów na rzecz Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.