Rada Programowa Czasopisma Rachunkowość jest stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Skład Rady Programowej Czasopisma Rachunkowość w kadencji 2019-2022:

  • dr hab. Stanisław Hońko prof. US - przewodniczący
  • prof. dr hab. Zbigniew Luty – wiceprzewodniczący
  • Barbara Misterska-Dragan – sekretarz
  • Aneta Lech (Pożarowska) – członek
  • Leszek Lewandowicz – członek
  • Andrzej Netter – członek
  • prof. dr hab. Sławomir Sojak – członek

Rada działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Rady Programowej Czasopisma Rachunkowość uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Rady jest pełnienie funkcji inspirującej, opiniodawczej i doradczej na rzecz Czasopisma Rachunkowość wydawanego przez „Rachunkowość” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

close