Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała:

- nagrodę I stopnia panu Krystianowi Groniowi  za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Mieć czy być. Kiedy księgowy staje przed wyborem: lojalność wobec pracodawcy, czy postępowanie zgodne z własnym sumieniem”,
- dwie równorzędne nagrody II stopnia za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej :
· panu Adamowi Dwornikowi i panu Marcinowi Flotyńskiemu za opracowanie pt.: „Toksyczne opcje – manipulacja czy spekulacja”
· panu Stanisławowi Tymińskiemu za opracowanie pt.: „Odpisy aktualizujące wartość należności”,
- nagrodę III stopnia pani Monice Szczepaniak za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Etyczne postępowanie ponad wszystko”,
- siedem wyróżnień w formie dyplomów za opracowania dylematów etycznych w formie opisowej:
· pani Lucynie Braun – Karp za opracowanie pt.: „Presja na wynik”,
· panu Mariuszowi  Drozdowi za opracowanie pt.: „Pęd do kariery”,
· pani Małgorzacie Garstce za opracowanie pt.: „Stara wizytówka”,
· panu Sebastianowi Kusiowi za opracowanie pt.: „Skok na szkolną kasę”,
· pani Annie Papis za opracowanie pt.: „Pani Zofio zechce pani zostać jeszcze chwilę”,
· pani Beacie Secie  za opracowanie pt.: „ Co dalej…..”,
· panu Tomaszowi Talarowi za opracowanie pt.: „Koleżanka po fachu”.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło w dniu 30  czerwca 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Obecni na nim: Franciszek Wala - prezes ZG SKwP, prof. Zbigniew Luty - przewodniczący  Rady Naukowej SKwP, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki, członkowie Kapituły Konkursu oraz laureaci.

close