Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) od dawna apeluje o dyskusję na temat zdefiniowania zawodu księgowego. Brak wymagań wobec osób zajmujących się rachunkowością, podatkami, kadrami i płacami, w tym również w biurach rachunkowych, nie sprzyja ani biznesowi ani księgowym.

Inicjując akcję #SluchamyKsiegowych SKwP chce poznać wszystkie opinie na temat ewentualnego uregulowania zawodu, a także związanych z tym kosztów i korzyści. Każda forma zdefiniowania i uregulowania zawodu, który według ostrożnych szacunków w Polsce wykonuje kilkaset tysięcy osób, wymaga rozważnego działania oraz przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych.

Aby dotrzeć do jak najszerszego grona osób zainteresowanych, Komisja ds. Rozwoju Zawodów Związanych z Rachunkowością, działająca w ramach Rady Naukowej SKwP, przygotowała ankietę - jej wyniki będą opublikowane na stronie skwp.pl #MuremZaKsiegowymi, #SluchamyKsiegowych.


28.06.2022

24.06.2022

Profesjonalizacja albo przywrócenie regulacji zawodu. Księgowych czekają niedługo spore zmiany, nie tylko w podatkach

Profesjonalizacja albo przywrócenie regulacji zawodu. Księgowych czekają niedługo spore zmiany, nie tylko w podatkach

– Mamy dziś bardzo trudną sytuację prawno-podatkową, dynamicznie zmieniające się prawo i otoczenie gospodarcze, a oczekiwania przedsiębiorców w stosunku do księgowych są bardzo wysokie – mówi Agnieszka Gajewska z warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jak wskazuje, księgowi coraz częściej stają się strategami finansowymi i doradzają zarządom w firm w podejmowaniu decyzji biznesowych. W nadchodzących miesiącach czeka ich zaś szereg nowych wyzwań związanych ze zmianami w podatkach i systemie rozliczeń. Największym może być jednak zmiana, którą analizuje w tej chwili Ministerstwo Finansów, czyli profesjonalizacja branży albo ponowne włączenie księgowych do katalogu zawodów regulowanych. Konsultacje w tej sprawie mają potrwać jeszcze do końca września br.

20.06.2022

Księgowy architektem bezpiecznego biznesu – jubileusz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Podejmowanie decyzji w stanie znacznie podwyższonej niepewności, w czasie kryzysu sprawia, że rola sprawozdania finansowego jest wciąż kluczowa, a ranga zawodu księgowego rośnie. Mimo rozwiązań informatycznych liczba księgowych i ich rola nie maleje, a nawet się zwiększa. To zawód mający kluczową rolę w przedsiębiorstwach – to wnioski płynące z konferencji z okazji 115-lecia organizacji księgowych. Termin prekonsultacji w sprawie uregulowania zawodu księgowego Ministerstwo Finansów wydłużyło do 30 września br.

17.06.2022

Jerzy Koniecki: Zawód księgowego wymaga pilnego zdefiniowania

Kiedyś postawiono na rynek. Życie jednak pokazało, że rynek nie zweryfikował kompetencji księgowych. Wszyscy zgodnie przyznają – zarówno przedsiębiorcy, jak i sami księgowi – że jakość usług księgowych spadła. Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem będzie ustalenie i wprowadzenie pewnych zasad certyfikacji – mówi Jerzy Koniecki, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
2.06.2022

Raport Symfonii i Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na temat przyszłości zawodów księgowych

Raport powstał na bazie ankiety przeprowadzonej wśród uczestników konferencji online „Księgowy na rynku pracy – nowe wyzwania w dobie cyfryzacji życia gospodarczego” zorganizowanej 14 kwietnia 2021 roku przez Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP dla nauczycieli i dyrektorów szkół kształcących w zawodach technik rachunkowości oraz technik ekonomista, a także na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród członków Stowarzyszenia z całej Polski – zawodowych księgowych, właścicieli oraz pracowników biur rachunkowych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP i Symfonii!

23.05.2022

Termin prekonsultacji dotyczących przyszłości zawodu księgowego został przedłużony

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w prekonsultacjach na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego.

Do 30 września 2022 r. resort czeka na Państwa głos w dyskusji.

10.05.2022

Zawód księgowego – kierunki rozwoju! Wstępne wnioski z prekonsultacji dokumentu pn. Zawód księgowego – kierunki rozwoju

W dniu 9 maja 2022 r. odbyło się webinarium "Przyszłość zawodu księgowego w Polsce", którego organizatorem był Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach prekonsultacji dokumentu pn. Zawód księgowego – kierunki rozwoju.

4.05.2022

Jakie jest Twoje stanowisko na temat zawodu księgowego? Ankieta będzie aktywna tylko do 8 maja!

Jakie jest Twoje stanowisko na temat zawodu księgowego? Ankieta będzie aktywna tylko do 8 maja!

