Rada Naukowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od wielu lat wspiera środowisko naukowe rachunkowości. Ważnym tego przejawem jest stworzenie międzynarodowej platformy prezentacji i wymiany koncepcji i wyników badań naukowych w dziedzinie rachunkowości w formie czasopisma naukowego wydawanego od 1977 r. pod tytułem „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", który zmieniono w 2000 r. na „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" („ZTR").

Łamy „ZTR" są udostępniane dla opracowań z dziedziny rachunkowości zarówno polskich, jak i zagranicznych pracowników naukowych. W „ZTR" są publikowane artykuły w językach polskim lub angielskim, które uzyskają akceptację w recenzji sporządzonej w trybie anonimowym przez niezależnego recenzenta.

W każdym roku są wydawane 3-4 numery regularne i 1-2 numery specjalne (okolicznościowe) „ZTR". Jest to czasopismo ogólnodostępne, do zakupienia i zaprenumerowania, a także przekazywane bezpłatnie do bibliotek zarządów oddziałów okręgowych SKwP oraz bibliotek zaprzyjaźnionych uczelni i instytucji w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rumunii, Belgii, Rosji, Indiach, Holandii, na Węgrzech, Słowenii, Litwie, we Francji i na Ukrainie.

Wysoki poziom merytoryczny i edytorski artykułów kwalifikowanych do opublikowania zapewnia Komisja ds. „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości" obejmująca:

 • zespół redakcyjny „ZTR" (Redakcję),
 • Radę Programową „ZTR",
 • zespół recenzentów.

 

Skład Komisji w kadencji 2019 – 2022

1) dr hab. prof. UŁ Anna Szychta redaktor naczelny

2) dr Justyna Dobroszek asystent redaktora naczelnego

3) dr hab. Aleksandra Baszczyńska – redaktor statystyczny

4) dr hab. Halina Waniak-Michalak redaktor tematyczny

5) dr hab. Marek Masztalerz redaktor tematyczny

6) dr hab. Arleta Szadziewska redaktor goszczący

7) dr Fredrik Karlsson redaktor goszczący

8) Elżbieta Marciszewska-Kowalczyk – redaktor językowy

9) Mark Muirhead – redaktor, native speaker

 

Rada Programowa „Zeszytów Teoretycznych Rachunkowości” 

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Zbigniew Luty (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska)

Członkowie

 • prof. Nadia Albu (Bucharest University of Economic Studies, Bukareszt, Rumunia)
 • prof. Jan Alpenberg (Linnaeus University, Kalmar / Växjö, Szwecja)
 • prof. Lehte Alver (Tallinn University of Technology, Talinn, Estonia)
 • prof. Didier Bensadon (Paris-Dauphine University, Paryż, Francja)
 • prof. Garry D. Carnegie (RMIT University, Melbourne, Australia)
 • prof. Susana Callao Gastón (Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Hiszpania)
 • prof. Simon S. Gao (School of Accounting, Financial Services and Law, Edinburgh Napier University, Edynburg, Wielka Brytania)
 • prof. dr. Giuseppe Grossi (Nord University, Bodo, Norwegia)
 • prof. dr hab. Jerzy Gierusz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 • prof. dr. Soner Gökten (Baskent University, Baskent, Turcja)
 • prof. Toomas Haldma (School of Economics and Business Administration, University of Tartu, Tartu, Estonia)
 • prof. José Ignacio Jarne Jarne (Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Hiszpania)
 • doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc (Metropolitan University Prague, Praga, Czechy)
 • prof. dr hab. Anna Karmańska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, Polska)
 • prof. Baruch I. Lev (Leonard N. Stern School of Business, New York University, Nowy Jork, Stany Zjednoczone)
 • prof. dr. Jan-Hendrik Meier (Kiel University of Applied Sciences, Kilonia, Niemcy)
 • prof. Hideki Murai (Nihon University, Tokio, Japonia)
 • prof. dr. Tetiana Paientko (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin – University of Applied Sciences, Niemcy)
 • prof. Siti Zaleha Abdul Rasid (International Business School, Universiti  Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malezja)
 • prof. dr. Robert Rieg  (Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft, Aalen, Niemcy)
 • prof. dr Denise de la Rosa (Grand Valley State University, Allendale, Stany Zjednoczone)
 • prof. Alan Sangster (University of Aberdeen, Business School, Aberdeen, Wielka Brytania)
 • prof. dr. Alfreda Sapkauskienė (Vilnius University, Faculty of Economics and Business Administration, Wilno, Litwa)
 • prof. Paul D. Scarbrough (Goodman School of Business, Brock University, St. Catharines, Kanada)
 • prof. dr. Rasa Subačienė (Vilniaus Universitetas, Wilno, Litwa)
 • prof. dr. Kanitsorn Terdpaopong (Rangsit University, Rangsit, Tajlandia)