Komisja Historii Teorii i Praktyki Rachunkowości w Polsce  rozpoczęła działalność w 2004 roku. Celem Komisji jest zachowanie dorobku naukowego rachunkowości oraz osiągnięć organizacyjnych ruchu zawodowego księgowych w Polsce. W tak krótkim okresie działalności zakończono kilka projektów, zakończonych publikacjami. Są wśród nich:

1.  S. Sojak (red.), Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, SKwP, Zarząd Główny, COSZ, Warszawa 2007.

2. W. Bień, Historia organizacji księgowych w Polsce (1907-2006), SKwP, Zarząd Główny, COSZ, Warszawa 2007.

3. E. Pogodzińska-Mizdrak, tłumaczenie Tractatus XI De Computis et Scripturis
Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalitŕ Luca Pacioli,  SKwP, Zarząd Główny, COSZ, Warszawa 2007.

4. S. Sojak, J. Gierusz, P. Kozak, E. Czerska (red.), Zestawienie prac habilitacyjnych i doktorskich z zakresu rachunkowości obronionych w Polsce w latach 1948 - 2006, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 37/2007.

5. P. Kozak (red.), Historia kół naukowych rachunkowości w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 37/2007.

Do pozostałych osiągnięć członków Komisji należy zaliczyć:

1. zorganizowanie z inicjatywy członków Komisji części Zjazdu Katedr Rachunkowości w Pułtusku w 2004 roku poświęconej historii rachunkowości w Polsce,

2. utworzenie Izby Historycznej w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 5.

 

Skład Komisji w kadencji 2023 – 2026

  1. prof. dr hab. Sławomir Sojak – przewodniczący
  2. prof. dr hab. Jolanta Chluska
  3. dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. PANS Głogów
  4. prof. dr hab. Anna Szychta
  5. dr hab. Mikołaj Turzyński, prof. UŁ
  6. dr Anna Olewnik-Dejewska, UMK