Rada Programowa Czasopisma Rachunkowość jest stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Skład Rady Programowej Czasopisma Rachunkowość w kadencji 2023 – 2026

  1. prof. dr hab. Waldemar Gos – przewodniczący
  2. dr Małgorzata Kamieniecka – wiceprzewodnicząca
  3. dr hab. Konrad Grabiński, prof. UEK – sekretarz
  4. prof. dr hab. Zbigniew Luty – członek
  5. Sebastian Goschorski – członek
  6. Dorota Kania – członek
  7. Leszek Lewandowicz – członek
  8. Elżbieta Młynarska-Wełpa – członek

Rada działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Rady Programowej Czasopisma Rachunkowość uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Rady jest pełnienie funkcji inspirującej, opiniodawczej i doradczej na rzecz Czasopisma Rachunkowość wydawanego przez „Rachunkowość” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.