Skład Kapituły Konkursu w kadencji 2019 – 2022

1) prof. dr hab. Anna Karmańska – przewodnicząca

2) mgr Stanisław Kozłowski

3) mgr Sebastian Kuś

4) mgr Małgorzata Małowińska

5) dr Jan Piątek

6) mgr Grażyna Urbaniak

7) mgr Franciszek Wala