Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2012 r. uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała:

  • nagrodę I stopnia pani Paulinie Kocińskiej za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Obrót bezdokumentacyjny";
  • nagrodę II stopnia Zespołowi autorskiemu w składzie: pan Seweryn Rachwalski i pan Krzysztof Olech za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Sumienny księgowy";
  • nagrodę III stopnia pani Marcelinie Słabiszewskiej za opracowanie dylematu etycznego w kategorii opisowej pt.: „Etyka czy praca - pracownik z dylematem";
  • wyróżnienie dyplomami i nagrodami rzeczowymi w postaci książek Zespołowi autorskiemu w składzie: pani Adriana Neuwerth i pani Natasza Sikora za duży wkład pracy w opracowanie pt.: „Programy lojalnościowe problemem ewidencyjnym przedsiębiorstw oraz dylematem etycznym jego księgowych";

dyplomy uznania dla:

  • pani Joanny Gajewskiej za pracę pt.: „ Kumpel",
  • pana Pawła Tomków za pracę pt.: „Witam Panie Nowak",
  • pani Marioli Świebody za pracę pt.: „Przestroga dla pazernych",
  • pani Natalii Dudy za pracę pt.: „Sumienie prezesa",
  • pani Joanny Pyrc za pracę pt.: „Trudne wybory właścicieli - czy człowiek jest najważniejszy".

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło 3 lipca 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ksiegowych w Polsce. Obecni na nim byli prof. Zbigniew Messner - prezes ZG SKwP, Franciszek Wala - wiceprezes ZG SKwP, prof. Zbigniew Luty - przewodniczący  Rady Naukowej SKwP, prof. Anna Karmańska - przewodnicząca Komisji Etyki oraz laureaci.

close