Skład Kapituły Konkursu w kadencji 2019–2022:

1) prof. dr hab. Anna Karmańska – przewodnicząca,

2) mgr Stanisław Kozłowski,

3) mgr Sebastian Kuś,

4) mgr Małgorzata Małowińska,

5) dr Jan Piątek,

6) mgr Grażyna Urbaniak,

7) mgr Franciszek Wala.