Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej  podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

- za prace habilitacyjne:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda
dr hab. Beata Zyznarska-Dworczak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Rachunkowość w koncepcji rozwoju zrównoważonego im. profesora Stanisława Skrzywana
dr hab. Konrad Stępień Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych im. profesora Zbigniewa Messnera
dr hab. Jan Michalak Uniwersytet Łódzki Metody pomiaru i determinanty jakości informacji w raportach spółek giełdowych im. profesor Alicji Jarugi
dr hab. Joanna Dyczkowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ujawnienia niefinansowe w obszarze działalności badawczo-rozwojowej. Praktyki europejskich spółek biofarmaceutycznych. im. profesor Alicji Jarugi

- za prace doktorskie:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda lub wyróżnienie
dr Ewelina Papaj-Wlisłocka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie I stopnia
im. profesor Alicji Jarugi
dr Piotr Wanicki Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wpływ projektów innowacyjnych na kreowanie wartości przedsiębiorstwa II stopnia
im. profesora Zbigniewa Messnera
dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wpływ uwarunkowań kulturowych na jakość wyników finansowych spółek publicznych III stopnia
im. profesora Stanisława Skrzywana
dr Rafał Wawrowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Raport właścicielski jako produkt rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wyróżnienie

- za prace magisterskie:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda lub wyróżnienie
mgr Marta Wilk Uniwersytet Warszawski Porównanie języka rachunkowości z językiem rewizji finansowej na podstawie polskich regulacji I stopnia
im. profesora Stanisława Skrzywana
mgr Ewelina Porębska Uniwersytet Łódzki Informacje niefinansowe w raportach rocznych wybranych spółek giełdowych w Polsce II stopnia
im. profesor Alicji Jarugi
mgr Barbara Likus Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jako wyzwanie dla tradycyjnej rachunkowości III stopnia
im. profesora Stanisława Skrzywana
mgr Dorota Gertruda Klawikowska Sopocka Szkoła Wyższa Rola inwentaryzacji w systemie kontroli zarządczej na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie wyróżnienie
mgr Ewelina Ćwiklińska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wpływ MSSF 16 "Leasing" na sprawozdania finansowe spółek z branży energetycznej i wydobywczej wyróżnienie

- za prace licencjackie:

Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda lub wyróżnienie
Marta Stein Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kontrola wewnętrzna według ustaleń ustawy SOX na przykładzie przedsiębiorstwa Carco Sp. z o.o. I stopnia
Patrycja Hanc Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jako podstawa inwestowania na rynku kapitałowym - złudna nadzieja czy konieczność? II stopnia
Karolina Grygiel Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metody analizy fundamentalnej III stopnia
Damian Piróg Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Ocena perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego III stopnia
Michał Budziński Uniwersytet Szczeciński Ewolucja rachunkowości jako systemu ewidencji gospodarczej wyróżnienie
Małgorzata Strzemecka Uniwersytet Szczeciński Wycena i prezentacja inwestycji na przykładzie spółek giełdowych wyróżnienie
Kamil Gomulski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Ewolucja systemu rachunkowości na tle przemian społeczno-gospodarczych w Polsce wyróżnienie

 

Ze względu na sytuację zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem, zważając na bezpieczeństwo laureatów i wszystkich osób zaangażowanych w organizację Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości, uroczyste wręczenie nagród nie odbędzie się.

 

close