Skład Kapituły Konkursu w kadencji 2023 – 2026

  1. prof. dr hab. Gertruda Świderska – przewodnicząca
  2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty
  3. dr hab. Józef Pfaff, prof. UEK
  4. prof. dr hab. Jan Turyna
  5. prof. dr hab. Waldemar Gos
  6. dr hab. Mariusz Karwowski, prof. SGH – sekretarz

 

Nabór zgłoszeń do LV (55-ej) edycji konkursu trwa do 15 lutego 2024 r.

– kliknij po więcej szczegółów.