Rada Naukowa jest stałym organem Stowarzyszenia.

Do głównych zadań Rady Naukowej należy:

 • Inicjowanie oraz prowadzenie badań w zakresie nauki i praktyki w dziedzinie finansów i rachunkowości.
 • Udział w opracowaniu programów nauczania rachunkowości, rewizji finansowej i finansów w szkołach średnich i wyższych.
 • Opiniowanie projektów i rozwiązań w zakresie rachunkowości, podatków i finansów.
 • Pomoc w organizacji przedsięwzięć służących zwiększeniu zainteresowania rachunkowością i finansami wśród uczniów średnich i wyższych szkół ekonomicznych.

 

Skład Rady Naukowej w kadencji 2023 – 2026

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty – przewodniczący
 • prof. dr hab. Anna Karmańska – wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. PANS Głogów – sekretarz
 • dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK – członek
 • dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW– członek
 • prof. dr hab. Jolanta Chluska – członek
 • dr hab. Marek Cieślak, prof. UEP – członek
 • dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ – członek
 • prof. dr hab. Jerzy Gierusz – członek
 • dr hab. Marcin Kędzior, prof. UEK – członek
 • dr hab. Monika Łada, prof. SGH – członek
 • dr Przemysław Mućko– członek
 • dr hab. Józef Pfaff, prof. UEK – członek
 • prof. dr hab. Marzena Remlein– członek
 • prof. dr hab. Wanda Skoczylas – członek
 • prof. dr hab. Sławomir Sojak – członek
 • dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE – członek
 • prof. dr hab. Anna Szychta – członek
 • prof. dr. hab. Gertruda Krystyna Świderska – członek
 • prof. dr hab. Ewa Walińska – członek

Rada Naukowa w kadencji 2023 – 2026 będzie pracować w następujących komisjach:

 • Komisja ds. opiniowania przepisów
 • Komisja ds. rozwoju zawodów związanych z rachunkowością
 • Komisja historii teorii i praktyki rachunkowości w Polsce
 • Komisja raportowania i analiz ekonomicznych
 • Komisja ds. Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości

oraz w dwóch Kapitułach:

 • Kapituła konkursu na najlepsze prace z rachunkowości oraz opracowania z zakresu rachunkowości zarządczej
 • Kapituła konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych