Rada Programowa Czasopisma Rachunkowość jest stałą komisją Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Skład Rady Programowej Czasopisma Rachunkowość w kadencji 2023 – 2026

  1. Waldemar Gos – przewodniczący
  2. Sebastian Goschorski – członek
  3. Konrad Grabiński – członek
  4. Małgorzata Kamieniecka – członek
  5. Dorota Kania – członek
  6. Leszek Lewandowicz – członek
  7. prof. dr hab. Zbigniew Luty – członek

Rada działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Rady Programowej Czasopisma Rachunkowość uchwał Zarządu Głównego.

Podstawowym zadaniem Rady jest pełnienie funkcji inspirującej, opiniodawczej i doradczej na rzecz Czasopisma Rachunkowość wydawanego przez „Rachunkowość” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.