Rada Naukowa jest stałym organem Stowarzyszenia.

Do głównych zadań Rady Naukowej należy:
Inicjowanie oraz prowadzenie badań w zakresie nauki i praktyki w dziedzinie finansów i rachunkowości.
Udział w opracowaniu programów nauczania rachunkowości, rewizji finansowej i finansów w szkołach średnich i wyższych.
Opiniowanie projektów i rozwiązań w zakresie rachunkowości, podatków i finansów.
Pomoc w organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu zainteresowania rachunkowością i finansami wśród uczniów średnich i wyższych szkół ekonomicznych.

Regulamin Rady Naukowej

Skład Rady Naukowej w kadencji 2019-2022

prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty – przewodniczący
prof. dr hab. Anna Karmańska – wiceprzewodniczący
dr Zdzisław Fedak – wiceprzewodniczący
dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UEW – sekretarz
dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK – członek
dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW– członek
dr hab. Jolanta Chluska, prof. PCz– członek
prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – członek
prof. dr hab. Jerzy Gierusz – członek
prof. dr hab. Waldemar Gos – członek
dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH– członek
prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – członek
dr hab. Wojciech A. Nowak, prof. UŁ– członek
dr hab. Józef Pfaff ,prof. UEK – członek
prof. dr hab. Wanda Skoczylas – członek
prof. dr hab. Sławomir Sojak – członek
dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ– członek
prof. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska – członek
prof. dr hab. Ewa Walińska – członek
dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH– członek

Rada Naukowa w kadencji 2019-2022 będzie pracować w następujących komisjach:

  1. Komisja ds. opiniowania projektów i przedsięwzięć z zakresu rachunkowości
  2. Komisja ds. rozwoju zawodów związanych z rachunkowością
  3. Komisja historii i praktyki rachunkowości w Polsce
  4. Komisja analizy finansowej
  5. Komisja ds. Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości
  6. Komisja programowa czasopisma Rachunkowość

oraz w dwóch Kapitułach:

  1. Kapituła konkursów na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości oraz opracowania z zakresu rachunkowości zarządczej
  2. Kapituła konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych