Członkowie Kapituły Konkursu jednogłośnie przyznali nagrody w konkursie na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości, które otrzymali:

  • Ilona Grzejszczak i Radosław Jurak - nagroda I stopnia za opracowanie dylematu etycznego w kategorii filmowo-opisowej.
  • Patrycja Zając - nagroda II stopnia za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej,
  • Anita Polewska i Ewa Maruszewska - dyplomy za duży wkład pracy w opracowania,
  • prof. dr hab. Anna Karmańska, dr Joanna Wielgórska-Leszczyńska, dr Jerzy Łopacki, dr Jan Piątek, dr Paweł Żuraw, Stanisław Kozłowski, Jerzy Majdziak, Rafał Wawrowski - dyplomy uznania za opracowania dylematów etycznych, przesłane przez członków Komisji Etyki, działającej przy Zarządzie Głównym SKwP i Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego,
  • Kazimierz Zadrożny z Oddziału Okręgowego SKwP w Kielcach (pośmiertnie) - dyplom uznania za opracowanie dylematu etycznego.

Wszyscy autorzy opracowań dylematów etycznych zostali ponadto uhonorowani traktatem o rachunkowości autorstwa Luca Pacioli „TRACTATUS XI de Computis et Scripturis". Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 18 stycznia 2010 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecni na nim byli prof. Zbigniew Messner - prezes ZG SKwP, Franciszek Wala - wiceprezes ZG SKwP, prof. Zbigniew Luty - przewodniczący prezydium Rady Naukowej SKwP, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki i Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego oraz laureaci. Wszystkim zdobywcom nagród i wyróżnień gratulujemy! Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu.