Kapituła Konkursu na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2015 r. uwzględniając wyniki dokonanej przez jej członków dwukrotnej indywidualnej oceny prac, jednogłośnie przyznała:

  • nagrodę I stopnia dla pana Mariusza Sobkowiaka za opracowanie pt.: „Pro Publico Bono  - Rachunkowość a etyka w organizacjach pożytku publicznego”,
  • jedną nagrodę II stopnia  dla pani Anny Puszcz i pana Filipa Garbacza za opracowanie pt.: „Koszty dynamicznego rozwoju”,
  • jedno wyróżnienie dla pana Macieja Bogacza za opracowanie pt.: „Kreatywna”. Gmina krok od upadku”.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło w dniu 4 lipca  2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

close