Zgodnie z uchwałą nr 866/32/2015 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z 14 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działania Rady Naukowej oraz Założeń organizacyjnych  i harmonogramu realizacji uchwały programowej XXI Krajowego Zjazdu Delegatów SKwP w sprawie promowania rachunkowości i zawodu księgowego, przewidziana jest współpraca z Ministerstwem Finansów, m.in. poprzez opiniowanie aktów prawnych, dotyczących księgowych. Zadanie to zostało powierzone Komisji ds. opiniowania przepisów. W związku z tym powierza się Komisji  bieżącą analizę otrzymywanych projektów ustaw oraz rozporządzeń dotyczących rachunkowości, finansów oraz prawa gospodarczego, w tym także projektów aktów prawnych regulujących działalność księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych.

 

Skład osobowy Komisji w kadencji 2023-2026

  1. dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. PANS Głogów – przewodniczący
  2. dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
  3. dr Władysław Fałowski
  4. prof. dr hab. Zbigniew Luty
  5. prof. dr hab. Marzena Remlein
  6. dr Jarosław Szyszka
  7. dr Waldemar Szewc
  8. dr Grzegorz Warzocha
  9. dr hab. Edward Wiszniowski, prof. UEW