Już 3000 osób wypowiedziało się w ankiecie dotyczącej zawodu księgowego. Dziękujemy! Wiemy, że księgowych w Polsce jest o wiele więcej.

Każdy głos – zarówno za, jak i przeciw ewentualnej regulacji zawodu – jest dla nas ważny. O przyszłości zawodu księgowego powinni decydować księgowi.

29.04.2022

Dziś do wypełnienia ankieta na temat przyszłości zawodu księgowego!

Dziś do wypełnienia ankieta na temat przyszłości zawodu księgowego!

Dziś do wypełnienia ankieta na temat przyszłości zawodu księgowego!

Zapraszają studenci - Zuzanna Kaczmarczyk (Uniwersytet Szczeciński) i Rafał Stemplowski (Uniwersytet Szczeciński).

Uwaga - film jest adresowany do studentów i uczniów szkół średnich! Osoby, które nie są uczniami/studentami oglądają film na własną odpowiedzialność :-)

 

28.04.2022

Prosimy, abyście się wypowiedzieli

Mamy do Was, Drogie Księgowe i Drodzy Księgowi, serdeczną prośbę.
Prosimy, abyście wypowiedzieli się w ankiecie zorganizowanej przez Zarząd Główny naszego Stowarzyszenia, odpowiadając na pytania związane z ewentualną ponowną regulacją naszego zawodu.
25.04.2022

Jeżeli zawód księgowego jest dla Ciebie ważny, prosimy wypełnij ankietę!

Prosimy, aby na temat przyszłości zawodu księgowego w Polsce wypowiedział się każdy!

Wypełnij ankietę!

22.04.2022

Nic o nas bez nas!

20.04.2022

Wypełnij ankietę!

19.04.2022

Prosimy, aby wypowiedział się każdy!

Prosimy, aby wypowiedział się każdy!
Drodzy Księgowi, mamy 1000 odpowiedzi na ankietę Rady Naukowej SKwP w sprawie przyszłości zawodu księgowego. Dziękujemy za wszystkie głosy. Czytamy je z ogromnym zainteresowaniem.
Akcja #SluchamyKsiegowych to słuchanie opinii polskich księgowych w myśl formuły: nic o nas bez nas.
Zachęcamy do wypełnienia ankiety!
12.04.2022

Nie czekaj, wypełnij ankietę i zmień przyszłość zawodu księgowego

- Kim jest księgowy?
Kim w przyszłości będzie księgowy?
- To zależy wyłącznie od Ciebie. Dlaczego?
Ponieważ jeżeli się nie wypowiesz, to nic nie zmienisz...
Zatem nie czekaj, wypełnij ankietę i zmień przyszłość zawodu księgowego.
7.04.2022

najważniejszej rzeczy w życiu człowieka, czyli o... podatkach, 
z profesorem Stanisławem Hońką - wiceprezesem SKwP, rozmawiał Marek Mikulski z Radia Super FM.
Posłuchajcie ⇒ Rozmowa!
5.04.2022

To jest wymagający czas dla księgowych. Bardziej niż zwykle - rozmowa z Jerzym Konieckim prezesem SKwP

31.03.2022

30.03.2022

PODCAST

Stanisław Hońko: Najstarsi księgowi nie pamiętają takiego bałaganu

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

21.03.2022

Chcemy poznać Wasze opinie na temat uregulowania zawodu księgowego

Wypełnij ankietę Ankietę do 30 kwietnia 2022 r.

Adresatami ankiety są księgowi, specjaliści ds. kadr i płac, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, przedsiębiorcy i studenci.

10.03.2022

 

Przedsiębiorcy chcą ustawowego uregulowania zawodu księgowego

Ponad 73 proc. ankietowanych przedsiębiorców opowiada się za ustawowym uregulowaniem zawodu księgowego. To wniosek z raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Uczestnicy ankiety uważają, że brak takiego uregulowania zagraża bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Raport wpisuje się w rozpoczęte przez Ministerstwo Finansów prekonsultacje dotyczące zawodu księgowego. (...)

2.03.2022

Apel do Dyplomowanych Księgowych i Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych o włączenie się w prekonsultacje dotyczące uregulowania zawodu księgowego w Polsce

 

 

Apel do Dyplomowanych Księgowych i Certyfikowanych Ekspertów Usług Księgowych o włączenie się w prekonsultacje dotyczące uregulowania zawodu księgowego w Polsce
1.03.2022

"ZDEFINIOWANIE ZAWODU KSIĘGOWEGO - BADANIE OPINII PRZEDSIĘBIORCÓW"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

17.02.2022

Ministerstwo Finansów zaprasza do udziału w prekonsultacjach dotyczących zawodu księgowego

W pełni podzielamy ten pogląd i zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami.